Автоматични плащания

Автоматичните плащания представляват настройка за плащане в Google Ads. При използването й първо натрупвате рекламни разходи, след което те автоматично се начисляват по основния Ви начин на плащане.

Ако използвате автоматични плащания, ще бъдете таксувани за рекламните Ви разходи 30 дни след последното автоматично таксуване или когато профилът Ви достигне предварително определена сума, известна като праг за извършване на плащане в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.

Минимален праг за извършване на плащане

Ниво на разходите, чието достигане задейства таксуването Ви за тях. Сумата започва от зададено ниво, което можете да намерите на страницата Обобщена информация за таксуването, и се повишава автоматично, ако разходите Ви го надхвърлят преди края на 30-дневния цикъл на таксуване.

Threshold and 30-day payment boundaries

  • Когато разходите на профила Ви достигнат прага преди изтичането на 30-дневния период, прагът Ви се повишава. Това може да се случи няколко пъти, докато профилът Ви достигне окончателния праг. Размерът на прага зависи от профила, държавата и валутата Ви.
  • Начислената сума може леко да надвишава прага, ако разходите в профила Ви се натрупват много бързо. Възможно е да бъдете таксувани няколко пъти месечно, ако профилът Ви достига нееднократно платежния Ви праг през това време.
  • Няма да получите имейл или известие, когато прагът Ви за извършване на плащане бъде повишен, но винаги можете да намерите настоящия си праг, като посетите страницата си Обобщена информация за таксуването. За да видите какъв е настоящият Ви праг за извършване на плащане, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Ще отворите страницата „Обобщена информация“, където се показват натрупаните разходи след последното Ви плащане. Потърсете сумата на прага си за извършване на плащане под лентата за напредъка.

Запознаване с причините, поради които сте таксувани
Вижте статии за автоматичните плащания
Вижте статии за проблемите с разходите

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си