Średni budżet dzienny: definicja

Kwota ustawiana dla każdej kampanii, która określa, ile średnio chcesz dziennie wydawać na wyświetlanie reklam.

Daily budget
  • To Ty ustawiasz średni budżet dzienny dla każdej kampanii Google Ads. W dni, w których Twoja reklama cieszy się szczególną popularnością, Google Ads pozwoli na przekroczenie przeciętnego dziennego budżetu maksymalnie dwukrotnie, by nie stracić cennych kliknięć.
  • Mimo to w pełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym obciążenie nigdy nie przekroczy średniego budżetu dziennego pomnożonego przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,4). W przypadku kampanii wstrzymanych w połowie miesiąca (lub z dowolnych innych powodów trwających krócej niż miesiąc) na koncie mogą pojawić się rozbieżności między średnimi budżetami dziennymi a łączną kwotą obciążenia.
  • W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje, dzienne wydatki mogą ponad dwukrotnie przekroczyć średni budżet dzienny.

Ustawianie budżetu w kampanii
Informacje na temat opcji wyświetlania reklam
Więcej artykułów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem