Samodejna plačila

Če je bilo vaše samodejno plačilo zavrnjeno, morda niste nastavili e-pooblastila na kreditni kartici ali pa ta ni v skladu s predpisi banke RBI.

Če potrebujete navodila, kako zagotoviti skladnost s predpisi RBI, se naročite na to nit skupnosti.

»Samodejna plačila« je nastavitev plačil v programu Google Ads. Pri tej nastavitvi najprej ustvarite stroške oglaševanja, za katere sistem nato samodejno bremeni vaše glavno plačilno sredstvo.

Če uporabljate samodejna plačila, vam bomo stroške oglaševanja zaračunali vsakič, ko bo vaš račun dosegel predhodno določen znesek, imenovan tudi prag plačila, in prvi dan v mesecu.

Morda boste lahko nastavitve plačil za svoj račun preklopili med samodejnimi in ročnimi plačili ter obratno v nastavitvah obračunavanja v računu. Preklop s samodejnih na ročna plačila je mogoč samo v državah, kjer je na voljo možnost ročnih plačil. Če trenutno uporabljate ročna plačila in ta možnost v vaši državi ni več na voljo, lahko preklopite samo na samodejna plačila, nazaj na ročna plačila pa ne boste več mogli preklopiti. Preberite več o razpoložljivosti možnosti ročnih plačil.

Nastavitev plačil spremenite tako:

 1. V računu Google Ads kliknite ikono Obračun Billing Icon in nato izberite Nastavitve.
 2. Odprite razdelek »Kako plačujete« in nato kliknite, da odprete »Druge možnosti plačila« in si ogledate druge možnosti, ki so vam na voljo.
 3. Kliknite Preklopi na ročno in upoštevajte navodila v pojavnem oknu, da potrdite spremembo.

Če imate več računov Google Ads, ta funkcija morda ne bo na voljo v vseh.

Prag plačila

Ko stroški prikazovanja oglasov dosežejo določen znesek, imenovan prag plačila, bomo za te stroške samodejno bremenili vaše plačilno sredstvo. Prag plačila za vaš račun je na voljo na strani »Povzetek obračunavanja«, sistem pa ga bo samodejno zvišal, če bodo vaši stroški dosegli ta znesek pred iztekom mesečnega obračunskega obdobja.

Prag in meje prvega plačila v mesecu

 • Če stroški računa dosežejo prag pred iztekom meseca, se lahko vaš prag zviša. To se lahko zgodi večkrat, dokler račun ne doseže končnega praga. Zneski pragov so odvisni od vašega računa, države in valute. Zneske pragov lahko iz razlogov, ki niso povezani s stroški vašega računa, posodobi (zniža ali zviša) tudi Google.
 • Če ste v računu zelo hitro ustvarili stroške, je zaračunani znesek lahko nekoliko višji od praga. Stroške vam lahko zaračunamo večkrat mesečno, če vaš račun v tem času večkrat doseže prag za obračun.
 • O zvišanju praga plačila vam ne bomo pošiljali e-poštnih sporočil ali vas v zvezi s tem obveščali, vendar pa si trenutni prag lahko vedno ogledate na strani »Povzetek obračunavanja«. Če si želite ogledati, kakšen je vaš trenutni prag, kliknite ikono orodja Google Ads | orodja [Ikona] in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek. Znesek praga bo prikazan na kartici »Naslednje samodejno plačilo«.

Glede na pogostost mesečnih bremenitev bo nekaterim strankam morda na voljo možnost dviga praga za plačila nad najvišji samodejno nastavljen znesek na višji znesek. Ta nastavitev bo uporabnikom, ki imajo pogoste mesečne bremenitve, pomagala, da bodo bremenjeni manj pogosto v mesecu, vendar za višje zneske.

Če želite preveriti, ali je ta možnost omogočena v vašem računu, in spremeniti vrednost praga, upoštevajte ta navodila:

 1. V računu Google Ads kliknite ikono Obračun Billing Icon in nato izberite Nastavitve.
 2. Odprite razdelek »Kako plačujete« in kliknite povezavo Uredi prag, da si ogledate priporočeni znesek praga in posodobite omejitev praga.
 3. Če želite prag plačila nastaviti na priporočeni znesek, kliknite Uporabi priporočeni znesek in nato Shrani.
 4. Nastavite lahko tudi drugačen znesek za prag plačila, in sicer do priporočene vrednosti, ter nato kliknete Shrani.
Opomba: Od novembra 2022 dalje bo prag za nekatere stranke v ZDA morda samodejno zvišan. Tako bo lahko manj bremenitev na mesec.

Stranke lahko onemogočijo to funkcijo in vsa morebitna prihodnja zvišanja praga.

Če želite onemogočiti preizkus:

 1. V računu Google Ads kliknite ikono Obračun Billing Icon in nato izberite Nastavitve.
 2. Odprite razdelek »Kako plačujete« in kliknite povezavo Uredi prag, da posodobite omejitev praga.
 3. Izberite drug znesek za prag ali potrdite polje »Onemogoči samodejno zvišanje praga« v prihodnje.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni