Mga patakaran sa pag-advertise

Mga alituntunin para sa iyong mga ad, keyword, at website. Hindi gagana ang mga ad na lumalabag sa aming mga patakaran.

  • Bumisita sa Google Ads Policy Center para masuri ang mga alituntuning posibleng naaangkop sa iyo.
  • Nakadisenyo ang mga patakaran sa pag-advertise ng Google para mag-promote ng mahusay na karanasan sa mga taong tumitingin sa aming mga ad, para matulungan kang maging matagumpay sa iyong mga ad, at para makatulong na matiyak na sumusunod ang mga ad sa mga naaangkop na batas sa mga bansa kung saan lumilitaw ang mga ito.
  • Sumasailalim ang lahat ng ad sa isang proseso ng pag-apruba para matiyak na ligtas at naaangkop para sa mga user ang mga ad. Sa tuwing gagawa ka ng bagong ad o gagawa ng mga pagbabago sa isang umiiral nang ad, awtomatiko itong maisusumite para sa pagsusuri para matiyak na sumusunod ito sa aming mga patakaran sa pag-advertise.
  • Ang mga ad na nakita naming lumalabag sa mga patakarang ito ay mamarkahang Hindi naaprubahan o Nasuspinde at hindi ito puwedeng gumana habang ganoon ang status nito.

Tungkol sa proseso ng pagsusuri ng ad

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu