Pag-target sa lokasyon

Isang setting na nagbibigay-daan sa iyong piliin ang mga target na lokasyon mo para makipag-ugnayan sa iyong mga customer. Alamin kung paano mag-target ng mga ad sa mga heograpikong lokasyon.

  • Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-target sa lokasyon na pumili ng mga partikular na lokasyon kung saan mo gustong ipakita ang iyong ad.
  • Bilang default, puwedeng maipakita ang iyong mga ad sa mga taong nasa, regular na nasa, o nagpakita ng interes sa mga tina-target mong lokasyon. Halimbawa, kung nagmamay-ari ka ng panaderya sa Paris at pinili mo ang Paris bilang target na lokasyon, puwedeng maipakita ang iyong mga ad sa mga taong nasa o regular na nasa Paris, o sa mga taong nagpahayag ng interes sa mga panaderya sa Paris (ngayon o dati). Bukod pa rito, puwede kang gumamit ng iba pang opsyon sa lokasyon para limitahan ang mga uri ng lokasyong tina-target mo
  • Para sa karamihan ng mga uri ng campaign, puwede kang pumili ng mga lokasyon kung saan lalabas ang iyong mga ad. Halimbawa, puwede kang pumili ng mga buong bansa, mga lugar sa isang bansa tulad ng mga lungsod o teritoryo, at kahit na radius sa paligid ng lokasyon. Puwede mo ring piliin ang iyong mga lokasyon sa Google My Business. Puwede ring magmungkahi ang Google Ads ng mga nauugnay na lokasyong puwede mong piliin para mag-target batay sa iyong mga kasalukuyang setting.
  • Puwede ka ring pumili ng mga lokasyong ibubukod sa iyong mga campaign kung ayaw mong lumabas ang iyong mga ad sa mga partikular na rehiyon.
  • Makakatulong sa iyo ang pag-target sa lokasyon na ituon ang iyong pag-advertise para makatulong sa paghahanap ng mga tamang customer para sa negosyo mo, at dahil dito, sana ay makatulong ito sa iyong mapalaki ang kita mo.

Tandaan
Ang pag-target sa lokasyon ay nakabatay sa iba't ibang signal, kabilang ang mga setting, mga device, at gawi ng mga user sa aming platform, at ito ang pinakamahusay na pagsisikap ng Google na maghatid ng mga ad sa mga user na natutugunan ang iyong mga setting ng lokasyon. Dahil nag-iiba-iba ang mga signal na ito, hindi ginagarantiya ang pagiging 100% tumpak sa bawat sitwasyon. Tulad ng dati, dapat mong suriin ang iyong mga pangkalahatang sukatan ng performance para makatulong sa pagtiyak na natutugunan ng iyong mga setting ang mga layunin mo sa pag-advertise at baguhin ang mga ito alinsunod dito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu