Om den nya Google Ads-upplevelsen

Tack vare enklare navigering och nya funktioner gör den nya Google Ads-upplevelsen det lättare att nå nya kunder och utveckla ditt företag. 

Fördelar

 • Nya funktioner som samtalsbudjusteringar och nya Shopping-kampanjer (måloptimerade).
 • Skapa och förbättra kampanjer utifrån dina unika verksamhetsmål.
 • Spara tid och få mer gjort med snabbare åtkomst till de funktioner du använder mest.
 • Få värdefulla insikter med nya diagram och avancerade rapportverktyg.
 • Samma Google Ads-funktioner som du är van vid så att dina kampanjer körs på samma sätt som du redan känner till.

Skillnader mellan tidigare AdWords och nya Google Ads

Många av de rapportändringar som du gör i den tidigare upplevelsen, till exempel att spara ett filter, finns inte kvar i den nya upplevelsen. Vi rekommenderar att du gör rapportändringar i den nya Google Ads-upplevelsen.
Arbete som du gör i Rapportredigeraren synkroniseras mellan de båda upplevelserna.

Vissa namn och funktioner har ändrats i den nya Google Ads-upplevelsen. Här följer en sammanfattning av skillnaderna:

Tidigare upplevelse Vad har ändrats i den nya upplevelsen
Annonsgalleri Kan inte längre användas som fristående verktyg. Skapa responsiva annonser, lightbox-annonser och Gmail-annonser när du skapar en displaykampanj.
Auktionsinformation Finns högst upp på sidorna Kampanjer, Annonsgrupper och Sökord.
Målgruppslistor Nu tillgängliga när du skapar sökkampanjer. Välj Målgrupper när du ställer in kampanjinställningar för en sökkampanj.
Målgruppsinriktning Inriktning och bud heter nu Inriktning.
Endast bud heter nu Observationer.
Rapporter från fliken Dimensioner Heter nu Fördefinierade rapporter och är tillgängliga från rapportikonen högst upp till höger i ditt konto
Displayplaneraren  Kan inte längre användas som fristående verktyg. Nu kan du se uppskattningar om räckvidd och resultat när du skapar displaykampanjer.
Funktioner under kugghjulsikonen, Delat bibliotek, massåtgärder, funktioner under rullgardinsmenyn Verktyg Har flyttats till verktygsikonen högst upp till höger i ditt konto.
Gmail-annonser Nu tillgängliga när du skapar displaykampanjer. Välj undertypen Gmail-kampanj när du skapar en ny displaykampanj.
Google Analytics i konverteringsspårning Visas inte på en separat Google Analytics-sida. Du kan se dina Google Analytics-mål när du skapar en ny konverteringsåtgärd och importerar Analytics-mål som konverteringar.
Kampanjer av typen Söknätverket med Display-tillval

Nu tillgängliga när du skapar sökkampanjer. Välj Lägg till Display-nätverket när du skapar en ny sökkampanj.

Bildannonser är inte längre tillgängliga i kampanjer av denna typ. Skapa en responsiv annons i stället.

Totalt konverteringsvärde (kolumnrubriken Totalt konv. värde i datatabellerna) Heter nu konverteringsvärde (kolumnrubriken Konv. värde i datatabellerna).
Webbsidor i konverteringsspårning Om du vill se de webbsidor där konverteringar sker letar du reda på tabellen Konverteringsåtgärder och klickar på en konverteringsåtgärd på webbplats. Klicka sedan på Webbsidor högst upp på sidan.

Funktioner som ännu inte är finns i den nya upplevelsen

Det här är några av de viktigaste funktionerna som inte finns i nya Google Ads ännu. Håll utkik.
Finns inte än: återkommande appengagemang.

Migrering av sparade rapporter

Vissa av dina sparade rapporter kan inte migreras till den nya Google Ads-upplevelsen, eller kan bara flyttas med vissa ändringar. Följande rapporter kan inte flyttas:

 • Resultatrapport för måladressen
 • Resultatrapport för hanterade placeringar
 • Resultatrapport för automatiska placeringar
 • Placeringsrapport

Följande rapporter migreras till den nya Google Ads-upplevelsen, men med ändringar:

 • Rapporter som innehåller kolumner som fasas ut i den nya Google Ads-upplevelsen. (Resten av rapporten kan migreras utan kolumnen.)
 • Rapporter som innehåller underordnade konton som inte längre hanteras av ditt förvaltarkonto. (Eventuella underordnade konton tas bort från listan när rapporten migreras.)
 • Rapporter i .XLSX-format omvandlas till .CSV-format.
 • Rapporter som använder filter vars definition eller värden har ändrats i nya Google Ads (till exempel möjliga värden för söktermens matchningstyp). Dessa filter tas bort.
 • Rapporter som har kolumner som fortfarande saknar stöd i Rapportredigeraren, som till exempel:
  • Tidigare kvalitetsresultat, Upplevelse av målsidan, Förv. CTR, Annonsens relevans
  • Kolumner från rapporterna Kampanjinformation/Information om annonsgrupp
 • För vissa konton samt för specifika kampanjer från vissa konton anpassas filtrering av rapporter så att endast filtret på kontonivå bibehålls.

Ändringar av kolumner och segment

Följande kolumner och segmenttyper finns inte i den nya Google Ads-upplevelsen:

Konverteringar

 • Klickassisterade konverteringar
 • Visningsassisterade konverteringar
 • Värde för klickassisterade konverteringar
 • Värde för visningsassisterade konverteringar
 • Klickassisterade konverteringar/senaste klick-konverteringar
 • Visningsassisterade konverteringar/senaste klick-konverteringar
 • Kolumnen med telefonsamtalskonverteringar

Kostnad

 • Samtalskostnad
 • Genomsnittlig CPP
 • Total kostnad

Socialt

Kolumner:

 • +1:or
 • Delningar
 • Kommentarer
 • Följer
 • Intjänade exponeringar
 • Intjänade sociala åtgärder

Segment:

 • +1-kommentarer

Video

 • Visningstyp

Annat

 • Experiment
 • Nätverk*

*Tänk på att nätverket (med sökpartner) fortfarande är tillgängligt.

 

Filterändringar

Filter som skapas på följande platser i AdWords flyttas till den nya Google Ads-upplevelsen:

 • Kampanj
 • Annonsgrupp
 • Annonser
 • Sökord -> Söktermer
 • Sökord -> Sökord
 • Shopping
 • Målgrupper

Filter som skapas på platserna ovan men som hänvisar till någon av kolumnerna eller segmenten som anges i föregående avsnitt, eller någon av villkoren nedan, flyttas inte till den nya Google Ads-upplevelsen.

 • Kampanjundertyp
 • Typ av annonsgrupp
 • Kampanjtyp (endast Search Plus)

Skicka kommentarer till oss

Vi vill gärna veta vad som fungerar bra i nya Google Ads och vad som kan bli bättre. Om du vill dela med dig av dina synpunkter klickar du på hjälpikonen längst upp till höger i kontot och väljer sedan Ge feedback.

 

Relaterade länkar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?