Giới thiệu về quảng cáo liên kết sâu

Quảng cáo tương tác với ứng dụng cho phép bạn viết văn bản khuyến khích hành động cụ thể trong ứng dụng của mình, như đăng ký, thực hiện mua hàng hoặc đặt vé máy bay. Chúng cho phép bạn hướng người dùng đến một phần cụ thể trong ứng dụng của bạn, nơi họ có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng hơn so với khi thực hiện trên web.

Trước khi bắt đầu

Các quảng cáo này dựa vào liên kết sâu (liên kết đến các phần cụ thể trong ứng dụng của bạn) để đưa người dùng đến trang phù hợp. Để tìm hiểu thêm về thiết lập liên kết sâu, hãy xem bài viết đề cập đến nhiều hướng dẫn kỹ thuật hơn bên dưới:

Cách hoạt động của quảng cáo tương tác với ứng dụng

Những quảng cáo này có thể bao gồm biểu tượng ứng dụng và huy hiệu "đã cài đặt" để cho người dùng biết đây là ứng dụng mà họ đã cài đặt. Bạn thêm một vài dòng mô tả và bạn cũng tùy chỉnh văn bản của nút để đưa mọi người đến ứng dụng của bạn. Nút này sẽ dẫn người dùng đến liên kết sâu của bạn.

Thay vì URL đích, bạn sẽ cần nhập liên kết sâu mà bạn hoặc nhà phát triển của bạn đã thiết lập. Bạn cũng sẽ thấy xác nhận về URI ứng dụng của bạn, xác định vị trí trong ứng dụng của bạn nơi Google Ads sẽ đưa khách hàng đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về liên kết sâu và định dạng URL.

Mẹo

Khi bạn tạo quảng cáo tương tác với ứng dụng và nhập liên kết sâu, hãy nhấp vào Kiểm tra URI ứng dụng để kiểm tra liên kết sâu của bạn trên thiết bị di động bằng cách quét mã QR. Kiểm tra liên kết của bạn trên trang web của nhà phát triển

Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn

Đôi khi, nhắm mục tiêu dữ liệu không hoạt động hoàn hảo — ví dụ: người nào đó có thể gỡ cài đặt ứng dụng của bạn mà bạn không nhận được thông báo. Nếu ai đó chưa cài đặt ứng dụng nhìn thấy quảng cáo của bạn, thì quảng cáo sẽ xuất hiện dưới dạng quảng cáo cài đặt ứng dụng có nút "Cài đặt" sẽ đưa người dùng đến cửa hàng ứng dụng. Bạn có thể biết tần suất mọi người tải xuống ứng dụng của mình nhờ các quảng cáo này trong báo cáo chuyển đổi trong.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố