Tùy chỉnh bảng và biểu đồ

Cách tốt nhất để xác định cơ hội cho doanh nghiệp là thường xuyên xem xét dữ liệu hiệu suất của bạn. Với bảng và biểu đồ động, bạn có thể kiểm tra các xu hướng trên toàn bộ tài khoản hoặc tìm câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể về cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tùy chỉnh bảng và biểu đồ, để bạn có thể xem xét dữ liệu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của mình.

Tùy chỉnh bảng và biểu đồ trong Google Ads

Hướng dẫn

Cách thay đổi phạm vi ngày

Nhấp vào phạm vi ngày ở phía trên bên phải của trang. Phạm vi ngày sẽ cập nhật cho cả bảng và biểu đồ. Bạn cũng có thể so sánh hai phạm vi ngày để xem chúng song song trong biểu đồ.

Cách sửa đổi các cột của bảng

Để thêm hoặc xóa các cột của bảng, sắp xếp lại thứ tự các cột hoặc lưu một nhóm cột:

 1. Nhấp vào biểu tượng cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads và nhấp vào Sửa đổi cột.
 2. Nhấp vào danh mục cột để xem các cột có sẵn của danh mục này hoặc nhập văn bản vào hộp tìm kiếm để tìm kiếm cột theo tên.
 3. Chọn từ các tùy chọn sau để sửa đổi các cột của bảng:
  1. Để thêm một cột, hãy chọn ô tương ứng với cột này. Bây giờ, bạn sẽ thấy cột trong danh sách bên phải.
  2. Để xóa một cột, hãy nhấp vào X cạnh cột này trong danh sách bên phải.
  3. Để thay đổi thứ tự của các cột, hãy nhấp và kéo từng cột đến vị trí bạn muốn trong danh sách.
  4. Để lưu tập hợp cột, hãy chọn Lưu tập hợp cột của bạn và nhập tên.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Để thay đổi kích thước cột trong bảng, hãy nhấp và kéo cạnh của tiêu đề cột sang trái hoặc phải. 

Cách sắp xếp và phân đoạn bảng

Để sắp xếp bảng, hãy nhấp vào tiêu đề cột bạn muốn sắp xếp dữ liệu. Để đảo ngược thứ tự, hãy nhấp lại vào cùng tiêu đề. 

Để phân đoạn dữ liệu bảng, hãy nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn và chọn thứ nguyên bạn muốn sử dụng để chia hàng.

Cách tạo bộ lọc bảng

Để chỉ chọn dữ liệu mà bạn muốn xem trong bảng, hãy áp dụng bộ lọc vào bảng. 

 1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc, sau đó chọn một loại bộ lọc.
 2. Chọn hoặc nhập điều kiện cho bộ lọc của bạn.
 3. Nhấp vào Áp dụng. Mô tả của bộ lọc sẽ xuất hiện bên trên bảng và dữ liệu của bảng sẽ cập nhật để khớp với bộ lọc của bạn.
 4. (Tùy chọn) Thêm và xóa bộ lọc:

  1. Để thêm bộ lọc, hãy nhấp vào bên cạnh bộ lọc hiện tại. 
  2. Để xóa bộ lọc, hãy nhấp vào bộ lọc, sau đó nhấp vào nút X xuất hiện.

Cách ẩn hoặc hiển thị biểu đồ

Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở bên phải góc phía trên của biểu đồ, sau đó nhấp vào Ẩn biểu đồ. Để hiển thị lại biểu đồ trong chế độ xem, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở bên phải góc phía trên của bảng, sau đó nhấp vào Hiển thị biểu đồ.

Cách mở rộng hoặc thu gọn biểu đồ

Để mở rộng biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng biểu đồ Enlarge ở bên phải góc phía trên của biểu đồ. Để thu gọn biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Thu gọn biểu đồ .

Cách thay đổi chỉ số trong biểu đồ

Nhấp vào menu thả xuống chỉ số ở góc trên bên phải của biểu đồ và chọn chỉ số bạn muốn biểu đồ hiển thị. Bạn có thể xem tối đa 2 chỉ số cùng lúc trong cùng một biểu đồ. 

Cách thay đổi khoảng thời gian của biểu đồ

Nhấp vào biểu tượng 3 chấm  trong biểu đồ và chọn khoảng thời gian bạn thích (hàng ngày, hàng tuần, v.v.).

 

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false