Využití parametrů ValueTrack

V závislosti na reklamních cílech lze pomocí parametrů ValueTrack získat další údaje o výkonu reklam. Můžete například zjistit, kde reklamy zaznamenávají největší provoz nebo které reklamy a klíčová slova zaznamenávají nejvyšší počet kliknutí. V tomto článku najdete několik příkladů možného využití parametrů ValueTrack.

Vaše možnosti se neomezují pouze na níže uvedené situace. Můžete použít libovolnou kombinaci parametrů ValueTrack uvedených v tomto článku a zjistit tak další podrobnosti o svých reklamách.

Příklad 1: Sítě

Cíl

Chcete zjistit, kolik reklamního provozu získáváte z Vyhledávací sítě Google a kolik z Obsahové sítě Google.

Použitelné parametry ValueTrack

Parametry ValueTrack umožňují nastavit dvě měřicí adresy URL pro každé klíčové slovo: {ifsearch:[value]} pro Vyhledávací síť a {ifcontent:[value]} pro Obsahovou síť.

Příklad měřicí šablony

Vzhledem k tomu, že reklama spustí pouze jeden parametr, a v údajích se tedy objeví pouze jedna hodnota, není nutné mezi parametry adresy URL přidávat řetězec &. Parametry adresy URL budou vypadat takto: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

V našem příkladu jsme nahradili řetězec [value] výrazem SearchNetwork pro podmínku ifsearch a výrazem DisplayNework pro podmínku ifcontent. Jako označení jsme použili výraz source. Výsledná adresa URL s parametry funkce ValueTrack vypadá takto:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky údaje o síti, ve které se reklama zobrazila.

Adresa při prokliku z Vyhledávací sítě:
http://www.example.com/?tracking=1234
Adresa při prokliku z Obsahové sítě:
http://www.example.com/?tracking=5678

Příklad 2: Klíčová slova a typy shody

Cíl

Chcete zjistit, které klíčové slovo spustilo reklamu, na niž zákazník klikl, a typ shody dotyčného klíčového slova.

Použitelné parametry ValueTrack

Kampaně ve Vyhledávací síti: Pomocí parametru {keyword} se dozvíte, jaké klíčové slovo vaši reklamu spustilo.

Kampaně v Obsahové síti: Pomocí parametru {keyword} se dozvíte nejlépe se shodující klíčové slovo. Cílení v Obsahové síti totiž probíhá na úrovní reklamní sestavy.

Parametr {matchtype} zaznamená typ shody klíčového slova, které vedlo ke kliknutí na reklamu („b“ pro volnou či modifikovanou volnou shodu, „p“ pro frázovou shodu nebo „e“ pro přesnou shodu).

Příklad měřicí šablony

Výsledná měřicí šablona vypadá takto:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky použité klíčové slovo a typ shody:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Příklad 3: Reklamy

Cíl

Chcete najít konkrétní reklamu, která se zobrazila a zaznamenala kliknutí.

Vhodný parametr ValueTrack

Parametr {creative} zaznamená ID kreativy zobrazené reklamy.

Příklad měřicí šablony

Výsledná měřicí šablona vypadá takto:
{lpurl}?creative={creative}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky ID kreativy zobrazené reklamy:
http://www.example.cz/?creative=599041118

Příklad 4: Umístění

Cíl

Chcete zjistit, pro kterou kategorii se vaše reklama zobrazila v kampani cílené na umístění.

Použitelné parametry ValueTrack

V případě kampaně s cílením na umístění zaznamená parametr {placement} odpovídající kritéria cílení na umístění pro web, na kterém se reklamy zobrazí (například example.com/homepage.html). Místo úplné adresy URL webu, kde se reklama zobrazí, tedy zaznamenáme umístění, na které jste se rozhodli cílit.

Parametr {target} zaznamenává kategorii umístění, ve které ke kliknutí došlo.

Příklad měřicí šablony

Výsledná měřicí šablona vypadá takto:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky umístění a kategorii umístění:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Příklad 5: Zařízení

Cíl

Chcete zjistit, na jakém zařízení se vaše reklama objevila.

Použitelné parametry ValueTrack

Parametr {device} je nahrazen hodnotou „m“, pokud se reklama zobrazí na mobilním zařízení, hodnotou „t“, zobrazí-li se reklama na tabletu, nebo hodnotou „c“, když se zobrazí na stolním počítači nebo notebooku.

Příklad měřicí šablony

Výsledná měřicí šablona vypadá takto:
{lpurl}?device={device}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky údaje o zařízení, na němž se reklama zobrazila.

Adresa při prokliku z mobilního zařízení:
http://www.example.com/?device=m

Adresa při prokliku z tabletu:
http://www.example.com/?device=t

Adresa při prokliku z počítače nebo notebooku:
http://www.example.cz/?device=c

Příklad 6: Parametry Ifmobile a Ifnotmobile

Cíl

Chcete k adrese URL přidat různé hodnoty podle toho, na jakém zařízení se reklama zobrazila.

Použitelné parametry ValueTrack

Parametr {ifmobile:[value]} je nahrazen řetězcem [value] v případě, že se reklama zobrazí na mobilním zařízení.

Parametr {ifnotmobile:[value]} je nahrazen řetězcem [value] naopak v případě, že se reklama zobrazí tabletu, počítači nebo notebooku.

Příklad měřicí šablony

Řekněme, že měříte výkon podle zařízení pomocí vlastních interních ID. U klíčového slova „widgety“ máte nastaveno interní ID df32 pro mobilní zařízení a df33 pro tablety a počítače. Výsledná měřicí šablona vypadá takto:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Příklad údajů

Parametr ValueTrack vloží do adresy vstupní stránky údaje o zařízení, na němž se reklama zobrazila.

Adresa při prokliku z mobilního zařízení:
http://www.example.com/?myid=1212

Adresa při prokliku z tabletu nebo počítače:
http://www.example.com/?myid=3434

Příklad 7: {lpurl}

Cíl

Chcete optimalizovat měření tím, že měřicí šablonu definujete na vyšší úrovni. Například pokud měřicí šablonu vytvoříte na úrovni kampaně, bude sdílena v rámci celé této kampaně.

Příklad měřicí šablony

Řekněme, že chcete měřit všechna kliknutí přicházející z kampaně nazvané „ppc“. Výsledná měřicí šablona (nastavená na úrovni kampaně) by vypadala takto:
{lpurl}?source=ppc

Příklad údajů

Pokud jste nedefinovali žádnou měřicí šablonu na nižší úrovni než je kampaň (například na úrovni reklamy), vloží funkce ValueTrack do adresy vstupní stránky všech vašich reklam parametr URL source=ppc.

Adresa při libovolném prokliku souvisejícím s touto kampaní:
http://www.example.com/?source=ppc

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory