Автоматични плащания

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването ѝ първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

Ако използвате автоматични плащания, ще бъдете таксувани за рекламирането на първо число всеки месец или когато профилът Ви достигне предварително зададена сума, известна като праг за извършване на плащане — което се случи първо.

Минимален праг за извършване на плащане

Ниво на разходите, чието достигане задейства таксуването Ви за тях. Сумата започва от зададено ниво, което можете да намерите на страницата Обобщена информация за таксуването, и се повишава автоматично, ако разходите Ви го надхвърлят преди края на месечния цикъл на таксуване.

Threshold and 30-day payment boundaries

  • Когато разходите на профила Ви достигнат прага преди края на месеца, прагът се увеличава. Това може да се случи няколко пъти, докато профилът Ви достигне окончателния праг. Размерът на прага зависи от профила, държавата и валутата Ви.
  • Начислената сума може леко да надвишава прага, ако разходите в профила Ви се натрупват много бързо. Възможно е да бъдете таксувани няколко пъти месечно, ако профилът Ви достига нееднократно платежния Ви праг през това време.
  • Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, но винаги можете да намерите настоящия си праг, като посетите страницата си Обобщена информация за таксуването. За да видите какъв е текущият Ви праг, кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Таксуване“ изберете Настройки. Ще отворите страницата „Обобщена информация“, където се показват натрупаните разходи след последното Ви плащане. Потърсете сумата на прага си за извършване на плащане под лентата за напредъка.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си