Thiết lập theo dõi với thông số ValueTrack

Thông số ValueTrack được sử dụng để theo dõi thông tin về nguồn của lần nhấp quảng cáo. Bằng cách thêm các thông số này vào các quảng cáo và chiến dịch, bạn có thể tìm hiểu liệu những người đã nhấp vào quảng cáo của bạn có đến từ thiết bị di động hay không, vị trí của họ khi họ nhấp vào quảng cáo và nhiều thông tin khác.

Bài viết này giải thích các bước mà bạn cần thực hiện để thêm các thông số ValueTrack trong "các tùy chọn URL". Chúng tôi đề nghị sử dụng các thông số ValueTrack trong mẫu theo dõi của bạn, nhưng bạn cũng có thể chèn các thông số này vào URL cuối cùng và các thông số tùy chỉnh.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về thông số ValueTrack hoặc cách thức hoạt động của tính năng theo dõi, hãy cân nhắc xem bài viết Giới thiệu về thông số ValueTrackQuản lý tính năng theo dõi và chuyển hướng trong “Tùy chọn URL”trước khi bắt đầu.

Cách thức hoạt động

Mẫu theo dõi ở cấp tài khoản, cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo phải bao gồm thông số ValueTrack sẽ chèn URL cuối cùng của bạn, chẳng hạn như {lpurl}. Khi quảng cáo của bạn được nhấp, các thông số này sẽ chèn URL cuối cùng của bạn. Nếu bạn không bao gồm thông số chèn URL trong mẫu theo dõi, URL trang đích của bạn sẽ bị hỏng.

Bạn muốn thêm nhiều thông số ValueTrack vào một URL? Chỉ cần nối các thông số đó lại với nhau trong URL của bạn bằng cách sử dụng ký hiệu và (&), giống như sau: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Lưu ý

Quảng cáo tìm kiếm động và mục tiêu tự động yêu cầu các thông số ValueTrack chèn URL cuối cùng (ví dụ: {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) ở tất cả các cấp.

Hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, bạn có thể phải thêm cột “Mẫu theo dõi” vào bảng của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng thống kê, sau đó nhấp vào Sửa đổi cột.
 3. Mở rộng tùy chọn Thuộc tính và nhấp vào “Mẫu theo dõi”.
 4. Nhấp vào Áp dụng.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp chiến dịch
 1. Nhấp vào menu trang Cài đặt.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột "Mẫu theo dõi".
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp nhóm quảng cáo
 1. Nhấp vào menu trang Nhóm quảng cáo.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột "Mẫu theo dõi".
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp quảng cáo
 1. Nhấp vào menu trang Quảng cáo và tiện ích.
 2. Di chuột qua quảng cáo.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Mở rộng Tùy chọn URL quảng cáo.
 5. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp đường liên kết trang web
 1. Nhấp vào menu trang Quảng cáo và tiện ích.
 2. Nhấp vào tab Tiện ích.
 3. Nhấp vào liên kết 'Loại tiện ích' và chọn Liên kết trang web.
 4. Di chuột qua bất kỳ tiện ích nào và nhấp vào biểu tượng bút chì khi tiện ích xuất hiện.
 5. Mở rộng Tùy chọn URL liên kết trang web (nâng cao).
 6. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp từ khóa
 1. Nhấp vào menu trang Từ khóa.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột “Mẫu theo dõi” mới và nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 3. Nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp Mục tiêu quảng cáo động
 1. Nhấp vào menu trang Mục tiêu quảng cáo động.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột “Mẫu theo dõi” mới và nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 3. Nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {targetid} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

Hãy cẩn thận tránh các khoảng trắng trong URL của bạn. Khoảng trắng sẽ làm cho URL của bạn bị "gãy" và tính năng theo dõi sẽ không hoạt động được.

Bạn có thể thấy %20 xuất hiện trong dữ liệu của mình thay cho khoảng trắng giữa các từ, như khi bạn có từ khóa được tạo thành từ hai từ. %20 được sử dụng để thay thế các khoảng trắng để URL của bạn sẽ tiếp tục làm việc đúng cách.

Thông số ValueTrack có thể sử dụng

URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh
Thông số Kết quả trả về
{campaignid} Mã chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{adgroupid} ID nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{feeditemid} ID của tiện ích đã được nhấp.
{targetid}

Mã nhận dạng của từ khóa (được gắn nhãn "kwd"), mục tiêu quảng cáo tìm kiếm động ("dsa"), mục tiêu danh sách tiếp thị lại ("aud") hoặc phân vùng sản phẩm ("pla") hoặc phân vùng nhóm khách sạn ("hpi") đã kích hoạt quảng cáo.

Nếu có nhiều mã nhận dạng mục tiêu thì đầu ra sẽ hiển thị theo thứ tự sau: "aud, dsa, kwd, pla, hpi". Ví dụ: nếu bạn thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo của mình (mã tiêu chí "456") và nhắm mục tiêu từ khóa có mã "123", thì tham số {targetid} sẽ được thay thế bằng "aud-456:kwd-123".

{loc_interest_ms} Mã của vị trí ưa thích đã giúp kích hoạt quảng cáo. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{loc_physical_ms} Mã của vị trí địa lý của lượt nhấp. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{matchtype} Loại đối sánh của từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn: "e" cho đối sánh chính xác, "p" cho đối sánh cụm từ hoặc "b" cho " đối sánh rộng"
{network} Nơi bắt nguồn của nhấp chuột: "g" cho Google Tìm kiếm, "s" cho một đối tác tìm kiếm hoặc "d" cho Mạng hiển thị
{device} Nhấp chuột bắt nguồn từ thiết bị nào: "m" cho thiết bị di động (bao gồm WAP), "t" cho máy tính bảng và "c" cho máy tính
{devicemodel} Nhấp chuột bắt nguồn từ loại điện thoại hoặc máy tính bảng nào (ví dụ, "Apple + iPhone"). Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng trên Mạng hiển thị.
{gclid} Giá trị nhận dạng nhấp chuột của Google của một nhấp chuột đến từ quảng cáo của bạn
{ifmobile:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một điện thoại di động
{ifnotmobile:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một máy tính hoặc máy tính bảng
{ifsearch:[value]} Nội dụng bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng tìm kiếm của Google
{ifcontent:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]" nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng hiển thị của Google
{creative} Một ID duy nhất cho quảng cáo của bạn
{keyword} Đối với Mạng tìm kiếm: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với truy vấn tìm kiếm, trừ khi bạn đang sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động trả về giá trị trống. Đối với Mạng hiển thị: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với nội dung.
{placement} Trang web nội dung tại đó quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{target} Danh mục vị trí (chỉ hoạt động với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{param1} Thông số quảng cáo số 1, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{param2} Thông số quảng cáo số 2, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{random} Một số được Google tạo ngẫu nhiên (một số nguyên 64-bit không dấu), thường được sử dụng để buộc trang tải lại.
{adposition} Vị trí trên trang mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện, với một giá trị như "1t2" (điều này có nghĩa là trang 1, trên cùng, vị trí 2)
{ignore} Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Chỉ có thể được sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động của bạn.
Chỉ mẫu theo dõi

Được đề nghị

Thông số Kết quả trả về
{lpurl}

URL cuối cùng. Kết quả này sẽ được thoát trừ khi bạn đặt {lpurl} vào đầu mẫu theo dõi của bạn. Nếu {lpurl} không ở đầu mẫu theo dõi, nó sẽ thoát khỏi các ký tự ?, =, ", #, \t, ' và [khoảng cách].

Ví dụ
URL cuối cùng: http://example.com
Mẫu theo dõi: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL trang đích: http://example.com?matchtype={matchtype}

Nâng cao

Thông số Kết quả trả về
{lpurl+2} URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{lpurl+3} URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{unescapedlpurl} URL cuối cùng, không bị thoát.
{escapedlpurl} URL cuối cùng, bị thoát. Thoát khỏi các ký tự :, /, ?, = và %.
{escapedlpurl+2} URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{escapedlpurl+3} URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.

Quan trọng

Để sử dụng các thông số ValueTrack này cùng với các thông số URL khác trong mẫu theo dõi của bạn, hãy thêm các ký tự dưới đây sau thông số ValueTrack. Nếu không, trang web của bạn hoặc hệ thống bên thứ ba có thể không lưu đúng thông tin từ thông số URL của bạn.

Thông số Vị trí trong mẫu theo dõi Theo sau bởi Ví dụ
{lpurl} Bắt đầu ? {lpurl}?
{lpurl} Không ở đầu %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Không ở đầu %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Không ở đầu %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Mọi nơi ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Mọi nơi %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Mọi nơi %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Mọi nơi %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Nếu URL cuối cùng của bạn đã chứa dấu chấm hỏi, Google Ads sẽ thay thế dấu chấm hỏi trong mẫu theo dõi của bạn bằng ký hiệu dấu và (&) hoặc phiên bản ký tự thoát chính xác của &.

Chỉ URL cuối cùng
Thông số Ý nghĩa
{ignore} Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Chỉ có thể được sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động của bạn. Ví dụ: nếu URL cuối cùng của bạn là http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d và thông tin theo dõi sau dấu chấm hỏi trong URL không thay đổi trang đích, bạn có thể chèn {ignore} trước thông tin theo dõi của bạn để cho thấy rằng mọi thứ sau đó chỉ là thông tin theo dõi. Dưới đây là ví dụ về cách thức thực hiện điều này: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng {ignore}

 • Không được nhúng {ignore} bên trong các thông số ValueTrack khác (ví dụ: không được sử dụng {ifmobile:{ignore}}).
 • Bạn phải sử dụng {ignore} trong URL cuối cùng nếu bất cứ nội dung nào trong URL cuối cùng của bạn đều có thể được bên thứ ba sửa đổi khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm

Ví dụ:

URL cuối cùng: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Thông tin theo dõi: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Nếu thông tin theo dõi ở sau dấu chấm hỏi trong URL không thay đổi trang đích, thì bạn có thể chèn {ignore} vào trước thông tin theo dõi để cho biết rằng mọi thứ sau đó chỉ là thông tin theo dõi.

URL cuối cùng với {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Chỉ Chiến dịch mua sắm

Bạn có thể sử dụng các thông số sau với Quảng cáo mua sắm sản phẩm.

Thông số Kết quả trả về
{adtype}

Đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, một trong các thông số sau sẽ được trả về:

 • “pla” nếu nhấp chuột đến từ Quảng cáo mua sắm.
 • “pla_multichannel” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp bao gồm tùy chọn cho cả kênh mua sắm "trực tuyến" và "địa phương".

 • “pla_with_promotion” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp hiển thị khuyến mại của người bán.

 • "pla_with_pog" nếu nhấp chuột đến từ Giao dịch mua trên Quảng cáo mua sắm được Google hỗ trợ

{merchant_id} ID của tài khoản Google Merchant Center trực tiếp sở hữu Quảng cáo mua sắm được nhấp.
{product_channel} Loại kênh mua sắm (“trực tuyến” hoặc “địa phương”) mà qua đó bán sản phẩm được nêu bật trong Quảng cáo mua sắm được nhấp vào. Nếu một quảng cáo bao gồm tùy chọn cho cả hai kênh mua sắm, {product_channel} sẽ hiển thị loại kênh được nhấp vào (“trực tuyến” hoặc “địa phương”) và {adtype} sẽ hiển thị “pla_multichannel”.
{product_id} ID của sản phẩm được nêu bật trong quảng cáo được nhấp vào, được chỉ định trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.
{product_country} Quốc gia bán sản phẩm trong quảng cáo được nhấp vào.
{product_language} Ngôn ngữ ghi thông tin sản phẩm của bạn, như được nêu trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center của bạn.
{product_partition_id} ID duy nhất cho nhóm sản phẩm có chứa quảng cáo sản phẩm được nhấp vào.
{store_code} Đối với các sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong chiến dịch Mua sắm, bạn sẽ thấy ID duy nhất của cửa hàng địa phương. Thông số này có giới hạn là 60 ký tự.

Dưới đây là những thông số mà bạn có thể sử dụng với Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể sử dụng ở các quốc gia sau:

Australia flag Úc Brazil Flag Braxin Canada flag Canada Germany flag Đức
France Pháp Hong Kong Hong Kong Ireland Ireland India Ấn Độ
Indonesia Poland Malaysia Malaysia Netherlands flag Hà Lan New Zealand flag New Zealand
The Philippines Philippines Singapore Singapore South Africa Nam Phi Sweden Thụy Điển
Taiwan Đài Loan United Arab Emirates Các tiểu vương
quốc Ả Rập thống nhất
United Kingdom Vương quốc Anh United States Hoa Kỳ


Bạn có thể tạo Quảng cáo trưng bày mặt hàng bằng cách sử dụng Google Ads và API Google Ads (API AdWords). Nếu bạn muốn quảng cáo những sản phẩm riêng lẻ, hãy thử Quảng cáo mua sắm sản phẩm

Thông số Kết quả trả về
{adtype} Đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng, một trong các thông số sau sẽ được trả về (đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, bạn hãy xem bảng bên trên):
 • showcase_category: nhấp vào đường liên kết danh mục
  • {product_country} sẽ trả về quốc gia bán của chiến dịch
  • Các thông số sau sẽ trả về kết quả trống:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: dành 10 giây xem quảng cáo
 • showcase_product: nhấp vào một sản phẩm đơn kênh
 • showcase_product_with_POG: nhấp vào sản phẩm có Giao dịch mua trên Google
 • showcase_product_with_promotion: nhấp vào sản phẩm có quảng cáo của người bán
 • showcase_product_multichannel: nhấp vào sản phẩm nhiều kênh
  • {product_channel} sẽ hiển thị kênh (trực tuyến hoặc tại cửa hàng địa phương)
 • showcase_local_store: nhấp vào đường liên kết đến trang chủ cửa hàng địa phương
  • {product_country} sẽ trả về quốc gia bán của chiến dịch
  • {channel} sẽ trả về địa phương
  • Các thông số sau sẽ trả về kết quả trống:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Nếu ai đó nhấp vào một sản phẩm cụ thể, từ Quảng cáo mua sắm sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày hàng hóa, thì nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.
{ifshoppingcreative:[value]} Nếu nhấp chuột không phải đến một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như Quảng cáo trưng bày, thì nhìn chung nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.

Chỉ chiến dịch video

Thông số Kết quả trả về

{adgroupid}

ID nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo đã phân phối quảng cáo của bạn.)

{campaignid}

Mã chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)

{creative}

Một ID duy nhất cho quảng cáo của bạn

{device}

Nhấp chuột bắt nguồn từ thiết bị nào: "m" cho thiết bị di động (bao gồm WAP), "t" cho máy tính bảng và "c" cho máy tính

{loc_interest_ms}

Mã của vị trí ưa thích đã giúp kích hoạt quảng cáo. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn

{loc_physical_ms}

Mã của vị trí địa lý của lượt nhấp. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn

{network}

{placement}

Trang web nội dung tại đó quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{sourceid}

Chỉ Chiến dịch khách sạn

Thông số Kết quả trả về

{hotelcenter_id}

Mã của tài khoản Hotel Center liên kết với chiến dịch đã tạo quảng cáo khi có người nhấp vào

{hotel_id}

Mã khách sạn của khách sạn từ nguồn cấp dữ liệu khách sạn của tài khoản được liên kết

{hotel_partition_id}

Mã nhận dạng duy nhất của nhóm khách sạn chứa quảng cáo khách sạn được nhấp

{hotel_adtype}

 • khách sạn nếu đã có lượt nhấp vào quảng cáo của một khách sạn
 • phòng nếu đã có lượt nhấp vào quảng cáo của Gói phòng

Chiến dịch quảng cáo khám phá

Quan trọng: Dưới đây là các thông số ValueTrack không được hỗ trợ cho Quảng cáo khám phá:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Hãy xem bài viết Thông số ValueTrack có thể sử dụng để biết các giá trị được hỗ trợ

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố