ניסוי בקמפיין: הגדרה

ניסוי בקמפיין מאפשר לך לבדוק את ביצועי הטיוטה שיצרת, בהשוואה לביצועים של הקמפיין המקורי. בניסויים נעשה שימוש בחלק מהתנועה ומהתקציב של הקמפיין המקורי והם פועלים בו-זמנית יחד עם הקמפיין המקורי למשך תקופת זמן שנקבעה מראש.

  • לאחר יצירת טיוטה, תוכל להפוך אותה לניסוי.
  • בזמן שהניסוי פועל תוכל לעקוב אחר הביצועים שלו ולהשוות אותם לביצועים של הקמפיין המקורי. תוכל גם להחליט אם להפסיק את הניסוי. הקמפיין יפסיק לפעול בסוף היום שבו בחרת לעצור אותו.
  • בכל קמפיין ניתן להפעיל ניסוי אחד בלבד בכל פעם.
  • אפשר ליצור ניסויים רק בקמפיינים ברשת החיפוש וברשת המדיה.

הגדר ניסוי בקמפיין
מידע כללי על טיוטות של קמפיינים ועל ניסויים בקמפיין

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?