Retningslinjer for annonsering

Retningslinjer for annonsene dine, søkeordene dine og nettstedet ditt. Annonser som bryter med retningslinjene våre, vil ikke kunne kjøres.

  • Gå til Google Ads Retningslinjesenter for å gjennomgå retningslinjene som kan gjelde for deg.
  • Googles retningslinjer for annonsering er utviklet for å fremme en god brukeropplevelse for folk som ser på annonsene dine, bidra til at du oppnår gode resultater gjennom annonsene, og sikre at annonsene overholder den gjeldende lovgivningen i landene de vises i.
  • Alle annonser går gjennom en godkjenningsprosess for å sikre at annonsene er trygge og egnede for brukerne. Hver gang du oppretter en ny annonse eller gjør endringer i en eksisterende annonse, sendes den automatisk til evaluering for å sikre at den overholder retningslinjene våre for annonsering.
  • Når vi oppdager brudd på disse retningslinjene, merkes de aktuelle annonsene med ikke godkjent eller stanset, og de kan ikke vises så lenge de har en slik status.

Om godkjenningsprosessen

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt