תשלומים אוטומטיים

אם התשלום האוטומטי שלכם נדחה, ייתכן שלא הגדרתם הוראת קבע בכרטיס האשראי או שכרטיס האשראי שלכם אינו תואם לתקנות RBI.

כדי לקבל הנחיות לגבי ציות לתקנות של RBI, אפשר להירשם לשרשור הקהילה הזה.

'תשלומים אוטומטיים' היא הגדרת תשלום ב-Google Ads. אם אתם משתמשים בהגדרה הזו, קודם כול אתם צוברים עלויות פרסום ולאחר מכן הן נגבות באופן אוטומטי דרך אמצעי התשלום הראשי שלכם.

אם אתם משתמשים בתשלומים אוטומטיים, תחויבו על עלויות הפרסום בכל פעם שבחשבון יצטבר סכום שנקבע מראש (סף החיוב) וביום הראשון של החודש.

ייתכן שתוכלו לשנות את הגדרת התשלום בחשבון מתשלומים אוטומטיים לתשלומים ידניים, ולהיפך, בהגדרות החיוב של החשבון. האפשרות לעבור מתשלומים אוטומטיים לתשלומים ידניים זמינה רק במדינות שבהן האפשרות לתשלומים ידניים זמינה. אם אתם משתמשים כרגע בתשלומים ידניים והאפשרות הזו לא זמינה יותר במדינה שלכם, האפשרות היחידה שלכם היא לעבור לתשלומים אוטומטיים, ובהמשך לא תוכלו לחזור לתשלומים ידניים. מידע נוסף על הזמינות של אפשרות התשלומים הידניים

כדי לשנות את הגדרת התשלום:

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל החיובסמל של חיוב ולאחר מכן בוחרים הגדרות.
 2. פותחים את הקטע 'אופן התשלום' ולוחצים כדי לפתוח את הקטע 'אפשרויות תשלום חלופיות' לצורך הצגת אפשרויות נוספות.
 3. לוחצים על מעבר לתשלומים ידניים ופועלים לפי השלבים שמוצגים בחלון הקופץ כדי לאשר את השינוי.

אם יש לכם יותר מחשבון Google Ads אחד, יכול להיות שהתכונה הזו לא תהיה זמינה בכל החשבונות.

סף לחיוב

כשהעלויות של המודעות שהוצגו מגיעות לסכום מסוים שנקרא 'סף החיוב', אמצעי התשלום שלכם מחויב באופן אוטומטי בעלויות האלה. סף החיוב של החשבון שלכם מופיע בדף 'סיכום חיובים'. הסף יעלה באופן אוטומטי אם העלויות יגיעו לסכום הסף לפני הסוף של מחזור החיובים החודשי.

גבולות לקבלת תשלום בתחילת החודש ובהגעה לסף

 • סף החיוב עולה כשהעלויות בחשבון מגיעות לסכום הסף לפני שהחודש הסתיים. ייתכן שהסף יוגדל מספר פעמים, עד שהחשבון יגיע לסף המקסימלי. סכומי הסף תלויים בחשבון, במדינה ובמטבע שלכם. Google יכולה גם לעדכן (להקטין או להגדיל) את סכומי הסף מסיבות שונות שלא קשורות לעלויות בחשבון.
 • אם בחשבון שלכם יצטברו עלויות במהירות רבה, ייתכן שסכום החיוב יהיה מעט גבוה יותר מהסף. יכול להיות שתחויבו כמה פעמים במהלך חודש אחד, אם העלויות בחשבון יגיעו לסף החיוב שוב ושוב במהלך החודש.
 • כשהסף לחיוב יעלה לא תקבלו הודעה באימייל או בדרך אחרת, אבל אתם יכולים לעבור לדף 'סיכום חיובים' בכל שלב כדי לברר מהו הסף הנוכחי. כדי לראות מהו הסף הנוכחי, לוחצים על סמל מפתח הברגים Google Ads | כלים [סמל] ובוחרים הגדרות בקטע 'חיוב'. סכום הסף מופיע בכרטיס 'התשלום האוטומטי הבא'.

בהתאם לתדירות החיובים החודשיים, ייתכן שללקוחות מסוימים תהיה אפשרות להגדיל את סף החיוב מעל הסכום המקסימלי שנקבע באופן אוטומטי, לסכום וגבוה יותר. ההגדרה הזו מאפשרת להקטין את תדירות החיובים של משתמשים שהחיוב החודשי שלהם מתבצע בתדירות גבוהה במהלך החודש, אבל הסכום של כל חיוב עולה.

כדי לראות אם האפשרות הזו הופעלה בחשבון ולשנות את ערך הסף:

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל החיוב סמל של חיוב ובוחרים באפשרות הגדרות.
 2. פותחים את הקטע 'אופן התשלום' ולוחצים על הקישור עריכת הסף כדי להציג את סכום הסף המומלץ ולעדכן את מגבלת הסף.
 3. כדי להגדיר את סף החיוב המומלץ, לוחצים על שימוש בסכום המומלץ ולאחר מכן לוחצים על שמירה.
 4. אפשר גם להגדיר כל סף חיוב אחר עד לערך המומלץ ולאחר מכן ללחוץ על שמירה.
הערה: סף החיוב של חלק מהלקוחות בארה"ב עשוי לעלות באופן אוטומטי החל מנובמבר 2022. העלייה הזו מאפשרת להקטין את מספר החיובים בכל חודש.

לקוחות יכולים לבטל את ההסכמה לשימוש בתכונה הזו ולכל עלייה אוטומטית של הסף שתתבצע בעתיד.

כדי לבטל את ההסכמה להשתתפות בניסוי:

 1. ​בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל החיוב סמל של חיוב ובוחרים באפשרות הגדרות.
 2. פותחים את הקטע 'אופן התשלום' ולוחצים על הקישור עריכת הסף כדי לעדכן את מגבלת הסף.
 3. בוחרים סכום סף שונה או מסמנים את התיבה 'ביטול ההסכמה להגדלה אוטומטית של ערכי הסף' כדי לא להשתתף בניסוי בעתיד.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי