Насочване по местоположение

Настройка, която Ви позволява да избирате целевите си местоположения, за да достигнете до клиентите си.

  • За всяка рекламна кампания можете да изберете местоположения, където искате да се показва рекламата Ви. След това насочването по местоположение позволява рекламите Ви да се показват на хората в тези местоположения.
  • За показване на рекламите Ви можете да изберете места, като цели държави, райони в държава, като градове или територии, и дори радиус около местоположение или местоположенията Ви в Google My Business. Въз основа на текущите Ви настройки Google Ads може да предложи и свързани местоположения, които можете да изберете за насочване.
  • Насочването по местоположение Ви помага да съсредоточите рекламната си дейност върху райони, където ще намерите подходящите клиенти, и евентуално да Ви помогне да увеличите печалбите си в резултат на това. Предлагаме Ви да изберете региони, в които бизнесът Ви може да обслужва идеалните Ви клиенти.
  • Можете да изберете и местоположения, които да се изключат от кампаниите Ви, ако не искате рекламите Ви да се показват в определени региони.

Още за насочването по местоположение
Вижте още статии

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си