Thiết lập theo dõi với thông số ValueTrack

Thông số ValueTrack được sử dụng để theo dõi thông tin về nguồn của lần nhấp quảng cáo. Bằng cách thêm các thông số này vào các quảng cáo và chiến dịch, bạn có thể tìm hiểu liệu những người đã nhấp vào quảng cáo của bạn có đến từ thiết bị di động hay không, vị trí của họ khi họ nhấp vào quảng cáo và nhiều thông tin khác.

Bài viết này giải thích các bước mà bạn cần thực hiện để thêm thông số ValueTrack trong "các tùy chọn URL". Bạn nên sử dụng các thông số ValueTrack trong mẫu theo dõi, nhưng bạn cũng có thể chèn các thông số này vào URL cuối cùng và các thông số tùy chỉnh.

Lưu ý: Mã nhận dạng ValueTrack là giá trị 64 bit.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về thông số ValueTrack hoặc cách thức hoạt động của tính năng theo dõi, thì hãy xem bài viết Giới thiệu về thông số ValueTrackQuản lý tính năng theo dõi và chuyển hướng trong “Các tùy chọn URL” trước khi bắt đầu.

Cách thức hoạt động

Mẫu theo dõi ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo phải bao gồm thông số ValueTrack chèn URL cuối cùng, chẳng hạn như {lpurl}. Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, các thông số này sẽ chèn URL cuối cùng của bạn. Nếu bạn không bao gồm thông số chèn URL trong mẫu theo dõi, URL trang đích của bạn sẽ bị hỏng.

Bạn muốn thêm nhiều thông số ValueTrack vào một URL? Chỉ cần nối các thông số đó lại với nhau trong URL của bạn bằng cách sử dụng ký hiệu và (&), giống như sau: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Lưu ý

Quảng cáo tìm kiếm động và mục tiêu tự động yêu cầu các thông số ValueTrack chèn URL cuối cùng (ví dụ: {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) ở tất cả các cấp.

Hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, bạn có thể phải thêm cột “Mẫu theo dõi” vào bảng của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng thống kê, sau đó nhấp vào Sửa đổi cột.
 3. Mở rộng tùy chọn Thuộc tính và nhấp vào “Mẫu theo dõi”.
 4. Nhấp vào Áp dụng.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp chiến dịch
 1. Nhấp vào menu trang Cài đặt.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột "Mẫu theo dõi".
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp nhóm quảng cáo
 1. Nhấp vào menu trang Nhóm quảng cáo.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột "Mẫu theo dõi".
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp quảng cáo
 1. Nhấp vào menu trang Quảng cáo và tiện ích.
 2. Di chuột qua quảng cáo.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 4. Mở rộng Tùy chọn URL quảng cáo.
 5. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp đường liên kết trang web
 1. Nhấp vào menu trang Quảng cáo và tiện ích.
 2. Nhấp vào tab Tiện ích.
 3. Nhấp vào liên kết 'Loại tiện ích' và chọn Liên kết trang web.
 4. Di chuột qua bất kỳ tiện ích nào và nhấp vào biểu tượng bút chì khi tiện ích xuất hiện.
 5. Mở rộng Tùy chọn URL liên kết trang web (nâng cao).
 6. Chỉnh sửa mẫu theo dõi hoặc nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp từ khóa
 1. Nhấp vào menu trang Từ khóa.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột “Mẫu theo dõi” mới và nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 3. Nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {matchtype} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Nhấp vào Lưu.
Thiết lập hoặc chỉnh sửa mẫu theo dõi bằng thông số ValueTrack ở cấp Mục tiêu quảng cáo động
 1. Nhấp vào menu trang Mục tiêu quảng cáo động.
 2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột “Mẫu theo dõi” mới và nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 3. Nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách bằng ký hiệu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {targetid} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

Hãy cẩn thận tránh các khoảng trắng trong URL của bạn. Khoảng trắng sẽ làm cho URL bị "gãy" và tính năng theo dõi sẽ không hoạt động được.

Bạn có thể thấy %20 xuất hiện trong dữ liệu của mình thay cho khoảng trắng giữa các từ, như khi bạn có từ khóa được tạo thành từ hai từ. %20 được sử dụng để thay thế các khoảng trắng để URL của bạn sẽ tiếp tục hoạt động đúng cách.

Thông số ValueTrack có thể sử dụng

URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh
Thông số Kết quả trả về
{campaignid} Mã chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{adgroupid} Mã nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc cấp chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo nào đã phân phát quảng cáo của bạn.)
{feeditemid} Mã phần mở rộng được nhấp.
{targetid}

Mã nhận dạng của từ khóa (được gắn nhãn "kwd"), mục tiêu quảng cáo tìm kiếm động ("dsa"), mục tiêu danh sách tiếp thị lại ("aud") hoặc phân vùng sản phẩm ("pla") hoặc phân vùng nhóm khách sạn ("hpi") đã kích hoạt quảng cáo.

Nếu có nhiều mã nhận dạng mục tiêu, thì thông tin xuất sẽ được trình bày theo thứ tự sau: "aud, dsa, kwd, pla, hpi". Ví dụ: nếu bạn thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo của mình (mã tiêu chí "456") và nhắm mục tiêu từ khóa có mã "123", thì thông số {targetid} sẽ được thay thế bằng "aud-456:kwd-123".

{loc_interest_ms} Mã vị trí quan tâm đã giúp kích hoạt quảng cáo. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{loc_physical_ms} Mã vị trí địa lý của lượt nhấp. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{matchtype} Kiểu khớp của từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn: "e" cho kiểu khớp chính xác, "p" cho kiểu khớp cụm từ hoặc "b" cho "kiểu khớp rộng"
{network} Mạng mà lượt nhấp bắt nguồn: "g" cho Google Tìm kiếm, "s" cho đối tác tìm kiếm, "d" cho Mạng hiển thị, “u” cho Chiến dịch mua sắm thông minh, “ytv” cho video trên YouTube, “yts” cho kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc "vp" cho đối tác video của Google.
{device} Thiết bị mà lượt nhấp bắt nguồn: "m" cho thiết bị di động (bao gồm cả WAP), "t" cho máy tính bảng và "c" cho máy tính
{devicemodel} Mẫu điện thoại hoặc máy tính bảng mà lượt nhấp bắt nguồn (ví dụ: "Apple + iPhone"). Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng trên Mạng hiển thị.
{gclid} Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google của một lượt nhấp đến từ quảng cáo của bạn
{ifmobile:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một điện thoại di động
{ifnotmobile:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một máy tính hoặc máy tính bảng
{ifsearch:[value]} Nội dụng bạn xác định cho "[value]", nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng tìm kiếm của Google
{ifcontent:[value]} Nội dung bạn xác định cho "[value]" nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng hiển thị của Google
{creative} Mã nhận dạng duy nhất cho quảng cáo của bạn
{keyword} Đối với Mạng tìm kiếm: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với truy vấn tìm kiếm, trừ khi bạn đang sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động trả về giá trị trống. Đối với Mạng hiển thị: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với nội dung.
{placement} Trang web nội dung nơi quảng cáo được nhấp (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo được nhấp (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{target} Danh mục vị trí (chỉ hoạt động với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{param1} Thông số tệp sáng tạo số 1, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{param2} Thông số tệp sáng tạo số 2, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{random} Một số được Google tạo ngẫu nhiên (một số nguyên 64-bit chưa chỉ định), thường dùng để buộc trang tải lại.
{adposition} Vị trí trên trang mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện, với một giá trị như "1t2" (điều này có nghĩa là trang 1, trên cùng, vị trí 2)
{ignore} Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Chỉ có thể được sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động của bạn.
Chỉ áp dụng cho mẫu theo dõi

Được đề nghị

Thông số Kết quả trả về
{lpurl}

URL cuối cùng. {lpurl} sẽ thoát trừ khi bạn đặt thông số này ở đầu mẫu theo dõi. Nếu {lpurl} không nằm ở đầu mẫu theo dõi, thì thông số này sẽ thoát khỏi các ký tự ?, =, ", #, \t, ' và [dấu cách].

Ví dụ

URL cuối cùng: http://example.com

Mẫu theo dõi: {lpurl}?matchtype={matchtype}

URL trang đích: http://example.com?matchtype={matchtype}

Nâng cao

Thông số Kết quả trả về
{lpurl+2} URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{lpurl+3} URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{unescapedlpurl} URL cuối cùng, không bị thoát.
{escapedlpurl} URL cuối cùng, bị thoát. Thoát khỏi các ký tự :, /, ?, = và %.
{escapedlpurl+2} URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{escapedlpurl+3} URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.

Quan trọng

Để sử dụng các thông số ValueTrack này cùng với các thông số URL khác trong mẫu theo dõi của bạn, hãy thêm các ký tự dưới đây sau thông số ValueTrack. Nếu không, trang web của bạn hoặc hệ thống bên thứ ba có thể không lưu đúng thông tin từ thông số URL của bạn.

Thông số Vị trí trong mẫu theo dõi Theo sau bởi Ví dụ
{lpurl} Bắt đầu ? {lpurl}?
{lpurl} Không ở đầu %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Không ở đầu %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Không ở đầu %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Mọi nơi ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Mọi nơi %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Mọi nơi %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Mọi nơi %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Nếu URL cuối cùng của bạn đã chứa dấu chấm hỏi, Google Ads sẽ thay thế dấu chấm hỏi trong mẫu theo dõi của bạn bằng ký hiệu dấu và (&) hoặc phiên bản ký tự thoát chính xác của &.

Chỉ áp dụng cho URL cuối cùng
Thông số Ý nghĩa
{ignore} Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Chỉ có thể được sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động của bạn. Ví dụ: nếu URL cuối cùng của bạn là http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d và thông tin theo dõi sau dấu chấm hỏi trong URL không thay đổi trang đích, thì bạn có thể chèn {ignore} trước thông tin theo dõi để cho biết rằng mọi thông tin sau đó chỉ là thông tin theo dõi. Dưới đây là ví dụ về cách thức thực hiện việc này: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng {ignore}

 • Không được nhúng {ignore} bên trong các thông số ValueTrack khác (ví dụ: không được sử dụng {ifmobile:{ignore}}).
 • Bạn phải sử dụng {ignore} trong URL cuối cùng nếu bất cứ nội dung nào trong URL cuối cùng của bạn đều có thể được bên thứ ba sửa đổi khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về Nội dung biên tập

Ví dụ

URL cuối cùng: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Thông tin theo dõi: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Nếu thông tin theo dõi ở sau dấu chấm hỏi trong URL không thay đổi trang đích, thì bạn có thể chèn {ignore} vào trước thông tin theo dõi để cho biết rằng các thông tin sau đó chỉ là thông tin theo dõi.

URL cuối cùng có {ignore}

http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Chỉ áp dụng cho Chiến dịch mua sắm

Bạn có thể sử dụng các thông số sau với Quảng cáo mua sắm sản phẩm.

Thông số Kết quả trả về
{adtype}

Đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, một trong các thông số sau sẽ được trả về:

 • “pla” nếu lượt nhấp đến từ Quảng cáo mua sắm.
 • “pla_multichannel” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp bao gồm tùy chọn cho cả kênh mua sắm "trực tuyến" và "tại cửa hàng địa phương".

 • “pla_with_promotion” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp hiển thị khuyến mại của người bán.

 • "pla_with_pog" nếu lượt nhấp đến từ Giao dịch mua hàng trên Quảng cáo mua sắm trên Google

{merchant_id} Mã của tài khoản Google Merchant Center trực tiếp sở hữu Quảng cáo mua sắm được nhấp.
{product_channel} Loại kênh mua sắm (“trực tuyến” hoặc “tại cửa hàng địa phương”) mà qua đó bày bán sản phẩm được nêu bật trong Quảng cáo mua sắm được nhấp vào. Nếu một quảng cáo bao gồm tùy chọn cho cả hai kênh mua sắm, thì {product_channel} sẽ hiển thị loại kênh được nhấp vào (“trực tuyến” hoặc “tại địa phương”) và {adtype} sẽ hiển thị “pla_multichannel”.
{product_id} Mã sản phẩm nổi bật trong quảng cáo được nhấp vào, như được nêu trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.
{product_country} Quốc gia bán sản phẩm trong quảng cáo được nhấp vào.
{product_language} Ngôn ngữ ghi thông tin sản phẩm của bạn, như được nêu trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center của bạn.
{product_partition_id} Mã nhận dạng duy nhất của nhóm sản phẩm có chứa quảng cáo sản phẩm được nhấp vào.
{store_code} Đối với các sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong Chiến dịch mua sắm, bạn sẽ thấy mã nhận dạng duy nhất của cửa hàng địa phương. Thông số này có giới hạn là 60 ký tự.

Bạn có thể sử dụng các thông số sau với Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể sử dụng ở các quốc gia sau:

Cờ Úc

Úc

Cờ Brazil

Brazil

Cờ Canada

Canada

Cờ Đức

Đức

Pháp

Pháp

Hong Kong

Hong Kong

Ireland

Ireland

Ấn Độ

Ấn Độ

Indonesia

Indonesia

Malaysia

Malaysia

Netherlands flag

Hà Lan

New Zealand flag

New Zealand

The Philippines

Philippines

Singapore

Singapore

South Africa

Nam Phi

Sweden

Thụy Điển

Taiwan

Đài Loan

United Arab Emirates

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

United Kingdom

Vương quốc Anh

United States

Hoa Kỳ

   

Bạn có thể tạo Quảng cáo trưng bày mặt hàng bằng cách sử dụng Google Ads và API Google Ads (API AdWords). Nếu bạn muốn quảng cáo từng sản phẩm riêng lẻ, hãy dùng Quảng cáo mua sắm sản phẩm.

Thông số Kết quả trả về
{adtype} Đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng, một trong các thông số sau sẽ được trả về (đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, bạn hãy xem bảng bên trên):
 • showcase_category: nhấp vào đường liên kết danh mục
  • {product_country} sẽ trả về quốc gia bán của chiến dịch
  • Các thông số sau sẽ trả về kết quả trống:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_product: nhấp vào một sản phẩm đơn kênh
 • showcase_product_with_promotion: nhấp vào sản phẩm có quảng cáo của người bán
{ifshoppingproduct:[value]} Nếu ai đó nhấp vào một sản phẩm cụ thể, từ Quảng cáo mua sắm sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày hàng hóa, thì nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.
{ifshoppingcreative:[value]} Thông thường, nếu không phải lượt nhấp vào một sản phẩm cụ thể (chẳng hạn như Quảng cáo trưng bày), thì nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.

Chỉ áp dụng cho Chiến dịch video

Thông số Kết quả trả về

{adgroupid}

Mã nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc cấp chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo nào đã phân phát quảng cáo của bạn.)

{campaignid}

Mã chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)

{creative}

Mã nhận dạng duy nhất cho quảng cáo của bạn

{device}

Thiết bị mà lượt nhấp bắt nguồn: "m" cho thiết bị di động (bao gồm cả WAP), "t" cho máy tính bảng và "c" cho máy tính

{loc_interest_ms}

Mã vị trí quan tâm đã giúp kích hoạt quảng cáo. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn

{loc_physical_ms}

Mã vị trí địa lý của lượt nhấp. Xem trang web nhà phát triển dành cho mã vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn

{network}

{placement}

Trang web nội dung nơi quảng cáo được nhấp (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo được nhấp (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{sourceid}

Chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn

Thông số Kết quả trả về
{hotelcenter_id} Mã của tài khoản Hotel Center liên kết với chiến dịch đã tạo quảng cáo khi có người nhấp vào
{hotel_id} Mã khách sạn của khách sạn từ nguồn cấp dữ liệu khách sạn của tài khoản được liên kết
{hotel_partition_id} Mã nhận dạng duy nhất của nhóm khách sạn chứa quảng cáo khách sạn được nhấp
{hotel_adtype}
 • Khách sạn nếu đã có lượt nhấp vào quảng cáo của một khách sạn
 • Phòng nếu đã có lượt nhấp vào quảng cáo của Gói dịch vụ phòng
{travel_start_day}
{travel_start_month}
{travel_start_year}
Ngày/tháng/năm của ngày nhận phòng hiển thị trong quảng cáo.
{travel_end_day}
{travel_end_month}
{travel_end_year}
Ngày/tháng/năm trả phòng hiển thị trong quảng cáo.
{advanced_booking_window} Số ngày từ ngày nhấp vào quảng cáo đến ngày nhận phòng được quảng cáo (ví dụ: "3" cho quảng cáo được nhấp vào ngày 5 tháng 6 và ngày nhận phòng là ngày 8 tháng 6).
{date_type} "mặc định" nếu Google chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc (để hiển thị giá đại diện cho người dùng)
"đã chọn" nếu người dùng cuối tự chọn ngày trong bộ chọn ngày.
{number_of_adults} Số người lớn sẽ ở trong phòng đã hiển thị trong quảng cáo.
{price_displayed_total} Tổng phí thuê phòng mà người dùng nhìn thấy bằng nội tệ của người dùng.
{price_displayed_tax} Số tiền thuế và phí mà người dùng nhìn thấy bằng nội tệ của người dùng.
{user_currency} Mã đơn vị tiền tệ gồm 3 chữ cái cho biết nội tệ của người dùng. Đây cũng là đơn vị tiền tệ cho {price_displayed_total}{price_displayed_tax}. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".
{user_language} Mã ngôn ngữ có hai chữ cái thể hiện ngôn ngữ hiển thị của quảng cáo. Ví dụ: "en" hoặc "fr".
{adtype} Loại quảng cáo Du lịch đã được nhấp vào.
 • “travel_booking” nếu nhấp vào mô-đun đặt phòng
 • “travel_promoted” nếu nhấp vào quảng cáo cơ sở lưu trú
{rate_rule_id} Giá trị nhận dạng của bất kỳ mức giá đặc biệt nào được nhấp vào. Nhà quảng cáo du lịch có thể áp dụng giá phòng có điều kiện cho người dùng cụ thể (ví dụ: thành viên thân thiết), thiết bị cụ thể (ví dụ: giảm giá cho người dùng thiết bị di động) và quốc gia cụ thể.

Chiến dịch quảng cáo khám phá

Quan trọng: Dưới đây là các thông số ValueTrack không được hỗ trợ cho Quảng cáo khám phá:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Hãy xem bài viết Thông số ValueTrack có thể sử dụng để biết các giá trị được hỗ trợ

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố