Начин на използване на ValueTrack

В зависимост от рекламните си цели можете да използвате ValueTrack за получаване на повече подробности относно ефективността на рекламите Ви, като например установяване къде получават най-много трафик или кои реклами и ключови думи получават най-много кликвания. В тази статия са показани няколко примера как можете да използвате ValueTrack.

Не забравяйте, че възможностите Ви не са ограничени до вариантите по-долу. Можете да използвате всякакво съчетание от параметрите на ValueTrack, посочени в настоящата статия, за да получите повече подробности относно рекламите си.

Пример №1: Мрежи

Цел

Искате да разберете каква част от рекламния Ви трафик идва от мрежата за търсене на Google в сравнение с този от дисплейната мрежа на Google.

Приложими параметри на ValueTrack

ValueTrack дава възможност да зададете два проследяващи URL адреса за ключова дума: {ifsearch:[value]} за мрежата за търсене и {ifcontent:[value]} за дисплейната мрежа.

Примерен шаблон за проследяване

Тъй като рекламата Ви ще задейства само един параметър и следователно в данните Ви ще се покаже само една стойност, не се налага да включвате „&“ между двата параметъра на URL адреса. Те ще изглеждат по следния начин: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

В нашия пример заместваме [value] със „SearchNetwork“ за условието „ifsearch“ и с „DisplayNetwork“ за условието „ifcontent“ и използваме етикета „source“. Полученият URL адрес за ValueTrack изглежда по следния начин:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите Ви с информация за мрежата, в която се е показала рекламата Ви.

При кликване в мрежата за търсене ще видите:
http://www.example.com/?tracking=1234
За кликване в дисплейната мрежа ще видите:
http://www.example.com/?tracking=5678

Пример №2: Ключови думи и типове на съвпадението

Цел

Искате да разберете коя ключова дума е задействала реклама, върху която е кликнал клиент, както и какъв е бил типът на съвпадението й.

Приложими параметри на ValueTrack

Кампании в мрежата за търсене: Параметърът {keyword} ще покаже конкретната ключова дума, задействала рекламата Ви.

Кампании в дисплейната мрежа: Параметърът {keyword} ще покаже ключовата дума с най-добро съвпадение, тъй като насочването в дисплейната мрежа се извършва на ниво рекламна група.

Параметърът {matchtype} регистрира типа на съвпадението на ключовата дума, довела до кликване върху рекламата („b“ за широко съвпадение или за модифицирани ключови думи с широко съвпадение, „p“ за съвпадение по фраза или „e“ за точно съвпадение).

Примерен шаблон за проследяване

Полученият шаблон за проследяване изглежда по следния начин:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите Ви страници с действителната ключова дума и типа на съвпадението:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Пример №3: Реклами

Цел

Искате да видите конкретната реклама, която е била показана и е получила кликването.

Приложим параметър на ValueTrack

Параметърът {creative} регистрира идентификационния номер на файла за създаване на реклама за показаната реклама.

Примерен шаблон за проследяване

Полученият шаблон за проследяване изглежда по следния начин:
{lpurl}?creative={creative}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите Ви страници с идентификационния номер на файла за създаване на реклама:
http://www.example.com/?creative=599041118

Пример №4: Разположения

Цел

Искате да разберете за коя категория се е показала рекламата Ви при насочена по разположения кампания.

Приложими параметри на ValueTrack

При кампания с насочване по разположение параметърът {placement} регистрира съвпадащите критерии за насочване по разположение за уебсайта, където се показва рекламата Ви (напр. example.com/homepage.html). С други думи, ще регистрираме разположението, по което сте решили да насочвате, вместо пълния URL адрес на уебсайта, където се показва рекламата Ви.

Параметърът {target} регистрира категорията на разположението, което е генерирало кликването.

Примерен шаблон за проследяване

Полученият шаблон за проследяване изглежда по следния начин:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите Ви страници с разположението и категорията му:
http://www.example.com/?target=%2Fшоубизнес%2Fзнаменитости&placement=gmail.com

Пример №5: Устройства

Цел

Искате да разберете устройството, на което се е показала рекламата Ви.

Приложими параметри на ValueTrack

Параметърът {device} се заменя с „m“, ако рекламата Ви се е показала на мобилни устройства, с „t“ – на таблетни устройства, или със „c“ – на настолни или преносими компютри.

Примерен шаблон за проследяване

Полученият шаблон за проследяване изглежда по следния начин:
{lpurl}?device={device}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите Ви страници с информация за устройството, на което се е показала рекламата Ви.

За кликване от мобилно устройство ще видите:
http://www.example.com/?device=m

За кликване от таблет ще видите:
http://www.example.com/?device=t

За кликване от настолен или преносим компютър ще видите:
http://www.example.com/?device=c

Пример №6: „Ifmobile“ и „Ifnotmobile“

Цел

Искате да добавите различни стойности към URL адреса си в зависимост от това, на какво устройство се е показала рекламата Ви.

Приложими параметри на ValueTrack

Параметърът {ifmobile:[value]} се заменя с [value], ако рекламата Ви се показва на мобилно устройство.

Параметърът {ifnotmobile:[value]} се заменя с [value], ако рекламата Ви се показва на таблет или на настолни и преносими компютри.

Примерен шаблон за проследяване

Да предположим, че проследявате ефективността по устройство, като използвате собствените си вътрешни идентификационни номера. За ключовата дума „приспособления“ имате вътрешен идентификационен номер „1212“ на мобилни устройства и „3434“ на таблети и персонални компютри. Полученият шаблон за проследяване изглежда по следния начин:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите Ви страници с информация за устройството, на което се е показала рекламата Ви.

За кликване от мобилно устройство ще видите:
http://www.example.com/?myid=1212

За кликване от таблет или компютър ще видите:
http://www.example.com/?myid=3434

Пример №7: {lpurl}

Цел

Искате да оптимизирате проследяването си, като определите шаблон за проследяване на по-високо ниво. Ако например зададете шаблон за проследяване на ниво кампания, той ще бъде споделен за цялата Ви кампания.

Примерен шаблон за проследяване

Да приемем, че искате да проследявате всички кликвания от кампания, наречена „ppc“. Полученият шаблон за проследяване (зададен на ниво кампания) изглежда по следния начин:
{lpurl}?source=ppc

Примерни данни

ValueTrack ще актуализира URL адресите на целевите страници на всичките Ви реклами с параметъра на URL адреса source=ppc при условие, че не сте определили шаблон за проследяване на по-ниско ниво на кампанията (напр. на ниво реклама).

За кликвания, свързани с тази кампания, ще видите:
http://www.example.com/?source=ppc

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false