Hur du kan använda ValueTrack

Beroende på dina mål med annonseringen, kan du använda ValueTrack när du vill få mer information om annonsresultatet. Du kan till exempel ta reda på varifrån dina annonser får mest trafik och vilka annonser och sökord som får flest klick. I den här artikeln visar vi några exempel på hur du kan använda ValueTrack.

Kom ihåg att du inte är begränsad till exemplen nedan. Du kan kombinera ValueTrack-parametrarna hur du vill, så att du får mer information om dina annonser.

Exempel 1: Nätverk

Mål

Du vill ta reda på hur stor del av annonstrafiken som kommer från Googles söknätverk jämfört med Googles Display-nätverk.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

ValueTrack kan hantera två spårningsadresser per sökord: {ifsearch:[value]} för söknätverket och {ifcontent:[value]} för Display-nätverket.

Exempel på spårningsmall

Eftersom bara en enda parameter aktiveras av annonsen och det därför bara visas ett enda värde i informationen, behöver du inte lägga till ett et-tecken mellan de båda webbadressparametrarna. Webbadressparametrarna ser ut så här: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

I vårt exempel ersätter vi [value] med ”Search Network” i ifsearch-villkoret och ”Display Nework” i ifcontent-villkoret, och vi använder etiketten ”source”. Den resulterande ValueTrack-webbadressen ser ut så här:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar webbadresserna med information om nätverket där annonsen visades.

Vid klick i söknätverket visas:
http://www.example.com/?tracking=1234
Vid klick i Display-nätverket visas:
http://www.example.com/?tracking=5678

Exempel 2: Sökord och matchningstyper

Mål

Du vill ta reda på vilket sökord som resulterade i ett annonsklick, samt sökordets matchningstyp.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Kampanjer i söknätverket: Parametern {keyword} visar det specifika sökord som ledde till att annonsen visades.

Kampanjer i Display-nätverket: Parametern {keyword} visar det bäst matchande sökordet, eftersom inriktning i Display-nätverket sker på annonsgruppsnivå.

Parametern {matchtype} registrerar matchningstypen för sökordet som resulterade i annonsklicket (”b” för bred eller modifierad bred matchning, ”p” för frasmatchning och ”e” för exakt matchning).

Exempel på spårningsmall

Den resulterande spårningsmallen ser ut så här:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar målsidesadresserna med det faktiska sökordet och matchningstypen:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Exempel 3: Annonser

Mål

Du vill ta reda på den specifika annons som visades och fick ett klick.

Tillgänglig ValueTrack-parameter

Parametern {creative} registrerar annonsmaterial-id för annonsen som visades.

Exempel på spårningsmall

Den resulterande spårningsmallen ser ut så här:
{lpurl}?creative={creative}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar målsidesadresserna med annonsens annonsmaterial-id:
http://www.example.com/?creative=599041118

Exempel 4: Placeringar

Mål

Du vill ta reda på i vilken kategori din annons visades i en placeringsinriktad kampanj.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

I placeringsinriktade kampanjer registrerar parametern {placement} det matchande villkoret för placeringsinriktning för webbplatsen där annonsen visades (till exempel example.com/homepage.html). Vi registrerar med andra ord den placering som du inriktar dig på, inte den fullständiga webbadressen till webbplatsen där annonsen visades.

Parametern {target} registrerar den placeringskategori som genererade klicket.

Exempel på spårningsmall

Den resulterande spårningsmallen ser ut så här:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Exempeldata

ValueTrack-parametern uppdaterar målsidesadresserna med placeringen och placeringskategorin:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Exempel 5: Enheter

Mål

Du kan ta reda på vilken typ av enhet din annons visades på.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Parametern {device} ersätts med ”m” om annonsen visades på mobila enheter, ”t” om den visades på surfplattor och ”c” om den visades på datorer.

Exempel på spårningsmall

Den resulterande spårningsmallen ser ut så här:
{lpurl}?device={device}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar målsidesadresserna med information om enheten där annonsen visades.

Vid klick från en mobil enhet visas:
http://www.example.com/?device=m

Vid klick från en surfplatta visas:
http://www.example.com/?device=t

Vid klick från en dator visas:
http://www.example.com/?device=c

Exempel 6: Ifmobile och Ifnotmobile

Mål

Du vill lägga till olika värden i webbadressen beroende på vilken typ av enhet annonsen visades på.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Parametern {ifmobile:[value]} ersätts med [value] om annonsen visades på en mobil enhet.

Parametern {ifnotmobile:[value]} ersätts med [value] om annonsen visades på en surfplatta eller dator.

Exempel på spårningsmall

Anta att du spårar resultatet per enhet med hjälp av egna interna id:n. För sökordet ”widgetar” använder du det interna id:t ”1212” för mobila enheter och ”3434” för surfplattor och datorer. Den resulterande spårningsmallen ser ut så här:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Exempeldata

ValueTrack uppdaterar målsidesadresserna med information om enheten där annonsen visades.

Vid klick från en mobil enhet visas:
http://www.example.com/?myid=1212

Vid klick från en surfplatta eller dator visas:
http://www.example.com/?myid=3434

Exempel 7: {lpurl}

Mål

Du vill optimera spårningen genom att definiera en spårningsmall på hög nivå. Om du till exempel ställer in en spårningsmall på kampanjnivå, används den i hela kampanjen.

Exempel på spårningsmall

Anta att du vill spåra alla klick som kom från kampanjen ”ppc”. Den resulterande spårningsmallen (på kampanjnivå) ser ut så här:
{lpurl}?source=ppc

Exempeldata

ValueTrack-parametern uppdaterar alla målsidesadresser i annonsen med webbadressparametern source=ppc, förutsatt att du inte har definierat en spårningsmall på en lägre nivå i kampanjen (till exempel på annonsnivå).

För varje klick på annonser i kampanjen visas:
http://www.example.com/?source=ppc

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt