Eksperimento sa campaign: Kahulugan

Nagbibigay-daan sa iyo ang isang eksperimento sa campaign na subukan ang pagganap ng iyong draft kumpara sa pagganap ng orihinal na campaign. Ginagamit ng mga eksperimento ang isang bahagi ng trapiko at badyet ng orihinal na campaign at tumatakbo kasabay ng orihinal na campaign sa loob ng tinukoy na tagal ng panahon.

  • Pagkatapos mong gumawa ng draft, maaari mong i-convert ang iyong draft sa isang eksperimento.
  • Habang tumatakbo ang iyong eksperimento, maaari mong subaybayan at ihambing ang pagganap nito kumpara sa iyong orihinal na campaign at piliing tapusin ang eksperimento. Kapag tinapos mo na ang iyong eksperimento, hihinto ito sa pagtakbo sa pagtatapos ng araw.
  • Para sa anumang campaign, isang eksperimento lang ang maaari mong patakbuhin sa isang pagkakataon.
  • Available lang ang mga eksperimento para sa mga campaign na Search Network at Display Network.

Mag-set up ng eksperimento sa campaign
Tungkol sa mga draft at eksperimento sa campaign

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu