Konfigurowanie śledzenia z wykorzystaniem parametrów ValueTrack

Parametry ValueTrack są stosowane do śledzenia informacji o źródle kliknięcia reklamy. Dzięki nim możesz dowiedzieć się, czy osoby klikające Twoje reklamy używały urządzeń mobilnych, gdzie znajdowały się w momencie kliknięcia reklamy, a także uzyskać wiele innych informacji.

Poniżej opisujemy czynności, jakie należy wykonać, aby dodać parametry ValueTrack w „opcjach adresów URL”. Zalecamy stosowanie parametrów ValueTrack w szablonie śledzenia, ale możesz również dodawać je do końcowego adresu URL lub parametrów niestandardowych.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie znasz jeszcze parametrów ValueTrack lub nie wiesz, jak działa śledzenie, przeczytaj najpierw artykuły Parametry ValueTrack oraz Zarządzanie śledzeniem i przekierowaniami w opcjach adresów URL.

Jak to działa

Szablony śledzenia na poziomie konta, kampanii i grupy reklam muszą zawierać parametr ValueTrack, który wstawia końcowy adres URL, np. {lpurl}. Gdy użytkownik kliknie reklamę, te parametry wstawią końcowy URL. Jeśli nie umieścisz parametru wstawiania w szablonie śledzenia, URL strony docelowej nie będzie działać.

Chcesz dodać więcej parametrów ValueTrack do pojedynczego adresu URL? Wystarczy dopisać je do adresu URL, używając symbolu „&” w ten sposób: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Pamiętaj

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i automatyczne miejsca docelowe wymagają parametrów ValueTrack, które wstawiają końcowy URL (np. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) na wszystkich poziomach.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Zanim zaczniesz, być może trzeba będzie dodać do tabeli kolumnę „Szablon śledzenia”:

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę, wybierając poziom, na którym chcesz przetestować swoją stronę docelową.
 3. Kliknij Kolumny i wybierz Modyfikuj kolumny.
 4. Rozwiń opcję Atrybuty i kliknij „Szablon śledzenia”.
 5. Kliknij Zastosuj.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie konta
 1. Kliknij kartę Kampanie.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Opcje adresów URL.
 4. Kliknij Edytuj obok pozycji „Szablon śledzenia”.
 5. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”.
  • Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie kampanii
 1. Kliknij kartę Ustawienia.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Edytuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie grupy reklam
 1. Kliknij kartę Grupy reklam.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Edytuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie reklamy
 1. Kliknij kartę Reklamy.
 2. Najedź kursorem na reklamę.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Rozwiń Opcje adresu URL reklamy.
 5. Edytuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie linku do podstrony
 1. Kliknij kartę Rozszerzenia reklam.
 2. Rozwiń Wyświetl: Rozszerzenia linków do podstron i wybierz Rozszerzenia linków do podstron.
 3. Najedź kursorem na dowolne rozszerzenie i kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 4. Rozwiń Opcje URL linku do podstrony (zaawansowane).
 5. Edytuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Kliknij Zapisz.

Możesz też konfigurować i edytować swoje szablony śledzenia w firmowych bazach danych.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Zasoby wspólne.
 2. Rozwiń Firmowe bazy danych, a następnie wybierz Główny kanał linków do podstron.
 3. Najedź kursorem na dowolny link do podstrony w kolumnie SitelinkTrackingUrl, a gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Edytuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie słowa kluczowego lub automatycznego miejsca docelowego
 1. Kliknij kartę Słowa kluczowe lub Automatyczne miejsca docelowe.
 2. Kliknij Kolumny i wybierz Modyfikuj kolumny.
 3. W sekcji „Wybierz dane” wybierz Atrybuty.
 4. Znajdź na liście atrybutów „Szablon śledzenia” i kliknij Dodaj.
 5. Na dole okna kliknij Zastosuj.
 6. Najedź na dowolną pozycję w nowej kolumnie „Szablon śledzenia”, a następnie kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 7. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a następnie dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddziel je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 8. Kliknij Zapisz.

Wskazówka

Unikaj używania spacji w URL-ach, ponieważ powoduje ona „urywanie” URL-i, przez co śledzenie nie będzie działać.

W zarejestrowanych danych w miejscu odstępu między słowami może pojawić się ciąg znaków %20, np. gdy słowo kluczowe składa się z dwóch wyrazów. %20 zastępuje spację w sposób zapewniający prawidłowe działanie adresu URL.

Dostępne parametry ValueTrack

Końcowy URL, szablon śledzenia lub parametr niestandardowy
Parametr Wyświetlane dane
{campaignid} Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).
{adgroupid} Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).
{feeditemid} Identyfikator rozszerzenia, które zostało kliknięte.
{targetid}

Identyfikator słowa kluczowego (oznaczenie: „kwd”), dynamiczna reklama w wyszukiwarce („dsa”), cel listy remarketingowej („aud”) lub identyfikator podziału produktu („pla”), które spowodowały wyświetlenie reklamy.

W przypadku kilku identyfikatorów elementu docelowego dane wyświetlane są w następującej kolejności: „aud, dsa, kwd, pla”. Na przykład jeśli dodasz listę remarketingową do grupy reklam (identyfikator kryterium „456”) i skierujesz reklamy na identyfikator słowa kluczowego „123”, identyfikator {targetid} zostanie zastąpiony wartością „aud-456:kwd-123”.

{loc_interest_ms} Identyfikator lokalizacji interesującej użytkownika, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym wybrane przez Ciebie lokalizacje.
{loc_physical_ms} Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach.
{matchtype} Typ dopasowania słowa kluczowego, które wywołało reklamę: ścisłe (oznaczone literą „e”), do wyrażenia („p”) lub przybliżone („b”).
{network} Pochodzenie kliknięcia: wyszukiwarka Google (oznaczona literą „g”), partner w sieci wyszukiwania („s”) lub sieć reklamowa („d”).
{device} Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).
{devicemodel} Model telefonu lub tabletu, na którym odnotowano kliknięcie (np. „Apple+iPhone”). Uwaga: ten parametr jest dostępny tylko w kampaniach w sieci reklamowej.
{gclid} Stosowany przez Google identyfikator kliknięcia Twojej reklamy
{ifmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komórce.
{ifnotmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komputerze lub tablecie.
{ifsearch:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci wyszukiwania Google.
{ifcontent:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci reklamowej Google.
{creative} Niepowtarzalny identyfikator reklamy.
{keyword} W sieci wyszukiwania: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do wyszukiwanych słów; jeśli używasz dynamicznej reklamy w wyszukiwarce, wyświetli się pusta wartość. W sieci reklamowej: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do treści.
{placement} Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe) lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{target} Kategoria miejsca docelowego (dotyczy wyłącznie kampanii kierowanych na miejsca docelowe).
{param1} Parametr 1 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{param2} Parametr 2 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{random} Liczba wygenerowana losowo przez Google (nieujemna, 64-bitowa liczba całkowita), często używana do wymuszenia ponownego wczytania strony.
{adposition} Pozycja na stronie, na której pojawiła się reklama; przykładowa wartość: „1t2” – strona 1, góra, pozycja 2.
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Może być używany wyłącznie w końcowym adresie URL lub końcowym mobilnym adresie URL.
Tylko szablon śledzenia

Zalecane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl}

Końcowy URL zmieni znaczenie, o ile nie umieścisz na początku szablonu śledzenia parametru {lpurl}. Jeśli parametr {lpurl} nie znajduje się na początku szablonu śledzenia, zmienia znaczenie znaków ?, =, ", #, \t, ' oraz spacji.

Przykład
Końcowy URL: http://example.com
Szablon śledzenia: {lpurl}?matchtype={matchtype}
Adres URL strony docelowej: http://example.com?matchtype={matchtype}

Zaawansowane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{lpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{unescapedlpurl} Końcowy URL bez zmiany znaczenia.
{escapedlpurl} Końcowy URL ze zmianą znaczenia. Zmienia znaczenie znaków :, /, ?, = i %.
{escapedlpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{escapedlpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.

Ważne

Aby korzystać z tych parametrów ValueTrack razem z innymi parametrami adresu URL w szablonie śledzenia, dodaj poniższe znaki po parametrze ValueTrack. W przeciwnym razie witryna lub system innej firmy nie może prawidłowo zapisać informacji z parametrów adresu URL.

Parametr Lokalizacja w szablonie śledzenia Kolejny znak Przykład
{lpurl} Początek ? {lpurl}?
{lpurl} Nie na początku %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Nie na początku %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Nie na początku %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Wszędzie ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Wszędzie %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Wszędzie %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Wszędzie %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Jeśli końcowy URL już zawiera znak zapytania, Google Ads zastąpi znak zapytania w szablonie śledzenia znakiem & lub jego odpowiednio zmodyfikowaną wersją.

Tylko końcowy URL
Parametr Zastosowanie
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Można go użyć tylko w końcowym adresie URL lub końcowym mobilnym adresie URL. Jeśli na przykład Twój końcowy URL to http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, a informacje o śledzeniu po znaku zapytania w URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wpisać {ignore} przed znakiem zapytania, aby pokazać, że wszystko, co następuje po nim, to informacje o śledzeniu. Przykład: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Jeśli używasz parametru {ignore}, pamiętaj, że:

 • nie można umieszczać parametru {ignore} w innych parametrach ValueTrack (np. niedozwolone jest: {ifmobile:{ignore}}).
 • musisz użyć parametru {ignore} w końcowym adresie URL, jeżeli jakakolwiek część tego adresu może się zmienić w wyniku kliknięcia reklamy. Więcej informacji

Przykład

Końcowy URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Informacje o śledzeniu: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Jeśli informacje o śledzeniu po znaku zapytania w adresie URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wstawić parametr {ignore} przed informacjami o śledzeniu, aby pokazać, że wszystko, co następuje po nim, to tylko informacje o śledzeniu.

Końcowy adres URL z parametrem {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Tylko kampanie produktowe

Poniższych parametrów możesz używać w reklamach produktowych.

Parametr Wyświetlane dane
{adtype}

W przypadku reklam produktowych wyświetlana jest jedna z poniższych wartości:

 • „pla”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej;
 • „pla_multichannel”, jeśli kliknięta reklama produktowa zawiera opcje dla kanałów zakupów „online” oraz „local”;

 • „pla_with_promotion”, jeśli kliknięta reklama produktowa wyświetlała promocję;

 • „pla_with_POG”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej w Zakupach Google.

{merchant_id} Identyfikator konta Google Merchant Center, z którego pochodzi kliknięta reklama produktowa.
{product_channel} Typ kanału zakupów („online” lub „local”), w którym sprzedawany jest produkt z klikniętej reklamy produktowej. Jeśli reklama zawiera opcje dla obu kanałów zakupów, parametr {product_channel} pokaże typ klikniętego kanału („online” lub „local”), a parametr {adtype} pokaże „pla_multichannel”.
{product_id} Identyfikator produktu widocznego w klikniętej reklamie (podany w pliku danych Merchant Center).
{product_country} Kraj sprzedaży produktu w klikniętej reklamie.
{product_language} Język informacji o produkcie podany w pliku danych Merchant Center.
{product_partition_id} Niepowtarzalny identyfikator grupy produktów, do której należy produkt z klikniętej reklamy.
{store_code} W przypadku produktów dostępnych lokalnie w kampaniach produktowych zobaczysz tu unikalny identyfikator lokalnego sklepu. Ten parametr ma limit 60 znaków.

Poniższych parametrów możesz używać w reklamach produktowych z funkcją prezentacji.

Reklamy produktowe z funkcją prezentacji są dostępne w tych krajach:

 • Australia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Niemcy
 • Francja
 • Hongkong
 • Irlandia
 • Indie
 • Indonezja
 • Malezja
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Filipiny
 • Singapur
 • Republika Południowej Afryki
 • Szwecja
 • Tajwan
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Reklamy produktowe z funkcją prezentacji możesz tworzyć za pomocą nowej wersji Google Ads i interfejsu Google Ads API (AdWords API). Jeśli chcesz reklamować indywidualne produkty, użyj reklam produktowych

Parametr Wyświetlane dane
{adtype} W przypadku reklam produktowych z funkcją prezentacji wyświetlana jest jedna z poniższych wartości (informacje o reklamach produktowych znajdziesz w tabeli powyżej):
 • showcase_category: kliknięcie linku do kategorii
  • {product_country} wyświetli kraj sprzedaży kampanii
  • Poniższe parametry zostaną wyświetlone bez danych:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: wyświetlanie reklamy przez 10 sekund
 • showcase_product: kliknięcie produktu oferowanego w jednym kanale
 • showcase_product_with_POG: kliknięcie produktu z funkcją zakupów w Google
 • showcase_product_with_promotion: kliknięcie produktu objętego promocją
 • showcase_product_multichannel: kliknięcie produktu oferowanego w wielu kanałach
  • {product_channel} wyświetli kanał (online lub local)
 • showcase_local_store: kliknięcie linku do lokalnej witryny sklepowej
  • {product_country} wyświetli kraj sprzedaży kampanii
  • {channel} wyświetli local
  • Poniższe parametry zostaną wyświetlone bez danych:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Jeśli ktoś kliknie pojedynczy produkt w reklamie produktowej lub w reklamie produktowej z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Jeśli kliknięcie nie dotyczy pojedynczego produktu, a całej reklamy z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].

Tylko kampanie wideo

Parametr Wyświetlane dane

{adgroupid}

Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).

{campaignid}

Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).

{creative}

Niepowtarzalny identyfikator reklamy.

{device}

Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).

{loc_interest_ms}

Identyfikator lokalizacji interesującej użytkownika, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym wybrane przez Ciebie lokalizacje.

{loc_physical_ms}

Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach.

{network}

 

{placement}

Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe), lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{sourceid}  
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem