Cost-per-thousand impressions (CPM): Kahulugan

Isang paraan ng pag-bid kung saan magbabayad ka sa bawat isang libong pagtingin (impression) sa Google Display Network.

Tinitiyak ng pag-bid na viewable CPM (vCPM) na magbabayad ka lang kapag nakikita ang iyong mga ad. Awtomatikong iko-convert sa vCPM ang mga kasalukuyang CPM na bid, pero pinakamahusay na i-update ang iyong mga bid dahil potensyal na mas mahalaga ang mga natitingnang impression. Matuto pa tungkol sa paggamit ng mga viewable CPM na bid

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu