Slik kan du bruke verdisporing

Avhengig av annonseringsmålene dine kan du bruke verdisporing for å få mer informasjon om annonseresultatene dine, for eksempel hvor annonsene dine mottar mest trafikk, eller hvilke annonser og søkeord som mottar flest klikk. I denne artikkelen finner du eksempler på hvordan du kan bruke verdisporing.

Husk at mulighetene ikke er begrenset til scenarioene nedenfor. Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av verdisporingsparameterne som er oppført i denne artikkelen, for å hente mer informasjon om annonsene dine.

Eksempel 1: nettverk

Mål

Du ønsker å vite hvor stor andel av annonsetrafikken din som stammer fra Googles søkenettverk sammenlignet med Google Displaynettverk.

Aktuelle verdisporingsparametere

Med verdisporing kan du angi to sporingsnettadresser per søkeord: {ifsearch:[verdi]} for søk og {ifcontent:[verdi]} for bannerannonsering.

Eksempel på sporingsmal

Ettersom bare én av disse to parameterne utløses av annonsen din, og følgelig bare én verdi blir vist i dataene dine, trenger du ikke ta med en «&» mellom de to nettadresseparameterne. Nettadresseparametrene ser slik ut:{ifsearch:[verdi]}{ifcontent:[verdi]}.

I eksempelet her har vi byttet [verdi] med «Søkenettverket» for «ifsearch»-betingelsen og «Displaynettverket» for «ifcontent»-betingelsen. Vi brukte dessuten etiketten «source». Den endelige nettadressen for verdisporing ser slik ut:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene med informasjon om nettverket der annonsen ble vist.

Klikk fra Søkenettverket ser slik ut:
http://www.example.com/?tracking=1234
Klikk fra Displaynettverket ser slik ut:
http://www.example.com/?tracking=5678

Eksempel 2: søkeord og samsvartyper

Mål

Du ønsker å se hvilket søkeord som utløste en annonse en kunde klikket på, samt samsvartypen for søkeordet.

Aktuelle verdisporingsparametere

Søkekampanjer: {keyword}-parameteren inneholder det spesifikke søkeordet som utløste annonsen din.

Displaykampanjer: {keyword}-parameteren inneholder søkeordet med best samsvar, ettersom målretting i Displaynettverket skjer på annonsegruppenivå.

{matchtype}-parameteren registrerer samsvartypen for søkeordet som resulterte i annonseklikket («b» for fleksibelt eller endret fleksibelt samsvar (broad match), «p» for setningssamsvar (phrase match) eller «e» for eksakt samsvar).

Eksempel på sporingsmal

Den resulterende sporingsmalen ser slik ut:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene for landingssidene dine med det faktiske søkeordet og samsvartypen:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Eksempel 3: annonser

Mål

Du ønsker å se den spesifikke annonsen som ble vist og klikket på.

Aktuell verdisporingsparameter

I {creative}-parameteren registreres reklame-ID-en for annonsen som ble vist.

Eksempel på sporingsmal

Den resulterende sporingsmalen ser slik ut:
{lpurl}?creative={creative}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene for landingssidene dine med reklame-ID-en for annonsen:
http://www.example.com/?creative=599041118

Eksempel 4: plasseringer

Mål

Du ønsker å finne ut i hvilken kategori annonsen din ble vist, i en plasseringsmålrettet kampanje.

Aktuelle verdisporingsparametere

For en plasseringsmålrettet kampanje registreres de samsvarende kriteriene for plasseringsmålretting for nettstedet der annonsen din vises (f.eks. widgetreviews.com/homepage.html), i {placement}-parameteren. Med andre ord registrerer vi alle plasseringer du bestemmer deg for å målrette mot, i stedet for hele nettadressen til nettstedet der annonsen din vises.

I {target}-parameteren registreres plasseringskategorien som genererte klikket.

Eksempel på sporingsmal

Den resulterende sporingsmalen ser slik ut:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene for landingssidene dine med plasseringen og plasseringskategorien:
http://www.example.com/?target=%2Funderholdning%2Fkjendiser&placement=gmail.com

Eksempel 5: enheter

Mål

Du ønsker å finne ut hvilken enhet annonsen din ble vist på.

Aktuelle verdisporingsparametere

{device}-parameteren erstattes av «m» hvis annonsen din ble vist på en mobilenhet, «t» hvis den ble vist på et nettbrett, eller «c» hvis den ble vist på en datamaskin.

Eksempel på sporingsmal

Den resulterende sporingsmalen ser slik ut:
{lpurl}?device={device}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene for landingssidene dine med informasjon om enheten der annonsen din ble vist.

For et klikk på en mobilenhet ser du følgende:
http://www.example.com/?device=m

For et klikk på et nettbrett ser du følgende:
http://www.example.com/?device=t

For et klikk på en datamaskin ser du følgende:
http://www.example.com/?device=c

Eksempel 6: Ifmobile- og Ifnotmobile-parameterne

Mål

Du ønsker å legge til ulike verdier i nettadressen avhengig av hvilken enhet annonsen din ble vist på.

Aktuelle verdisporingsparametere

{ifmobile:[verdi]}-parameteren erstattes med [verdi] hvis annonsen din vises på en mobilenhet.

{ifnotmobile:[verdi]}-parameteren erstattes med [verdi] hvis annonsen din vises på et nettbrett eller en datamaskin.

Eksempel på sporingsmal

Tenk deg at du sporer resultater etter enhet ved hjelp av dine egne, interne ID-er. For søkeordet «moduler» bruker du den interne ID-en «1212» for mobilenheter og «3434» for nettbrett og datamaskiner. Den resulterende sporingsmalen ser slik ut:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres nettadressene for landingssidene dine med informasjon om enheten der annonsen din ble vist.

For et klikk på en mobilenhet ser du følgende:
http://www.example.com/?myid=1212

For et klikk på et nettbrett eller en datamaskin ser du følgende:
http://www.example.com/?myid=3434

Eksempel 7: {lpurl}

Mål

Du ønsker å optimalisere sporingen din ved å definere en sporingsmal på et høyt nivå. Hvis du for eksempel angir en sporingsmal på kampanjenivå, brukes sporingsmalen for hele kampanjen.

Eksempel på sporingsmal

Tenk deg at du ønsker å spore alle klikk som stammer fra en kampanje kalt «ppc». Den resulterende sporingsmalen (angitt på kampanjenivå) ser slik ut:
{lpurl}?source=ppc

Eksempeldata

I verdisporingen oppdateres alle nettadressene til landingssidene for annonsene dine med nettadresseparameteren source=ppc, forutsatt at du ikke har definert en sporingsmal på et lavere nivå i kampanjen (f.eks. på annonsenivå).

For alle klikk relatert til denne kampanjen får du se følgende:
http://www.example.com/?source=ppc

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt