Jak używać funkcji ValueTrack

W zależności od celów reklamowych możesz używać funkcji ValueTrack, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o skuteczności reklamy, np. sprawdzić, skąd reklamy przyciągają najwięcej ruchu, oraz określić, które reklamy i słowa kluczowe generują najwięcej kliknięć. Poniżej podajemy kilka przykładowych zastosowań funkcji ValueTrack.

Pamiętaj, że masz więcej opcji niż te przedstawione w poniższych przykładach – możesz dowolnie zestawiać parametry funkcji ValueTrack wymienione w tym artykule, aby zebrać dokładniejsze dane o reklamach.

Przykład 1: sieci

Cel

Chcesz wiedzieć, jaka część ruchu reklamowego pochodzi z sieci wyszukiwania Google, a jaka – z sieci reklamowej Google.

Pasujące parametry ValueTrack

Funkcja ValueTrack umożliwia ustawienie dwóch linków monitorujących na każde słowo kluczowe: {ifsearch:[value]} w sieci wyszukiwania i {ifcontent:[value]} w sieci reklamowej.

Przykładowy szablon śledzenia

Reklama będzie wywoływać tylko jeden parametr i dlatego w rejestrowanych danych pojawi się tylko jedna wartość, więc nie musisz rozdzielać parametrów symbolem „&”. Parametry URL będą mieć postać: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

W podanym przykładzie zastąpiliśmy [value] ciągiem „Search Network” dla warunku ifsearch oraz „Display Network” dla warunku ifcontent i użyliśmy etykiety „source”. Gotowy URL funkcji ValueTrack wygląda tak:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni URL-e o informacje o sieci, w której pojawiała się reklama.

W przypadku kliknięcia w sieci wyszukiwania zobaczysz:
http://www.example.com/?tracking=1234
W przypadku kliknięcia w sieci reklamowej zobaczysz:
http://www.example.com/?tracking=5678

Przykład 2: słowa kluczowe i typy dopasowania

Cel

Chcesz sprawdzić, które słowo kluczowe spowodowało wyświetlenie reklamy klikniętej przez klienta oraz jaki miało typ dopasowania.

Pasujące parametry ValueTrack

Kampanie w sieci wyszukiwania: parametr {keyword} wskaże słowo kluczowe, które wywołało wyświetlenie reklamy.

Kampanie w sieci reklamowej: parametr {keyword} wskaże słowo kluczowe o najlepszym dopasowaniu, ponieważ kierowanie na sieć reklamową jest realizowane na poziomie grupy reklam.

Parametr {matchtype} rejestruje typ dopasowania słowa kluczowego, które doprowadziło do kliknięcia reklamy („b” dla dopasowania przybliżonego lub zmodyfikowanego dopasowania przybliżonego, „p” dla dopasowania do wyrażenia albo „e” dla dopasowania ścisłego).

Przykładowy szablon śledzenia

Gotowy szablon śledzenia wygląda następująco:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni Twoje URL-e strony docelowej o rzeczywiste słowo kluczowe i typ jego dopasowania:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Przykład 3: reklamy

Cel

Chcesz sprawdzić, która konkretnie reklama została wyświetlona i kliknięta.

Pasujący parametr ValueTrack

Parametr {creative} rejestruje identyfikator reklamy, która została wyświetlona.

Przykładowy szablon śledzenia

Gotowy szablon śledzenia wygląda następująco:
{lpurl}?creative={creative}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni Twoje URL-e strony docelowej o identyfikator reklamy:
http://www.example.com/?reklama=599041118

Przykład 4: miejsca docelowe

Cel

Chcesz sprawdzić, w jakiej kategorii pojawiła się Twoja reklama w przypadku kampanii kierowanej na miejsca docelowe.

Pasujące parametry ValueTrack

W przypadku kampanii kierowanej na miejsca docelowe parametr {placement} rejestruje pasujące kryteria kierowania na miejsca docelowe dla witryny, w której reklama została wyświetlona (np. widgetreviews.com/homepage.html). Innymi słowy, zarejestrujemy wszystkie wybrane przez Ciebie miejsca docelowe zamiast pełnego URL-a witryny, w której wyświetla się reklama.

Parametr {target} rejestruje kategorię miejsc docelowych, która przyniosła kliknięcie.

Przykładowy szablon śledzenia

Gotowy szablon śledzenia wygląda następująco:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni Twoje URL-e strony docelowej o miejsce docelowe i kategorię miejsc docelowych:
http://www.example.com/?target=%2Frozrywka%2Fcelebryci&placement=gmail.com

Przykład 5: urządzenia

Cel

Chcesz się dowiedzieć, na jakim urządzeniu została wyświetlona reklama.

Pasujące parametry ValueTrack

Parametr {device} zostaje zastąpiony literą „m”, jeśli reklama była wyświetlana na urządzeniach mobilnych, literą „t” w przypadku tabletów lub literą „c” w przypadku komputerów.

Przykładowy szablon śledzenia

Gotowy szablon śledzenia wygląda następująco:
{lpurl}?device={device}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni Twoje URL-e strony docelowej o informacje na temat urządzenia, na którym reklama została wyświetlona.

W przypadku kliknięcia z urządzenia mobilnego zobaczysz:
http://www.example.com/?urzadzenie=m

W przypadku kliknięcia na tablecie zobaczysz:
http://www.example.com/?urzadzenie=t

W przypadku kliknięcia na komputerze stacjonarnym lub laptopie zobaczysz:
http://www.example.com/?urzadzenie=c

Przykład 6: parametry Ifmobile oraz Ifnotmobile

Cel

Chcesz wyświetlać w URL-u różne wartości w zależności od urządzenia, na jakim zostanie wyświetlona reklama.

Pasujące parametry ValueTrack

Parametr {ifmobile:[value]} zostaje zastąpiony ciągiem [value], jeśli reklama wyświetla się na urządzeniu mobilnym.

Parametr {ifmobile:[value]} zostaje zastąpiony ciągiem [value], jeśli reklama wyświetla się na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Przykładowy szablon śledzenia

Załóżmy, że śledzisz skuteczność według urządzenia za pomocą własnych wewnętrznych identyfikatorów. Dla słowa kluczowego „widżety” masz wewnętrzny identyfikator „1212” na urządzeniach mobilnych i „3434” na tabletach i komputerach. Gotowy szablon śledzenia wygląda następująco:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Przykładowe dane

Funkcja ValueTrack uzupełni Twoje URL-e strony docelowej o informacje o urządzeniu, na którym reklama została wyświetlona.

W przypadku kliknięcia z urządzenia mobilnego zobaczysz:
http://www.example.com/?myid=1212

W przypadku kliknięcia z tabletu lub komputera zobaczysz:
http://www.example.com/?myid=3434

Przykład 7: {lpurl}

Cel

Chcesz zoptymalizować śledzenie poprzez zdefiniowanie szablonu śledzenia na wysokim poziomie. Jeśli na przykład ustawisz szablon śledzenia na poziomie kampanii, będzie on wspólny dla całej kampanii.

Przykładowy szablon śledzenia

Chcesz śledzić wszystkie kliknięcia pochodzące z kampanii o nazwie „ppc”. Gotowy szablon śledzenia (ustawiony na poziomie kampanii) wygląda więc następująco:
{lpurl}?source=ppc

Przykładowe dane

ValueTrack uzupełni URL-e strony docelowej wszystkich Twoich reklam o parametr URL source=ppc przy założeniu, że nie został przez Ciebie zdefiniowany szablon śledzenia na niższym poziomie kampanii (np. na poziomie reklamy).

W przypadku każdego kliknięcia związanego z tą kampanią zobaczysz:
http://www.example.com/?source=ppc

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false