Konfigurer sporing med verdisporingsparametere

Verdisporingsparametere brukes til å spore informasjon om kilden til annonseklikk. Hvis du legger til disse parameterne i annonsene og kampanjene dine, kan du finne ut om folk som har klikket på annonsene, brukte mobilenheter, hvor de befant seg da de klikket på annonsene, og mye annet.

I denne artikkelen ser vi nærmere på fremgangsmåten du må følge for å legge til verdisporingsparametere i «Alternativer for nettadresse». Vi anbefaler at du bruker verdisporingsparametere i sporingsmalen din, men du kan også sette dem inn i den endelige nettadressen din eller de egendefinerte parameterne du bruker.

Merk: Verdisporings-ID-er er 64-bit.

Før du begynner

Hvis du ikke kjenner til verdisporingsparametere eller hvordan sporing fungerer, bør du lese gjennom artiklene Om verdisporingsparametere og Administrer sporing og viderekoblinger under «Alternativer for nettadresse» før du begynner.

Sånn fungerer det

Sporingsmaler på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå må omfatte en verdisporingsparameter som setter inn den endelige nettadressen din, for eksempel {lpurl}. Når noen klikker på den aktuelle annonsen, setter disse parameterne inn den endelige nettadressen din. Hvis du ikke tar med noen parameter som setter inn nettadresser, i sporingsmalen, kommer ikke nettadressen for landingssiden til å fungere.

Vil du legge til flere verdisporingsparametere i én enkelt nettadresse? Da er det bare å føye dem sammen i nettadressen din med og-tegnet (&), som dette: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Vær oppmerksom på følgende

For dynamiske søkeannonser og automatiske mål må du ta med verdisporingsparametere for innsetting av den endelige nettadressen (f.eks. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) på alle nivåer.

Veiledning

Før du begynner, må du kanskje legge til Sporingsmal-kolonnen i tabellen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen og så på Endre kolonner.
 3. Vis Attributter-alternativet, og klikk på Sporingsmal.
 4. Klikk på Bruk.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på kampanjenivå
 1. Klikk på Innstillinger-sidemenyen.
 2. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Sporingsmal»-kolonnen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Endre sporingsmalen, eller skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {matchtype}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på annonsegruppenivå
 1. Klikk på Annonsegrupper-sidemenyen.
 2. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Sporingsmal»-kolonnen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Endre sporingsmalen, eller skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {matchtype}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på annonsenivå
 1. Klikk på Annonser og utvidelser-sidemenyen.
 2. Hold markøren over annonsen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Vis Alternativer for annonsenettadresse.
 5. Endre sporingsmalen, eller skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {matchtype}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på nettstedslinknivå
 1. Klikk på Annonser og utvidelser-sidemenyen.
 2. Klikk på Utvidelser-fanen.
 3. Klikk på Utvidelsestype-linken, og velg Nettstedslink.
 4. Hold markøren over en av utvidelsene, og klikk på blyantikonet når det vises.
 5. Vis Nettadressealternativer for nettstedslinker (avansert).
 6. Endre sporingsmalen, eller skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {matchtype}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på søkeordnivå
 1. Klikk på Søkeord-sidemenyen.
 2. Hold markøren over en oppføring i den nye Sporingsmal-kolonnen, og klikk når du ser blyanten.
 3. Skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {matchtype}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller endre sporingsmaler med verdisporingsparametere på nivået for dynamiske annonsemål
 1. Klikk på Dynamiske annonsemål-sidemenyen.
 2. Hold markøren over en oppføring i den nye Sporingsmal-kolonnen, og klikk når du ser blyanten.
 3. Skriv inn {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn og eventuelle verdisporingsparametere du vil bruke, atskilt med og-tegnet (&). Hvis du for eksempel vil bruke {targetid}-parameteren, blir sporingsmalen din slik: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Klikk på Lagre.

Tips

Pass på at du ikke bruker mellomrom i nettadressene dine. De skaper nemlig brudd i nettadressene, slik at sporingen ikke fungerer.

Det kan hende du ser %20 i dataene dine i stedet for mellomrom mellom ord, for eksempel når du har et søkeord bestående av to ord. %20 erstatter mellomrommet, slik at nettadressen fortsatt fungerer som den skal.

Tilgjengelige verdisporingsparametere

Endelig nettadresse, sporingsmal eller egendefinert parameter
Parameter Hva som returneres
{campaignid} Kampanje-ID-en. (Bruk denne når du har konfigurert sporingsinformasjonen på kontonivå og ønsker å vite hvilken kampanje som viste annonsen din.)
{adgroupid} Annonsegruppe-ID-en. (Bruk den når du har konfigurert sporingsinformasjonen på konto- eller kampanjenivå og ønsker å vite hvilken annonsegruppe som viste annonsen din.)
{feeditemid} ID-en for utvidelsen som ble klikket.
{targetid}

Dette viser til ID-en for søkeordet (merket med «kwd»), målet for den dynamiske søkeannonsen («dsa»), målet for remarketinglisten («aud») eller ID-en for produktpartisjonen («pla») som utløste en annonse.

Hvis det foreligger flere mål-ID-er, vises utdataene i denne rekkefølgen: «aud, dsa, kwd, pla, hpi». Hvis du for eksempel legger til en remarketingliste i annonsegruppen din (kriterie-ID «456») og målretter annonsene mot søkeord-ID-en «123», blir {targetid} erstattet av «aud-456:kwd-123».

{loc_interest_ms} Dette er ID-en for det viktige stedet som førte til at annonsen ble utløst. Du kan finne steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk som søker etter stedene du målretter mot.
{loc_physical_ms} Dette er ID-en for den geografiske posisjonen det aktuelle klikket forekom på. Du kan finne steds-ID-er på utviklernettstedet. Det rapporteres om dette utelukkende for kampanjer der de tilhørende annonsene blir vist på de målrettede stedene dine.
{matchtype} Samsvartypen for søkeordet som utløste annonsen din: «e» for eksakt samsvar, «p» for setningssamsvar (phrase match) eller «b» for fleksibelt samsvar (broad match).
{network} Hvor klikket kom fra: «g» for Google-søk, «s» for en søkepartner, «d» for Displaynettverket, «u» for en smart Shopping-kampanje, «ytv» for YouTube-videoer, «yts» for YouTube-søk eller «vp» for Google-videopartnere.
{device} Hva slags enhet klikket kom fra: «m» for mobil (innbefattet WAP), «t» for nettbrett (tablet) og «c» for datamaskin (computer).
{devicemodel} Hva slags telefon- eller nettbrettmodell klikket kom fra (f.eks. «Apple+iPhone»). Merk: Bare tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket
{gclid} Google klikk-ID-en for et klikk som kommer fra annonsen din
{ifmobile:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen på en mobiltelefon.
{ifnotmobile:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen på en datamaskin eller et nettbrett.
{ifsearch:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen fra et nettsted i Googles s Søkenettverk.
{ifcontent:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen fra et nettsted i Google Displaynettverk.
{creative} En unik ID for annonsen din.
{keyword} For Søkenettverket: Dette er søkeord fra kontoen din som samsvarer med søkeordet brukt i søket, med mindre du bruker en dynamisk søkeannonse, for da returneres det en tom verdi. For Displaynettverket: Dette er søkeordet fra kontoen din som samsvarer med innholdet.
{placement} Dette er innholdsnettstedet der noen klikket på annonsen din (for søkeordmålrettede kampanjer), eller de tilsvarende kriteriene for plasseringsmålretting for nettstedet der noen klikket på annonsen din (for plasseringsmålrettede kampanjer).
{target} En plasseringskategori (fungerer bare i plasseringsmålrettede kampanjer).
{param1} Reklameparameter 1: Benytt deg av denne hvis du bruker AdParamService med Google Ads API (AdWords API).
{param2} Reklameparameter 2: Benytt deg av denne hvis du bruker AdParamService med Google Ads API (AdWords API).
{random} Et tilfeldig tall generert av Google (et 64-bits heltall uten fortegn) som vanligvis brukes til å tvinge siden til å lastes inn på nytt.
{adposition} Plasseringen på siden der annonsen din ble vist, med en verdi som «1t2» (side 1, toppen, plassering 2).
{ignore} Sporingselementer i den endelige nettadressen din ignoreres for å redusere belastningen når nettstedet ditt gjennomsøkes. Parameteren kan bare brukes i den endelige nettadressen eller den endelige nettadressen for mobil.
Bare sporingsmal

Anbefales

Parameter Hva som returneres
{lpurl}

Den endelige nettadressen. Det settes et escape-tegn foran den med mindre du plasserer {lpurl} i begynnelsen av sporingsmalen din. Hvis {lpurl} ikke er plassert der, blir det satt escape-tegn foran tegnene ?, =, ", #, \t, ' og [mellomrom].

Eksempel

Endelig nettadresse: http://example.com

Sporingsmal: {lpurl}?matchtype={matchtype}

Nettadresse for landingssiden: http://example.com?matchtype={matchtype}

Avansert

Parameter Hva som returneres
{lpurl+2} Den endelige nettadressen med doble omvendte skråstreker. Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.
{lpurl+3} Den endelige nettadressen med tredoble omvendte skråstreker. Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.
{unescapedlpurl} Den endelige nettadressen. Ingen omvendte skråstreker blir brukt foran den.
{escapedlpurl} Den endelige nettadressen, konvertert (escaped). Tegnene :, /, ?, = og % konverteres (escaped.
{escapedlpurl+2} Den endelige nettadressen, dobbeltkonvertert (double escaped). Dette er nyttig når du har flere viderekoblinger etter hverandre.
{escapedlpurl+3} Den endelige nettadressen, trippelkonvertert (triple escaped). Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.

Viktig

Hvis du vil bruke disse verdisporingsparametrene med andre nettadresseparametere i sporingsmalen din, legger du til følgende tegn etter verdisporingsparameteren. Ellers kan det hende at nettstedet ditt eller et tredjepartssystem ikke klarer å lagre informasjonen fra nettadresseparameterene dine på riktig måte.

Parameter Plassering i sporingsmalen Etterfulgt av Eksempel
{lpurl} Begynnelsen ? {lpurl}?
{lpurl} Ikke i begynnelsen %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Ikke i begynnelsen %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Ikke i begynnelsen %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Hvor som helst ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Hvor som helst %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Hvor som helst %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Hvor som helst %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Hvis den endelige nettadressen allerede inneholder et spørsmålstegn, erstatter Google Ads spørsmålstegnet i sporingsmalen med et og-tegn (&) eller en korrekt konvertert (escaped) versjon av &.

Bare endelig nettadresse
Parameter Dette brukes funksjonen til
{ignore} Sporingselementer i den endelige nettadressen din ignoreres for å redusere belastningen når nettstedet ditt gjennomsøkes. Parameteren kan bare brukes i den endelige nettadressen eller den endelige nettadressen for mobil. Hvis den endelige nettadressen din for eksempel er http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, og sporingsinformasjonen etter spørsmålstegnet ikke endrer landingssiden, kan du sette inn {ignore} før sporingsinformasjonen for å indikere at alt som følger, bare er sporingsinformasjon. Her kan du se et eksempel på hvordan du gjør det: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Vær oppmerksom på følgende når du bruker {ignore}:

 • {ignore} kan ikke bygges inn i andre verdisporingsparametere (f.eks. er {ifmobile:{ignore}} ikke tillatt).
 • Du må bruke {ignore} i den endelige nettadressen hvis noe i den nettadressen kan endres av tredjeparter når noen klikker på annonsen din. Finn ut mer om de redaksjonelle kravene våre.

Eksempel

Endelig nettadresse: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Sporingsinformasjon: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Hvis sporingsinformasjonen etter spørsmålstegnet i nettadressen ikke endrer landingssiden, kan du sette inn {ignore} før sporingsinformasjonen for å indikere at alt som følger, bare er sporingsinformasjon.

Endelig nettadresse med {ignore}

http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Bare Shopping-kampanjer

Du kan bruke følgende parametre i Shopping-annonser for produkter.

Parameter Hva som returneres
{adtype}

For Shopping-annonser for produkter returneres ett av følgende:

 • «pla» hvis klikket stammer fra en Shopping-annonse
 • «pla_multichannel» hvis Shopping-annonsen det ble klikket på, inneholdt alternativer for Shopping-kanalene «På nettet» og «Lokal»

 • «pla_with_promotion» hvis Shopping-annonsen det ble klikket på, inneholdt et tilbud fra selgeren

 • «pla_with_POG» hvis klikket stammer fra en Shopping-annonse som er aktivert for kjøp på Google

{merchant_id} ID-en til Google Merchant Center-kontoen som er direkte eier av Shopping-annonsen det ble klikket på.
{product_channel} Shopping-kanaltypen («På nettet» eller «Lokal») som produktet i den klikkede Shopping-annonsen selges gjennom. Hvis en annonse inneholder alternativer for begge Shopping-kanalene, viser {product_channel} hvilken type kanal det ble klikket på («På nettet» eller «Lokal») og {adtype} viser «pla_multichannel».
{product_id} ID-en til produktet som var oppført i annonsen dsom ble klikket på, slik dette er angitt i Merchant Center-datastrømmen din.
{product_country} Salgslandet for produktet i annonsen det ble klikket på.
{product_language} Språket for produktinformasjonen din slik det er angitt i Merchant Center-datastrømmen din.
{product_partition_id} Den unike ID-en for produktgruppen som inneholder produktannonsen det ble klikket på.
{store_code} For lokale produkter i Shopping-kampanjer ser du den unike ID-en for den lokale butikken. Denne parameteren har en tegngrense på 60 tegn.

Du kan bruke parameterne nedenfor i fremhevede Shopping-annonser.

Fremhevede Shopping-annonser er tilgjengelige i disse landene:

Australia flag Australia Brazil Flag Brazil Canada flag Canada Germany flag Tyskland
France Frankrike Hong Kong Hongkong Ireland Irland India India
Indonesia Poland Malaysia Malaysia Netherlands flag Nederland New Zealand flag New Zealand
The Philippines Filippinene Singapore Singapore South Africa Sør-Afrika Sweden Sverige
Taiwan Taiwan United Arab Emirates De forente
arabiske emirater
United Kingdom Storbritannia United States USA


​​​​​​​Du kan opprette fremhevede Shopping-annonser ved å bruke Google Ads og Google Ads API (AdWords API). Hvis du vil markedsføre enkeltprodukter, kan du lese om Shopping-produktannonser

Parameter Hva som returneres
{adtype} For fremhevede Shopping-annonser returneres et av alternativene nedenfor (se tabellen ovenfor hvis det gjelder Shopping-produktannonser):
 • showcase_category: Dette viser til klikk på kategorilinken.
  • {product_country} returnerer salgslandet for kampanjen.
  • Disse parametrene returnerer tomme verdier:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_product: Dette viser til klikk på et produkt for én kanal.
 • showcase_product_with_promotion: Dette viser til tilfeller der det klikkes på et produkt med et spesialtilbud.
{ifshoppingproduct:[value]} Hvis noen klikker på et enkeltprodukt, enten fra en Shopping-annonse for produkter eller en fremhevet Shopping-annonse, returneres det du har angitt for [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Hvis klikket ikke er på et enkeltprodukt, men for eksempel et generelt klikk på en fremhevet annonse, returneres det du har angitt for [value].

Bare videokampanjer

Parameter Hva som returneres

{adgroupid}

Annonsegruppe-ID-en. (Bruk den når du har konfigurert sporingsinformasjonen på konto- eller kampanjenivå og ønsker å vite hvilken annonsegruppe som viste annonsen din.)

{campaignid}

Kampanje-ID-en. (Bruk denne når du har konfigurert sporingsinformasjonen på kontonivå og ønsker å vite hvilken kampanje som viste annonsen din.)

{creative}

En unik ID for annonsen din.

{device}

Hva slags enhet klikket kom fra: «m» for mobil (innbefattet WAP), «t» for nettbrett (tablet) og «c» for datamaskin (computer).

{loc_interest_ms}

Dette er ID-en for det viktige stedet som førte til at annonsen ble utløst. Du kan finne steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk som søker etter stedene du målretter mot.

{loc_physical_ms}

Dette er ID-en for den geografiske posisjonen det aktuelle klikket forekom på. Du kan finne steds-ID-er på utviklernettstedet. Det rapporteres om dette utelukkende for kampanjer der de tilhørende annonsene blir vist på de målrettede stedene dine.

{network}

{placement}

Dette er innholdsnettstedet der noen klikket på annonsen din (for søkeordmålrettede kampanjer), eller de tilsvarende kriteriene for plasseringsmålretting for nettstedet der noen klikket på annonsen din (for plasseringsmålrettede kampanjer).
{sourceid}

Bare hotellkampanjer

Parameter Dette viser til det som returneres.

{hotelcenter_id}

Dette viser til ID-en for Hotel Center-kontoen knyttet sammen med kampanjen som genererte annonsen da noen klikket på den.

{hotel_id}

Dette viser til hotellets ID i hotellfeeden for den tilknyttede kontoen.

{hotel_partition_id}

Dette viser til den unike ID-en for hotellgruppen som hotellannonsen det ble klikket på, tilhører.

{hotel_adtype}

 • Dette viser til et hotell hvis det ble klikket på en hotellannonse.
 • Dette viser til et rom hvis det ble klikket på en rompakke.

Discovery-annonsekampanjer

Viktig: Verdisporingsparameterne nedenfor støttes ikke for Discovery-annonser:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Se hvilke verdisporingsparametere som er tilgjengelige for verdiene som støttes.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt