ניסוי בקמפיין: הגדרה

ניסוי בקמפיין מאפשר לך לבדוק את ביצועי הטיוטה שיצרת, בהשוואה לביצועים של הקמפיין המקורי. בניסויים נעשה שימוש בחלק מהתנועה ומהתקציב של הקמפיין המקורי והם פועלים בו-זמנית יחד עם הקמפיין המקורי למשך תקופת זמן שנקבעה מראש.

  • לאחר יצירת טיוטה, תוכל להפוך אותה לניסוי.
  • בזמן שהניסוי פועל תוכל לעקוב אחר הביצועים שלו ולהשוות אותם לביצועים של הקמפיין המקורי. תוכל גם להחליט אם להפסיק את הניסוי. הקמפיין יפסיק לפעול בסוף היום שבו בחרת לעצור אותו.
  • בכל קמפיין ניתן להפעיל ניסוי אחד בלבד בכל פעם.
  • אפשר ליצור ניסויים רק בקמפיינים ברשת החיפוש וברשת המדיה.

הגדר ניסוי בקמפיין
מידע כללי על טיוטות של קמפיינים ועל ניסויים בקמפיין

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי