Sådan kan du bruge ValueTrack

Du kan bruge ValueTrack til at få flere og mere detaljerede oplysninger om din annonceeffektivitet i forhold til dine annonceringsmål. Du kan f.eks. finde ud af, hvor dine annoncer får mest trafik fra, og hvilke annoncer og søgeord der får flest klik. Denne artikel gennemgår et par eksempler på, hvordan du kan bruge ValueTrack.

Husk! Dine muligheder er ikke begrænset til eksemplerne nedenfor. Du kan kombinere ValueTrack-parametrene i denne artikel efter behov for at indsamle flere oplysninger om dine annoncer.

Eksempel 1: Netværk

Mål

Du vil gerne vide, hvor meget af din annoncetrafik der kommer fra Google Søgenetværket sammenlignet med Google Displaynetværket.

Tilgængelige ValueTrack-parametre

ValueTrack giver dig mulighed for at angive to sporingswebadresser pr. søgeord: {ifsearch:[value]} for Søgenetværket og {ifcontent:[value]} for Displaynetværket.

Eksempel på sporingsskabelon

Da det kun er én parameter, der udløses af din annonce, og der dermed kun vises én værdi i dine data, behøver du ikke indsætte et & mellem de to webadresseparametre. De pågældende webadresseparametre vil se sådan ud: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

I vores eksempel har vi erstattet [value] med "SearchNetwork" for ifsearch-betingelsen og med "DisplayNework" for ifcontent-betingelsen, og vi har brugt etiketten "source". Den resulterende ValueTrack-webadresse ser sådan ud:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser med oplysninger om det netværk, hvor annoncen er blevet vist.

Hvis det er et klik på Søgenetværket, ser du dette:
http://www.example.com/?tracking=1234
Hvis det er et klik på Displaynetværket, ser du dette:
http://www.example.com/?tracking=5678

Eksempel 2: Søgeord og matchtyper

Mål

Du vil gerne vide, hvilket søgeord der udløste visning af den annonce, som en kunde klikkede på, og du vil gerne kende søgeordets søgeordstype.

Tilgængelige ValueTrack-parametre

Kampagner på Søgenetværket: Parameteren {keyword} fortæller dig, hvilket specifikt søgeord der udløste visning af din annonce.

Kampagner på Displaynetværket: Parameteren {keyword} fortæller dig det bedst matchende søgeord, da målretning på Displaynetværket foretages på annoncegruppeniveau.

Parameteren {matchtype} registrerer matchtypen af det søgeord, der resulterede i annonceklikket ("b" ved bredt match eller modifikator til bredt match, "p" ved sætningsmatch eller "e" ved eksakt match).

Eksempel på sporingsskabelon

Den resulterende sporingsskabelon ser således ud:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser for landingssider med det faktiske søgeord og den faktiske matchtype:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Eksempel 3: Annoncer

Mål

Du vil gerne vide, hvilken specifik annonce der blev vist og modtog klikket.

Tilgængelig ValueTrack-parameter

Parameteren {creative} registrerer annoncemateriale-id for den annonce, der blev vist.

Eksempel på sporingsskabelon

Den resulterende sporingsskabelon ser således ud:
{lpurl}?creative={creative}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser for landingssider med annoncens annoncemateriale-id:
http://www.example.com/?creative=599041118

Eksempel 4: Placeringer

Mål

Du vil gerne finde ud af, hvilken kategori din annonce blev vist for i en placeringsmålrettet kampagne.

Tilgængelige ValueTrack-parametre

For en placeringsmålrettet kampagne registrerer parameteren {placement} de matchende placeringsmålretningskriterier for det website, hvor din annonce bliver vist (f.eks. example.com/homepage.html). Vi registrerer med andre ord den placering, du har valgt at målrette mod, i stedet for hele webadressen på det website, din annonce vises på.

Parameteren {target} registrerer den placeringskategori, der genererede klikket.

Eksempel på sporingsskabelon

Den resulterende sporingsskabelon ser således ud:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser for landingssider med placeringen og placeringskategorien:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Eksempel 5: Enheder

Mål

Du vil gerne finde ud af, hvilken enhed din annonce blev vist på.

Tilgængelige ValueTrack-parametre

Parameteren {device} erstattes med et "m", hvis din annonce blev vist på mobilenheder, et "t", hvis den blev vist på tabletenheder, eller et "c", hvis den blev vist på stationære eller bærbare computere.

Eksempel på sporingsskabelon

Den resulterende sporingsskabelon ser således ud:
{lpurl}?device={device}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser for landingssider med oplysninger om, hvilken enhed din annonce blev vist på.

Hvis det er et klik fra en mobilenhed, ser du dette:
http://www.example.com/?device=m

Hvis det er et klik fra en tabletenhed, ser du dette:
http://www.example.com/?device=t

Hvis det er et klik fra en stationær eller en bærbar computer, ser du dette:
http://www.example.com/?device=c

Eksempel 6: Ifmobile og Ifnotmobile

Mål

Du vil gerne tilføje forskellige værdier i din webadresse, afhængigt af hvilken enhed din annonce blev vist på.

Tilgængelige ValueTrack-parametre

Parameteren {ifmobile:[value]} erstattes med [value], hvis din annonce blev vist på en mobilenhed.

Parameteren {ifnotmobile:[value]} erstattes med [value], hvis din annonce blev vist på en tablet eller en stationær eller bærbar computer.

Eksempel på sporingsskabelon

Lad os f.eks. sige, at du sporer effektiviteten efter enhed ved hjælp af dine egne interne id'er. Du har for søgeordet “widgets" det interne id “1212” på mobilenheder og “3434” på tablets og computere. Den resulterende sporingsskabelon ser således ud:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer dine webadresser for landingssider med oplysninger om, hvilken enhed din annonce blev vist på.

Hvis det er et klik fra en mobilenhed, ser du dette:
http://www.example.com/?myid=1212

Hvis det er et klik fra en tablet eller en computer, ser du dette:
http://www.example.com/?myid=3434

Example #7: {lpurl}

Mål

Du vil gerne optimere din sporing ved at definere en sporingsskabelon på et højt niveau. Hvis du f.eks. indstillinger en sporingsskabelon på kampagneniveau, deles sporingsskabelonen på tværs af hele din kampagne.

Eksempel på sporingsskabelon

Lad os sige, at du gerne vil spore alle de klik, der kom fra en kampagne med navet "ppc". Den resulterende sporingsskabelon, som er angivet på kampagneniveau, ser således ud:
{lpurl}?source=ppc

Eksempeldata

ValueTrack opdaterer alle dine annoncers webadresser for landingssider med webadresseparameteren source=ppc, hvis vi går ud fra, at du ikke har defineret en sporingsskabelon på et lavere niveau i kampagnen (f.eks. på annonceniveau).

Du ser dette for klik med relation til denne kampagne:
http://www.example.com/?source=ppc

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false