Budżet dzienny – definicja

Kwota ustawiana dla każdej kampanii, która określa, ile średnio chcesz dziennie wydawać na wyświetlanie reklam.

Daily budget
  • To Ty ustawiasz średni budżet dzienny dla każdej kampanii Google Ads. W dni, w których Twoja reklama cieszy się szczególną popularnością, Google Ads pozwoli na przekroczenie przeciętnego dziennego budżetu maksymalnie dwukrotnie, by nie stracić cennych kliknięć.
  • Mimo to w pełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym obciążenie nigdy nie przekroczy średniego budżetu dziennego pomnożonego przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,4). W przypadku kampanii wstrzymanych w połowie miesiąca (lub z dowolnych innych powodów trwających krócej niż miesiąc) na koncie mogą pojawić się rozbieżności między średnimi budżetami dziennymi a łączną kwotą obciążenia.
  • W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje, dzienne wydatki mogą ponad dwukrotnie przekroczyć średni dzienny budżet.

Jak zmienić budżet dzienny
Informacje na temat opcji wyświetlania reklam
Więcej artykułów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem