Reklamēšanas politikas

Jūsu reklāmu, atslēgvārdu un tīmekļa vietnes vadlīnijas. Reklāmas, kas pārkāpj mūsu politikas, netiks rādītas.

  • Apmeklējiet Google Ads politikas centru, lai pārskatītu vadlīnijas, kas var attiekties uz jums.
  • Google reklamēšanas politikas ir veidotas, lai veicinātu labu pieredzi lietotājiem, kuri skata jūsu reklāmas, lai palīdzētu jums gūt panākumus ar savām reklāmām un lai nodrošinātu reklāmu atbilstību piemērojamajiem likumiem valstīs, kur tās tiek rādītas.
  • Visas Google Ads reklāmas iziet apstiprināšanas procesu, lai gādātu par to drošību un piemērotību lietotājiem. Katru reizi, kad izveidojat jaunu reklāmu vai veicat izmaiņas esošā reklāmā, tā tiek automātiski iesniegta pārskatīšanai, lai pārliecinātos par tās atbilstību mūsu reklamēšanas politikām.
  • Reklāmas, kuras, mūsuprāt, pārkāpj šīs politikas, tiks atzīmētas kā noraidītas vai apturētas, un šajā statusā tās nevarēs tikt rādītas.

Par apstiprināšanas procesu

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.