Reklaamieeskirjad

Teie reklaamide, märksõnade ja veebisaidi juhised. Reklaame, mis on meie eeskirjadega vastuolus, ei näidata.

  • Teie suhtes kehtivate juhiste läbivaatamiseks külastage Google Adsi eeskirjakeskust.
  • Google'i reklaamieeskirjad on koostatud selliselt, et need teeksid meie reklaame vaatavate inimeste jaoks reklaamikogemuse meeldivaks, et need aitaksid teie reklaamidel edu saavutada ning et need aitaksid teil tagada, et reklaamid järgivad kohaldatavaid seadusi neis riikides, kus reklaame esitatakse.
  • Kõik reklaamid läbivad heakskiitmisprotsessi, et tagada kasutajatele reklaamide sobilikkus ja asjakohasus. Alati, kui loote uue reklaami või muudate olemasolevat reklaami, saadetakse see automaatselt ülevaatamisele tagamaks, et see vastab meie reklaamieeskirjadele.
  • Reklaamid, mis meie hinnangul on nende eeskirjadega vastuolus, tähistatakse olekuga Tagasilükatud või Peatatud. Sellise olekuga reklaame ei esitata.

Teave heakskiitmisprotsessi kohta

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse