A ValueTrack használata

A ValueTrack-paraméter révén hirdetési céljainak megfelelően további részleteket tudhat meg a hirdetések teljesítményéről – például arról, hogy hol érték el a hirdetések a legnagyobb forgalmat, vagy mely kulcsszavak és hirdetések érték el a legtöbb kattintást. Ez a cikk bemutat néhány példát a ValueTrack használati lehetőségeire.

Ne feledje azonban, hogy lehetőségei nem csupán az alábbi forgatókönyvekre korlátozódnak – a cikkben felsorolt ValueTrack-paraméterek bármilyen kombinációját használhatja annak érdekében, hogy további adatokat gyűjtsön a hirdetésekről.

1. példa: Hálózatok

Cél

Tudni szeretné, hogy a hirdetési forgalom mekkora része érkezik a Google Keresési Hálózatról, illetve mekkora a Google Display Hálózatról.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméterek

A ValueTrack kulcsszavanként két nyomkövetési URL beállítását teszi lehetővé: az {ifsearch:[value]} paraméterét a Keresési, az {ifcontent:[value]} paraméterét pedig a Display Hálózathoz.

Példa a követősablonra

Mivel a hirdetés csak egy paramétert aktivál, csak egy érték jelenik meg az adatok között, ezért nem szükséges az „&” karaktert használni a két URL-paraméter között. Az URL-paraméterek ebben az esetben a következőképpen fognak kinézni: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Példánkban a [value] helyére az ifsearch feltételnél „SearchNetwork”, míg az ifcontent feltételnél „DisplayNetwork” értéket írtuk, és a „source” címkét alkalmaztuk. Az eredményül kapott ValueTrack-URL a következő:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti az URL-eket a hirdetést megjelenítő hálózat adataival.

A Keresési Hálózaton leadott kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?tracking=1234
A Display Hálózaton leadott kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?tracking=5678

2. példa: Kulcsszavak és egyezési típusok

Cél

Azt szeretné látni, hogy mely kulcsszó jelenített meg egy olyan hirdetést, amelyre az ügyfél rákattintott, valamint kíváncsi a kulcsszó egyezési típusára is.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméterek

Keresési kampányok: a {keyword} paraméter megmutatja, hogy melyik konkrét kulcsszó eredményezte a hirdetés megjelenítését.

Display hálózati kampányok: a {keyword} paraméter a leginkább egyező kulcsszót mutatja meg, mivel a Display Hálózaton a hirdetéscsoport szintjén történik a célzás.

A {matchtype} paraméter rögzíti annak a kulcsszónak az egyezési típusát, amely a hirdetésre leadott kattintáshoz vezetett (a „b” általános vagy módosított általános egyezést, a „p” kifejezésegyezést, az „e” pedig pontos egyezést jelöl).

Példa a követősablonra

Az eredményül kapott követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti a céloldal URL-jeit a tényleges kulcsszóval és az egyezés típusával:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

3. példa: Hirdetések

Cél

Szeretné látni, hogy konkrétan melyik hirdetés jelent meg és ért el kattintást.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméter

A {creative} paraméter rögzíti a megjelenített hirdetés kreatívazonosítóját.

Példa a követősablonra

Az eredményül kapott követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?creative={creative}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti a céloldal URL-jeit a hirdetés kreatívazonosítójával:
http://www.example.com/?creative=599041118

4. példa: Elhelyezések

Cél

Tudni szeretné, hogy mely kategóriában jelent meg a hirdetés egy elhelyezés szerint célzott kampányban.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméterek

Elhelyezés szerint célzott kampányok esetén a {placement} paraméter rögzíti az ahhoz a webhelyhez illeszkedő elhelyezés szerinti célzási feltételeket, amelyen a hirdetés megjelenik (például example.com/homepage.html). Más szóval azt az elhelyezést rögzítjük, amelyet Ön megcélzott, nem pedig a hirdetést megjelenítő webhely teljes URL-jét.

A {target} paraméter rögzíti a kattintást előidéző elhelyezéskategóriát.

Példa a követősablonra

Az eredményül kapott követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti a céloldal URL-jeit az elhelyezéssel és az elhelyezés kategóriájával:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

5. példa: Eszközök

Cél

Tudni szeretné, hogy milyen eszközön jelent meg a hirdetés.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméterek

A {device} paraméter helyére az „m” kerül, ha a hirdetés mobileszközökön jelent meg, „t” látható a táblagépek esetén, illetve „c” látható az asztali számítógépek és a laptopok esetén.

Példa a követősablonra

Az eredményül kapott követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?device={device}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti a céloldal URL-jeit a hirdetést megjelenítő eszközre vonatkozó információval.

Mobileszközről érkező kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?device=m

Táblagépről érkező kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?device=t

Asztali számítógépről, illetve laptopról érkező kattintás esetén a következő látható:
http://www.example.com/?device=c

6. példa: Az Ifmobile és az Ifnotmobile paraméter

Cél

Különböző értékeket szeretne az URL-hez fűzni attól függően, hogy a hirdetés milyen eszközön jelent meg.

Rendelkezésre álló ValueTrack-paraméterek

Az {ifmobile:[érték]} paraméter helyére az [érték] kerül, ha a hirdetés mobileszközön jelenik meg.

Az {ifnotmobile:[érték]} paraméter helyére az [érték] kerül, ha a hirdetés táblagépen, asztali számítógépen vagy laptopon jelenik meg.

Példa a követősablonra

Tegyük fel, hogy a teljesítményt eszközönként követi nyomon saját belső azonosítók használatával. A „modulok” kulcsszó esetén a belső azonosító mobileszközöknél az „1212”, míg táblagépeknél és számítógépeknél a „3434”. Az eredményül kapott követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?azonosito={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Példaadatok

A ValueTrack frissíti a céloldal URL-jeit a hirdetést megjelenítő eszközre vonatkozó információval.

Mobileszközről érkező kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?myid=1212

Táblagépről vagy számítógépről érkező kattintásnál a következő látható:
http://www.example.com/?myid=3434

7. példa: {lpurl}

Cél

Optimalizálni szeretné a nyomon követési módszerét azzal, hogy magas szinten definiál egy követősablont. Ha például a kampány szintjén állít be egy követősablont, a rendszer a teljes kampányon belül megosztja.

Példa a követősablonra

Tegyük fel, hogy nyomon szeretné követni az összes kattintást, amely a „ppc” nevű kampányból származik. Az eredményül kapott (kampányszinten beállított) követősablon a következőképpen néz ki:
{lpurl}?source=ppc

Példaadatok

A ValueTrack frissíti az összes hirdetés céloldalának URL-jét a source=ppc URL-paraméterrel, feltéve, hogy Ön nem definiált követősablont a kampány alacsonyabb szintjén (például a hirdetés szintjén).

A kampányhoz kapcsolódó minden kattintás esetén a következő URL látható:
http://www.example.com/?source=ppc

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
7845237138813093237
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
73067