Funkcijas ValueTrack izmantošana

Atkarībā no reklamēšanas mērķiem varat izmantot funkciju ValueTrack, lai iegūtu detalizētāku informāciju par savu reklāmu veiktspēju, piemēram, lai noskaidrotu, kur reklāmas gūst visvairāk datplūsmas vai kuras reklāmas un atslēgvārdi saņem visvairāk klikšķu. Šajā rakstā iekļauti daži funkcijas ValueTrack izmantošanas piemēri.

Ņemiet vērā, ka pastāv daudz vairāk iespēju, nekā norādīts tālāk minētajos gadījumos. Varat izmantot jebkādu šajā rakstā norādīto funkcijas ValueTrack parametru kombināciju, lai iegūtu detalizētāku informāciju par savām reklāmām.

1. piemērs: tīkli

Mērķis

Jūs vēlaties noskaidrot, cik lielu reklāmu datplūsmu rada Google meklēšanas tīkls, salīdzinot ar Google reklāmas tīklu.

Piemērojamie ValueTrack parametri

Funkcija ValueTrack ļauj iestatīt divus izsekošanas URL katram atslēgvārdam: {ifsearch:[value]} meklēšanas tīklam un {ifcontent:[value]} reklāmas tīklam.

Izsekošanas veidnes piemērs

Tā kā jūsu reklāma aktivizēs tikai vienu parametru un tādējādi datos tiks parādīta tikai viena vērtība, starp abiem URL parametriem nav jāiekļauj simbols “&”. URL parametri izskatīsies šādi: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Sniegtajā piemērā vērtība [value], kas paredzēta nosacījumam “ifsearch”, tika aizstāta ar “Search Network”, bet vērtība nosacījumam “ifcontent” — ar “Display Nework”, kā arī tika izmantots apzīmējuma avots. Iegūtais funkcijas ValueTrack URL izskatās šādi:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu vietrāžos URL iekļaus informāciju par tīklu, kurā tika rādīta reklāma.

Meklēšanas tīklā veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?tracking=1234
Reklāmas tīklā veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?tracking=5678

2. piemērs: atslēgvārdi un atbilstības veidi

Mērķis

Jūs vēlaties noskaidrot, kurš atslēgvārds aktivizēja reklāmu, uz kuras klients noklikšķināja, kā arī atslēgvārda atbilstības veidu.

Piemērojamie ValueTrack parametri

Meklēšanas tīkla kampaņas: parametrs {keyword} norādīs konkrēto atslēgvārdu, kas aktivizēja reklāmu.

Reklāmas tīkla kampaņas: parametrs {keyword} norādīs visatbilstošāko atslēgvārdu, jo mērķauditorijas atlase reklāmas tīklā tiek veikta reklāmu kopas līmenī.

Parametrs {matchtype} reģistrē tā atslēgvārda atbilstības veidu, kurš radīja klikšķi uz reklāmas (“b” — plašā vai pārveidota plašā atbilstība, “p” — frāzes atbilstība, “e” — precīzā atbilstība).

Izsekošanas veidnes piemērs

Iegūtā izsekošanas veidne izskatās šādi:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus faktisko atslēgvārdu un atbilstības veidu:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

3. piemērs: reklāmas

Mērķis

Jūs vēlaties noskaidrot, kura konkrētā reklāma tika rādīta un saņēma klikšķi.

Piemērojamais ValueTrack parametrs

Parametrs {creative} reģistrē parādītajai reklāmai atbilstošo reklāmas ID.

Izsekošanas veidnes piemērs

Iegūtā izsekošanas veidne izskatās šādi:
{lpurl}?creative={creative}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus reklāmai atbilstošo reklāmas ID:
http://www.example.com/?creative=599041118

4. piemērs: izvietojumi

Mērķis

Jūs vēlaties noskaidrot, kādā kategorijā jūsu reklāma tika rādīta izvietojuma kampaņā.

Piemērojamie ValueTrack parametri

Ja izmantojat kampaņu, kuras mērķauditorija tiek atlasīta pēc izvietojumiem, parametrs {placement} reģistrē tās vietnes atbilstošo kritēriju mērķauditorijas atlasei pēc izvietojuma, kurā tiek rādīta jūsu reklāma (piemēram, example.com/sakumlapa.html). Tas nozīmē, ka tiks reģistrēts izvietojums, pēc kura būsiet izlēmis atlasīt mērķauditoriju, nevis pilns tās vietnes URL, kurā tiek rādīta jūsu reklāma.

Parametrs {target} reģistrē izvietojuma kategoriju, kura atbilst veiktajam klikšķim.

Izsekošanas veidnes piemērs

Iegūtā izsekošanas veidne izskatās šādi:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus izvietojumu un izvietojuma kategoriju:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

5. piemērs: ierīces

Mērķis

Jūs vēlaties noskaidrot, kādā ierīcē tika rādīta jūsu reklāma.

Piemērojamie ValueTrack parametri

Parametrs {device} tiek aizstāts ar “m”, ja reklāma tika rādīta mobilajā ierīcē, ar “t”, ja tā tika rādīta planšetdatorā, vai “c”, ja tā tika rādīta galddatorā vai klēpjdatorā.

Izsekošanas veidnes piemērs

Iegūtā izsekošanas veidne izskatās šādi:
{lpurl}?device={device}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus informāciju par ierīci, kurā tika rādīta reklāma.

Mobilajā ierīcē veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?device=m

Planšetdatorā veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?device=t

Galddatorā vai klēpjdatorā veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?device=c

6. piemērs: parametri “Ifmobile” un “Ifnotmobile”

Mērķis

Jūs vēlaties savam URL pievienot dažādas vērtības atkarībā no tā, kurā ierīcē tika rādīta reklāma.

Piemērojamie ValueTrack parametri

Parametrs {ifmobile:[value]} tiek aizstāts ar [value], ja reklāma tiek rādīta mobilajā ierīcē.

Parametrs {ifnotmobile:[value]} tiek aizstāts ar [value], ja reklāma tiek rādīta planšetdatorā, galddatorā vai klēpjdatorā.

Izsekošanas veidnes piemērs

Pieņemsim, ka izsekojat veiktspēju atkarībā no ierīces veida, izmantojot savus iekšējos ID. Atslēgvārda “logrīki” iekšējais ID mobilajās ierīcēs ir “1212”, bet planšetdatoros un galddatoros — “3434”. Iegūtā izsekošanas veidne izskatās šādi:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack jūsu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus informāciju par ierīci, kurā tika rādīta reklāma.

Mobilajā ierīcē veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?myid=1212

Planšetdatorā vai galddatorā veikts klikšķis tiks attēlots šādi:
http://www.example.com/?myid=3434

7. piemērs: parametrs {lpurl}

Mērķis

Jūs vēlaties optimizēt izsekošanu, definējot izsekošanas veidni augstā līmenī. Piemēram, iestatot izsekošanas veidni kampaņas līmenī, šī izsekošanas veidne tiks koplietota visā kampaņā.

Izsekošanas veidnes piemērs

Pieņemsim, ka vēlaties izsekot visus klikšķus, kas tika veikti kampaņā ar nosaukumu “ppc”. Iegūtā izsekošanas veidne (kas iestatīta kampaņas līmeņi) izskatās šādi:
{lpurl}?source=ppc

Datu piemērs

Funkcija ValueTrack visos jūsu reklāmu galveno lapu vietrāžos URL iekļaus URL parametru source=ppc, pieņemot, ka jūs neesat definējis izsekošanas veidni zemākā kampaņas līmenī (piemēram, reklāmas līmenī).

Jebkādiem klikšķiem, kas saistīti ar šo kampaņu, tiks rādīts šāds URL:
http://www.example.com/?source=ppc

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.