Hoe u ValueTrack kunt gebruiken

Afhankelijk van uw advertentiedoelen kunt u ValueTrack gebruiken om meer informatie te krijgen over de prestaties van uw advertenties, zoals waar uw advertenties het meeste verkeer ontvangen of welke advertenties en zoekwoorden de meeste klikken genereren. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven van manieren waarop u ValueTrack kunt gebruiken.

Uw mogelijkheden blijven overigens niet beperkt tot de onderstaande scenario's. U kunt elke combinatie van ValueTrack-parameters die in dit artikel worden vermeld, gebruiken om meer informatie over uw advertenties te verzamelen.

Voorbeeld 1: Netwerken

Doel

Stel dat u wilt weten hoeveel van uw advertentieverkeer afkomstig is uit het zoeknetwerk van Google en hoeveel uit het Google Display Netwerk.

Te gebruiken ValueTrack-parameters

Met ValueTrack kunt u twee tracking-URL's per zoekwoord instellen: {ifsearch:[waarde]} voor het zoeknetwerk en {ifcontent:[waarde]} voor het Display Netwerk.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Omdat er slechts één parameter door uw advertentie wordt geactiveerd en er daarom slechts één waarde in uw gegevens wordt opgenomen, hoeft u geen en-teken (&) tussen de twee URL-parameters te plaatsen. De URL-parameters zien er als volgt uit: {ifsearch:[waarde]}{ifcontent:[waarde]}.

In ons voorbeeld hebben we [waarde] vervangen door 'Search Network' voor de ifsearch-voorwaarde en door 'Display Network' voor de ifcontent-voorwaarde. Bovendien hebben we het label 'source' gebruikt. De ValueTrack-URL ziet er als volgt uit:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet uw URL's met informatie over het netwerk waarin de advertentie is weergegeven.

Voor een klik afkomstig uit het zoeknetwerk ziet u het volgende:
http://www.example.com/?tracking=1234
Voor een klik afkomstig uit het Display Netwerk ziet u het volgende:
http://www.example.com/?tracking=5678

Voorbeeld 2: Zoekwoorden en zoektypen

Doel

U wilt zien welk zoekwoord een advertentie heeft geactiveerd waarop een klant heeft geklikt. Bovendien wilt u weten wat het zoektype van dat zoekwoord was.

Te gebruiken ValueTrack-parameters

Campagnes in het zoeknetwerk: de parameter {keyword} geeft aan welk zoekwoord uw advertentie heeft geactiveerd.

Campagnes in het Display Netwerk: de parameter {keyword} geeft aan wat het best overeenkomende zoekwoord is, aangezien targeting in het Display Netwerk wordt uitgevoerd op advertentiegroepniveau.

Met de parameter {matchtype} wordt het zoektype geregistreerd van het zoekwoord waarmee de advertentieklik is gegenereerd ('b' voor breed of aangepast breed, 'p' voor woordgroep of 'e' voor exact).

Voorbeeldtrackingsjabloon

Het resulterende trackingsjabloon ziet er als volgt uit:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet de URL's van uw bestemmingspagina's met het feitelijke zoekwoord en het zoektype:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Voorbeeld 3: Advertenties

Doel

U wilt de specifieke advertentie zien die is weergegeven en de klik heeft ontvangen.

Te gebruiken ValueTrack-parameter

Met de parameter {creative} wordt de ID van de weergegeven advertentie geregistreerd.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Het resulterende trackingsjabloon ziet er als volgt uit:
{lpurl}?creative={creative}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet de URL's van uw bestemmingspagina's met de ID van de advertentie:
http://www.example.com/?creative=599041118

Voorbeeld 4: Plaatsingen

Doel

U wilt weten voor welke categorie uw advertentie is weergegeven in een campagne met plaatsingstargeting.

Te gebruiken ValueTrack-parameters

Voor een campagne met plaatsingstargeting registreert de parameter {placement} de overeenkomende criteria voor plaatsingstargeting voor de website waar uw advertentie wordt weergegeven (bijvoorbeeld example.com/homepage.html). Met andere woorden: we registreren de plaatsing die u target, in plaats van de volledige URL van de website waar uw advertentie wordt weergegeven.

Met de parameter {target} wordt de plaatsingscategorie geregistreerd waarmee de klik is gegenereerd.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Het resulterende trackingsjabloon ziet er als volgt uit:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet de URL's van uw bestemmingspagina's met de plaatsing en de plaatsingscategorie:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Voorbeeld 5: Apparaten

Doel

U wilt weten op welk apparaat uw advertentie is weergegeven.

Te gebruiken ValueTrack-parameters

De parameter {device} wordt vervangen door 'm' als uw advertentie is weergegeven op een mobiel apparaat, door 't' als deze is weergegeven op een tablet en door 'c' als deze is weergegeven op een desktopcomputer of laptop.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Het resulterende trackingsjabloon ziet er als volgt uit:
{lpurl}?device={device}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet de URL's van uw bestemmingspagina's met informatie over het apparaat waarop uw advertentie is weergegeven.

Voor een klik afkomstig van een mobiel apparaat ziet u:
http://www.example.com/?device=m

Voor een klik afkomstig van een tablet ziet u:
http://www.example.com/?device=t

Voor een klik afkomstig van een desktopcomputer of laptop ziet u:
http://www.example.com/?device=c

Voorbeeld 6: 'Ifmobile' en 'Ifnotmobile'

Doel

Afhankelijk van het apparaat waarop uw advertentie is weergegeven, wilt u verschillende waarden aan uw URL toevoegen.

Te gebruiken ValueTrack-parameters

De parameter {ifmobile:[waarde]} wordt vervangen door [waarde] als uw advertentie wordt weergegeven op een mobiel apparaat.

De parameter {ifnotmobile:[waarde]} wordt vervangen door [waarde] als uw advertentie wordt weergegeven op een tablet of op een desktopcomputer of laptop.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Stel dat u de prestaties per apparaat bijhoudt op basis van uw eigen interne ID's. Met betrekking tot het zoekwoord 'widgets' hanteert u voor mobiele apparaten de interne ID '1212' en voor tablets en computers de interne ID '3434'. Het resulterende trackingsjabloon ziet er als volgt uit:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet de URL's van uw bestemmingspagina's met informatie over het apparaat waarop uw advertentie is weergegeven.

Voor een klik afkomstig van een mobiel apparaat ziet u:
http://www.example.com/?myid=1212

Voor een klik afkomstig van een tablet of computer ziet u het volgende:
http://www.example.com/?myid=3434

Voorbeeld 7: {lpurl}

Doel

U wilt uw tracking optimaliseren door een trackingsjabloon op een hoog niveau te definiëren. Als u bijvoorbeeld een trackingsjabloon instelt op campagneniveau, wordt deze binnen uw gehele campagne gedeeld.

Voorbeeldtrackingsjabloon

Stel dat u alle klikken binnen de campagne 'ppc' wilt bijhouden. Het resulterende trackingsjabloon (ingesteld op campagneniveau) ziet er dan als volgt uit:
{lpurl}?source=ppc

Voorbeeldgegevens

ValueTrack updatet alle bestemmingspagina-URL's van uw advertentie met de URL-parameter source=ppc, ervan uitgaande dat u geen trackingsjabloon op een lager niveau binnen de campagne heeft opgegeven (bijvoorbeeld op advertentieniveau).

Voor klikken die aan deze campagne zijn gerelateerd, wordt het volgende weergegeven:
http://www.example.com/?source=ppc

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067
false