Konfigurowanie śledzenia z wykorzystaniem parametrów ValueTrack

Parametry ValueTrack są stosowane do śledzenia informacji o źródle kliknięcia reklamy. Dzięki nim możesz dowiedzieć się, czy osoby klikające Twoje reklamy używały urządzeń mobilnych, gdzie znajdowały się w momencie kliknięcia reklamy, a także uzyskać wiele innych informacji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać parametry ValueTrack do „Opcji adresów URL”. Zalecamy stosowanie parametrów ValueTrack w szablonie śledzenia, ale możesz je też dodawać do końcowego adresu URL i do parametrów niestandardowych.

Uwaga: identyfikatory parametru ValueTrack są 64-bitowe.

Zanim zaczniesz

Jeśli jeszcze nie znasz parametrów ValueTrack lub nie wiesz, jak działa śledzenie, przeczytaj najpierw artykuły Parametry ValueTrack oraz Śledzenie w Google Ads.

Jak to działa

Szablony śledzenia na poziomie konta, kampanii i grupy reklam muszą zawierać parametr ValueTrack, który wstawia końcowy adres URL, np. {lpurl}. Gdy użytkownik kliknie reklamę, te parametry wstawią końcowy URL. Jeśli nie umieścisz parametru wstawiania w szablonie śledzenia, URL strony docelowej nie będzie działać.

Chcesz dodać więcej parametrów ValueTrack do pojedynczego adresu URL? Po prostu dołącz je razem do adresu URL za pomocą symbolu „&”: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Pamiętaj

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i automatyczne cele wymagają parametrów ValueTrack, które wstawiają końcowy URL (np. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) na wszystkich poziomach.

Instrukcje

Zanim zaczniesz, być może trzeba będzie dodać do tabeli kolumnę „Szablon śledzenia”:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę kolumn Kolumny nad tabelą statystyk, a potem kliknij Modyfikuj kolumny.
 3. Rozwiń opcję Atrybuty i kliknij „Szablon śledzenia”.
 4. Kliknij Zastosuj.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie kampanii
 1. Kliknij menu Ustawienia.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie grupy reklam
 1. Kliknij menu Grupy reklam.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie reklamy
 1. Kliknij menu Reklamy i rozszerzenia.
 2. Najedź kursorem na reklamę.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Rozwiń Opcje adresu URL reklamy.
 5. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 6. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie linku do podstrony
 1. Kliknij menu Reklamy i rozszerzenia.
 2. Kliknij kartę Rozszerzenia.
 3. Kliknij link „Typ rozszerzenia” i wybierz Link do podstrony.
 4. Najedź kursorem na dowolne rozszerzenie i kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 5. Rozwiń Opcje URL linku do podstrony (zaawansowane).
 6. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 7. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie słowa kluczowego
 1. Kliknij menu Słowa kluczowe.
 2. Najedź kursorem myszy na dowolną pozycję w nowej kolumnie „Szablon śledzenia”, a potem kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 3. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 4. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie dynamicznego celu reklamy
 1. Kliknij menu Dynamiczne cele reklamy.
 2. Najedź kursorem myszy na dowolną pozycję w nowej kolumnie „Szablon śledzenia”, a potem kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 3. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {targetid}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Kliknij Zapisz.

Wskazówka

Unikaj używania spacji w URL-ach, ponieważ powoduje ona „urywanie” URL-i, przez co śledzenie nie będzie działać.

W zarejestrowanych danych w miejscu odstępu między słowami może pojawić się ciąg znaków %20, np. gdy słowo kluczowe składa się z dwóch wyrazów. %20 zastępuje spację w sposób zapewniający prawidłowe działanie adresu URL.

Dostępne parametry ValueTrack

Końcowy URL, szablon śledzenia lub parametr niestandardowy
Parametr Wyświetlane dane
{campaignid} Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).
{adgroupid} Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).
{feeditemid} Identyfikator rozszerzenia, które zostało kliknięte.
{targetid}

Identyfikator słowa kluczowego (oznaczenie: „kwd”), celu dynamicznej reklamy w wyszukiwarce („dsa”), celu listy remarketingowej („aud”), podziału produktu („pla”) lub podziału grupy hoteli („hpi”) będącego przyczyną wyświetlenia reklamy.

Jeśli element docelowy ma kilka identyfikatorów, dane są wyświetlane w takiej kolejności: „aud, dsa, kwd, pla, hpi”. Jeśli np. dodasz listę remarketingową do grupy reklam (identyfikator kryterium „456”) i ustawisz kierowanie reklam na identyfikator słowa kluczowego „123”, identyfikator {targetid} zostanie zastąpiony wartością „aud-456:kwd-123”.

{loc_interest_ms} Identyfikator lokalizacji interesującej użytkownika, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym Twoje wybrane lokalizacje.
{loc_physical_ms} Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w Twoich wybranych lokalizacjach.
{matchtype} Typ dopasowania słowa kluczowego, które spowodowało wyświetlenie reklamy: ścisłe (oznaczone literą „e”), do wyrażenia („p”) lub przybliżone („b”).
{network} Pochodzenie kliknięcia: wyszukiwarka Google (oznaczona literą „g”), partner w sieci wyszukiwania („s”), sieć reklamowa („d”), inteligentna kampania produktowa („u”), film w YouTube („ytv”), wyszukiwarka w YouTube („yts”) lub sieć partnerów wideo Google („vp”).
{device} Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).
{devicemodel} Model telefonu lub tabletu, na którym odnotowano kliknięcie (np. „Apple+iPhone”). Uwaga: ten parametr jest dostępny tylko w kampaniach w sieci reklamowej.
{gclid} Stosowany przez Google identyfikator kliknięcia Twojej reklamy
{ifmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komórce.
{ifnotmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komputerze lub tablecie.
{ifsearch:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci wyszukiwania Google.
{ifcontent:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci reklamowej Google.
{creative} Niepowtarzalny identyfikator reklamy.
{keyword} W sieci wyszukiwania: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do wyszukiwanych słów; jeśli używasz dynamicznej reklamy w wyszukiwarce, wyświetli się pusta wartość. W sieci reklamowej: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do treści.
{placement} Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe) lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{target} Kategoria miejsca docelowego (dotyczy wyłącznie kampanii kierowanych na miejsca docelowe).
{param1} Parametr 1 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{param2} Parametr 2 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{random} Liczba wygenerowana losowo przez Google (nieujemna, 64-bitowa liczba całkowita), często używana do wymuszenia ponownego wczytania strony.
{adposition} Pozycja na stronie, na której pojawiła się reklama; przykładowa wartość: „1t2” – strona 1, góra, pozycja 2.
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Może być używany wyłącznie w końcowym adresie URL lub końcowym mobilnym adresie URL.
Tylko szablon śledzenia

Zalecane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl}

Końcowy URL zmieni znaczenie, o ile nie umieścisz na początku szablonu śledzenia parametru {lpurl}. Jeśli parametr {lpurl} nie znajduje się na początku szablonu śledzenia, zmienia znaczenie znaków ?, =, ", #, \t, ' oraz [spacji].

Przykład

Końcowy URL: http://example.com

Szablon śledzenia: {lpurl}?matchtype={matchtype}

Adres URL strony docelowej: http://example.com?matchtype={matchtype}

Zaawansowane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{lpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{unescapedlpurl} Końcowy URL bez zmiany znaczenia.
{escapedlpurl} Końcowy URL ze zmianą znaczenia. Zmienia znaczenie znaków :, /, ?, = i %.
{escapedlpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{escapedlpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.

Ważne

Aby korzystać z tych parametrów ValueTrack razem z innymi parametrami adresu URL w szablonie śledzenia, dodaj poniższe znaki po parametrze ValueTrack. W przeciwnym razie witryna lub system innej firmy nie może prawidłowo zapisać informacji z parametrów adresu URL.

Parametr Lokalizacja w szablonie śledzenia Kolejny znak Przykład
{lpurl} Początek ? {lpurl}?
{lpurl} Nie na początku %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Nie na początku %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Nie na początku %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Wszędzie ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Wszędzie %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Wszędzie %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Wszędzie %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Jeśli końcowy URL już zawiera znak zapytania, Google Ads zastąpi znak zapytania w szablonie śledzenia znakiem & lub jego odpowiednio zmodyfikowaną wersją.

Tylko końcowy URL
Parametr Zastosowanie
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Może być używany wyłącznie w końcowym adresie URL lub końcowym mobilnym adresie URL. Na przykład jeśli końcowy adres URL to http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, a informacje o śledzeniu po znaku zapytania w URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wpisać {ignore} przed informacjami o śledzeniu, by pokazać, że wszystko, co następuje po nich, to informacje o śledzeniu. Przykład: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d.

Jeśli używasz parametru {ignore}, pamiętaj, że:

 • nie można umieszczać parametru {ignore} w innych parametrach ValueTrack (np. niedozwolone jest: {ifmobile:{ignore}}).
 • musisz użyć parametru {ignore} w końcowym adresie URL, jeśli którakolwiek część tego adresu po kliknięciu reklamy zostać zmieniona przez narzędzie zewnętrzne. Więcej informacji o wymaganiach redakcyjnych

Przykład

Końcowy URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Informacje o śledzeniu: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d.

Jeśli informacje o śledzeniu po znaku zapytania w adresie URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wstawić przed nimi parametr {ignore}, by zasygnalizować, że wszystko, co następuje po tym parametrze, to tylko informacje o śledzeniu.

Końcowy adres URL z parametrem {ignore}

http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Tylko kampanie produktowe

Poniższych parametrów możesz używać w reklamach produktowych.

Parametr Wyświetlane dane
{adtype}

W przypadku reklam produktowych wyświetlana jest jedna z poniższych wartości:

 • „pla”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej;
 • „pla_multichannel”, jeśli kliknięta reklama produktowa zawiera opcje dla kanałów zakupów „online” oraz „local”;

 • „pla_with_promotion”, jeśli kliknięta reklama produktowa wyświetlała promocję;

 • „pla_with_POG”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej w Zakupach Google.

{merchant_id} Identyfikator konta Google Merchant Center, z którego pochodzi kliknięta reklama produktowa.
{product_channel} Typ kanału zakupów („online” lub „local”), w którym sprzedawany jest produkt z klikniętej reklamy produktowej. Jeśli reklama zawiera opcje dla obu kanałów zakupów, parametr {product_channel} pokaże typ klikniętego kanału („online” lub „local”), a parametr {adtype} pokaże „pla_multichannel”.
{product_id} Identyfikator produktu widocznego w klikniętej reklamie (podany w pliku danych Merchant Center).
{product_country} Kraj sprzedaży produktu w klikniętej reklamie.
{product_language} Język informacji o produkcie podany w pliku danych Merchant Center.
{product_partition_id} Niepowtarzalny identyfikator grupy produktów, do której należy produkt z klikniętej reklamy.
{store_code} W przypadku produktów dostępnych lokalnie w kampaniach produktowych zobaczysz tu unikalny identyfikator lokalnego sklepu. Ten parametr ma limit 60 znaków.

Wymienionych poniżej parametrów możesz używać w reklamach produktowych z funkcją prezentacji.

Reklamy produktowe z funkcją prezentacji są dostępne w tych krajach:

Flaga Australii

Australia

Flaga Brazylii

Brazylia,

Flaga Kanady

Kanada

Flaga Niemiec

Niemcy

Francja

Francja

Hongkong

Hongkong

Irlandia

Irlandia

Indie

Indie

Indonezja

Indonezja

Malaysia

Malezja

Netherlands flag

Holandia

New Zealand flag

Nowa Zelandia

The Philippines

Filipiny

Singapore

Singapur

South Africa

Republika Południowej Afryki

Sweden

Szwecja

Taiwan

Tajwan

United Arab Emirates

Zjednoczone Emiraty Arabskie

United Kingdom

Wielka Brytania

United States

Stany Zjednoczone

   

Reklamy produktowe z funkcją prezentacji możesz tworzyć za pomocą Google Ads i Interfejsu Google Ads API (AdWords API). Jeśli chcesz reklamować pojedyncze produkty, użyj reklam produktowych.

Parametr Wyświetlane dane
{adtype} W przypadku reklam produktowych z funkcją prezentacji wyświetlana jest jedna z poniższych wartości (informacje o reklamach produktowych znajdziesz w tabeli powyżej):
 • showcase_category: kliknięcie linku do kategorii
  • {product_country} wyświetli kraj sprzedaży kampanii
  • Poniższe parametry zostaną wyświetlone bez danych:These parameters will be returned empty:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_product: kliknięcie produktu oferowanego w jednym kanale
 • showcase_product_with_promotion: kliknięcie produktu objętego promocją
{ifshoppingproduct:[value]} Jeśli ktoś kliknie pojedynczy produkt w reklamie produktowej lub w reklamie produktowej z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Jeśli kliknięcie nie dotyczy pojedynczego produktu, a całej reklamy z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].

Tylko kampanie wideo

Parametr Wyświetlane dane

{adgroupid}

Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).

{campaignid}

Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).

{creative}

Niepowtarzalny identyfikator reklamy.

{device}

Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).

{loc_interest_ms}

Identyfikator lokalizacji interesującej użytkownika, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym Twoje wybrane lokalizacje.

{loc_physical_ms}

Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w Twoich wybranych lokalizacjach.

{network}

{placement}

Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe), lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{sourceid}

Tylko kampanie reklam hoteli

Parametr Wyświetlane dane
{hotelcenter_id} Identyfikator konta Hotel Center powiązanego z kampanią, która wygenerowała klikniętą reklamę
{hotel_id} Identyfikator hotelu z pliku danych o hotelach pochodzącego z powiązanego konta
{hotel_partition_id} Unikalny identyfikator grupy hoteli, do której należy kliknięta reklama hotelu
{hotel_adtype}
 • Wartość „hotel”, jeśli została kliknięta reklama hotelu
 • Wartość „room”, jeśli została kliknięta reklama zestawu pokoi
{travel_start_day}
{travel_start_month}
{travel_start_year}
Data zameldowania widoczna w reklamie: dzień/miesiąc/rok.
{travel_end_day}
{travel_end_month}
{travel_end_year}
Data wymeldowania widoczna w reklamie: dzień/miesiąc/rok.
{advanced_booking_window} Liczba dni między datą kliknięcia reklamy a datą zameldowania, np. „3” w przypadku kliknięcia reklamy 5 czerwca i daty zameldowania 8 czerwca.
{date_type} Wartość „default”, jeśli Google wybiera daty rozpoczęcia i zakończenia (by wyświetlić użytkownikowi przykładowe ceny).
Wartość „selected”, jeśli użytkownik samodzielnie wybrał daty w selektorze.
{number_of_adults} Liczba osób dorosłych, które zatrzymają się w pokoju pokazanym w reklamie.
{price_displayed_total} Całkowity koszt pokoju wyświetlony użytkownikowi w jego walucie lokalnej.
{price_displayed_tax} Kwota podatków i opłat wyświetlonych użytkownikowi w jego walucie lokalnej.
{user_currency} Trzyliterowy kod waluty lokalnej użytkownika. Jest to także waluta używana w parametrach {price_displayed_total} oraz {price_displayed_tax}, np. „PLN” lub „USD”.
{user_language} Dwuliterowy kod języka określający język wyświetlania reklamy, np. „pl” lub „en”.
{adtype} Typ klikniętej reklamy z branży turystycznej.
 • Wartość „travel_booking”, jeśli użytkownik kliknął moduł rezerwacji
 • Wartość „travel_promoted”, jeśli użytkownik kliknął reklamę typu „promowanie obiektu”
{rate_rule_id} Identyfikator dowolnej ceny specjalnej, która została kliknięta. Reklamodawcy z branży turystycznej mogą wyświetlać ceny warunkowe w przypadku określonych użytkowników (np. posiadaczy kart lojalnościowych), określonych urządzeń (np. zniżki dla użytkowników komórek) lub określonych krajów.

Kampanie reklam Discovery

Ważne: w przypadku reklam Discovery nie są dostępne poniższe parametry ValueTrack:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Sprawdź Dostępne parametry ValueTrack, by poznać obsługiwane wartości.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem