Konfigurer sporing med verdisporingsparametere

Verdisporingsparametere brukes til sporing av informasjon om kilden til et klikk på en annonse. Ved å legge til disse parameterne i annonsene og kampanjene dine kan du finne ut om folk som har klikket på annonsene dine, brukte mobilenheter, hvor de befant seg da de klikket på annonsene dine, og mye annet.

I denne artikkelen forklarer vi fremgangsmåten du må følge for å legge til verdisporingsparametere under «Alternativer for nettadresser». Vi anbefaler at du bruker verdisporingsparametere i sporingsmalen din, men du kan også legge dem til i den endelige nettadressen og i tilpassede parametere.

Før du begynner

Hvis du ikke kjenner til verdisporingsparametre eller hvordan sporing fungerer, bør du lese artiklene Om verdisporingsparametre og Administrer sporing og viderekoblinger under «Alternativer for nettadresser» før du begynner.

Slik fungerer det

Sporingsmaler på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå må omfatte en verdisporingsparameter for den endelige nettadressen, for eksempel {lpurl}. Når noen klikker på annonsen, erstattes disse parameterne med den endelige nettadressen. Hvis du ikke tar med en parameter for innsetting av nettadresse i sporingsmalen din, kommer ikke nettadressen for landingssiden din til å fungere.

Hvis du vil legge til flere verdisporingsparametere i én enkelt nettadresse, kan du føye dem sammen i nettadressen med og-tegn (&) på følgende måte: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Vær oppmerksom på følgende

For dynamiske søkeannonser og automatiske mål må du ta med verdisporingsparametere for innsetting av den endelige nettadressen (f.eks. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) på alle nivåer.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Før du begynner, kan det hende du må legge til «Sporingsmal»-kolonnen i tabellen din:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på fanen på det nivået du vil teste landingssiden på.
 3. Klikk på Kolonner, og velg deretter Endre kolonnene ....
 4. Utvid Attributter-alternativet, og klikk på «Sporingsmal».
 5. Klikk på Bruk.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på kontonivå
 1. Klikk på Kampanjer-fanen.
 2. Klikk på Delt bibliotek i menyen til venstre.
 3. Klikk på Alternativer for nettadressen.
 4. Klikk på Endre ved siden av «Sporingsmal».
 5. Skriv inn {lpurl}, et spørsmålstegn og deretter verdisporingsparameterne du ønsker å bruke, atskilt med og-tegn (&).
  • Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på kampanjenivå
 1. Klikk på Innstillinger-fanen.
 2. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Sporingsmal»-kolonnen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Endre sporingsmalen eller angi {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn, og deretter eventuelle ValueTrack-parametre du vil bruke, atskilt med &-tegn. Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på annonsegruppenivå
 1. Klikk på Annonsegrupper-fanen.
 2. Hold markøren over en hvilken som helst oppføring i «Sporingsmal»-kolonnen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Endre sporingsmalen eller angi {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn, og deretter eventuelle ValueTrack-parametre du vil bruke, atskilt med &-tegn. Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på annonsegruppenivå
 1. Klikk på Annonser-fanen
 2. Hold markøren over annonsen.
 3. Klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Utvid Alternativer for annonsens nettadresse.
 5. Endre sporingsmalen eller angi {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn, og deretter eventuelle ValueTrack-parametre du vil bruke, atskilt med &-tegn. Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på nettstedslinknivå
 1. Klikk på Annonseutvidelser-fanen.
 2. Utvid Vis: utvidelse for nettstedslinker, og velg Utvidelser for nettstedslinker.
 3. Hold markøren over en av utvidelsene, og klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Utvid Nettadressealternativer for nettstedslinker (avansert)
 5. Endre sporingsmalen eller angi {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn, og deretter eventuelle ValueTrack-parametre du vil bruke, atskilt med &-tegn. Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klikk på Lagre.

Du kan også konfigurere eller endre sporingsmalen din i bedriftsdataene dine.

 1. Klikk på «Delt bibliotek» i menyen til venstre.
 2. Utvid Bedriftsdata, og velg Primær feed for nettstedslinker.
 3. Hold markøren over en av nettstedslinkene i SitelinkTrackingUrl-kolonnen, og klikk på blyantikonet når det vises.
 4. Endre sporingsmalen eller angi {lpurl} etterfulgt av et spørsmålstegn, og deretter eventuelle ValueTrack-parametre du vil bruke, atskilt med &-tegn. Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klikk på Lagre.
Konfigurer eller rediger en sporingsmal med verdisporingsparametere på nivået for søkeord eller automatiske mål
 1. Klikk på Søkeord- eller Automatisk mål-fanen.
 2. Klikk på Kolonner, og velg deretter Endre kolonnene.
 3. Velg Attributter under «Velg beregninger».
 4. Finn «Sporingsmal» i listen over attributter, og klikk på Legg til.
 5. Klikk på Bruk nederst i vinduet.
 6. Hold markøren over en oppføring i den nye «Sporingsmal»-kolonnen, og klikk når du ser blyanten.
 7. Skriv inn {lpurl}, et spørsmålstegn og deretter verdisporingsparameterne du ønsker å bruke, atskilt med og-tegn (&). Hvis du for eksempel ønsker å bruke {matchtype}-parameteren, skal sporingsmalen din være {lpurl}?matchtype={matchtype}
 8. Klikk på Lagre.

Tips

Pass på at du ikke bruker mellomrom i nettadressene dine. Mellomrom skaper «brudd» i nettadressene, og sporingen kommer ikke til å fungere.

Det kan hende du ser %20 i dataene dine i stedet for mellomrom mellom ord, for eksempel når du har et søkeord bestående av to ord. %20 erstatter mellomrommet, slik at nettadressen fortsatt fungerer som den skal.

Tilgjengelige ValueTrack-parametre

Endelig nettadresse, sporingsmal eller tilpasset parameter
Parameter Hva som returneres
{campaignid} Kampanje-ID-en. (Bruk denne parameteren når du har konfigurert sporingsinformasjonen på kontonivå og ønsker å vite hvilken kampanje annonsen din ble vist i.)
{adgroupid} Annonsegruppe-ID-en. (Bruk denne parameteren når du har konfigurert sporingsinformasjonen på konto- eller kampanjenivå og ønsker å vite hvilken annonsegruppe annonsen din ble vist i.)
{feeditemid} ID-en for utvidelsen som ble klikket.
{targetid}

ID-en for søkeordet (merket med «kwd»), målet for den dynamiske søkeannonsen («dsa»), målet for remarketinglisten («aud») eller ID-en for produktpartisjonen («pla») som utløste en annonse.

For flere mål-ID-er vises utdataene i følgende rekkefølge: «aud, dsa, kwd, pla». Hvis du for eksempel legger til en remarketingliste i annonsegruppen din (kriterie-ID «456») og målretter mot søkeord-ID-en «123», blir {targetid} erstattet av «aud-456:kwd-123».

{loc_interest_ms} ID-en for interessestedet som bidro til å utløse annonsen. Se steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk som søker etter stedene du målretter mot.
{loc_physical_ms} ID-en for den geografiske plasseringen et klikk ble utført på. Se steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk på stedene du målretter mot.
{matchtype} Samsvartypen for søkeordet som utløste annonsen din: «e» for eksakt samsvar, «p» for setningssamsvar (phrase match) eller «b» for fleksibelt samsvar (broad match).
{network} Hvor klikket kom fra: «g» for Google Søk, «s» for en søkepartner eller «d» for Displaynettverket.
{device} Hva slags enhet klikket kom fra: «m» for mobil (innbefattet WAP), «t» for nettbrett (tablet) og «c» for datamaskin (computer).
{devicemodel} Hva slags telefon- eller nettbrettmodell klikket kom fra (f.eks. «Apple+iPhone»). Merk: Bare tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket
{gclid} Google klikk-ID-en for et klikk som kommer fra annonsen din
{ifmobile:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen på en mobiltelefon.
{ifnotmobile:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen på en datamaskin eller et nettbrett.
{ifsearch:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen fra et nettsted i Googles s Søkenettverk.
{ifcontent:[verdi]} Det du angir for «[verdi]», hvis noen klikker på annonsen fra et nettsted i Google Displaynettverk.
{creative} En unik ID for annonsen din.
{keyword} For Søkenettverket: Dette er søkeord fra kontoen din som samsvarer med søkeordet brukt i søket, med mindre du bruker en dynamisk søkeannonse, for da returneres det en tom verdi. For Displaynettverket: Dette er søkeordet fra kontoen din som samsvarer med innholdet.
{placement} Dette er innholdsnettstedet der noen klikket på annonsen din (for søkeordmålrettede kampanjer), eller de tilsvarende kriteriene for plasseringsmålretting for nettstedet der noen klikket på annonsen din (for plasseringsmålrettede kampanjer).
{target} En plasseringskategori (fungerer bare i plasseringsmålrettede kampanjer).
{param1} Reklameparameter 1, hvis du bruker AdParamService med Google Ads API (AdWords API).
{param2} Reklameparameter 2, hvis du bruker AdParamService med Google Ads API (AdWords API).
{random} Et tilfeldig tall generert av Google (et 64-bits heltall uten fortegn) som vanligvis brukes til å tvinge siden til å lastes inn på nytt.
{adposition} Plasseringen på siden der annonsen din ble vist, med en verdi som «1t2» (side 1, toppen, plassering 2).
{ignore} Sporingselementer i den endelige nettadressen din ignoreres for å redusere belastningen når nettstedet ditt gjennomsøkes. Parameteren kan bare brukes i den endelige nettadressen eller den endelige nettadressen for mobil.
Bare sporingsmal

Anbefales

Parameter Hva som returneres
{lpurl}

Den endelige nettadressen. Den blir konvertert (escaped) med mindre du plasserer {lpurl} i begynnelsen av sporingsmalen. Hvis {lpurl} ikke er plassert i begynnelsen av sporingsmalen, blir tegnene ?, =, ", #, \t, ' og [mellomrom] konvertert (escaped).

Eksempel
Endelig nettadresse: http://example.com
Sporingsmal: {lpurl}?matchtype={matchtype}
Nettadresse for landingssiden: http://example.com?matchtype={matchtype}

Avansert

Parameter Hva som returneres
{lpurl+2} Den endelige nettadressen med doble omvendte skråstreker. Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.
{lpurl+3} Den endelige nettadressen med tredoble omvendte skråstreker. Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.
{unescapedlpurl} Den endelige nettadressen. Ingen omvendte skråstreker blir brukt foran den.
{escapedlpurl} Den endelige nettadressen, konvertert (escaped). Tegnene :, /, ?, = og % konverteres (escaped.
{escapedlpurl+2} Den endelige nettadressen, dobbeltkonvertert (double escaped). Dette er nyttig når du har flere viderekoblinger etter hverandre.
{escapedlpurl+3} Den endelige nettadressen, trippelkonvertert (triple escaped). Dette er nyttig når du har flere viderekoblingsadresser etter hverandre.

Viktig

Hvis du vil bruke disse verdisporingsparametrene med andre nettadresseparametere i sporingsmalen din, legger du til følgende tegn etter verdisporingsparameteren. Ellers kan det hende at nettstedet ditt eller et tredjepartssystem ikke klarer å lagre informasjonen fra nettadresseparameterene dine på riktig måte.

Parameter Plassering i sporingsmalen Etterfulgt av Eksempel
{lpurl} Begynnelsen ? {lpurl}?
{lpurl} Ikke i begynnelsen %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Ikke i begynnelsen %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Ikke i begynnelsen %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Hvor som helst ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Hvor som helst %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Hvor som helst %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Hvor som helst %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Hvis den endelige nettadressen allerede inneholder et spørsmålstegn, erstatter Google Ads spørsmålstegnet i sporingsmalen med et og-tegn (&) eller en korrekt konvertert (escaped) versjon av &.

Bare endelig nettadresse
Parameter Dette brukes funksjonen til
{ignore} Sporingselementer i den endelige nettadressen din ignoreres for å redusere belastningen når nettstedet ditt gjennomsøkes. Parameteren kan bare brukes i den endelige nettadressen eller den endelige nettadressen for mobil. Hvis den endelige nettadressen din for eksempel er http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, og sporingsinformasjonen etter spørsmålstegnet i nettadressen ikke fører videre til en annen landingsside, kan du sette inn {ignore} før sporingsinformasjonen for å angi at alt som kommer etter, bare er sporingsinformasjon. Du kan for eksempel gjøre det slik: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Vær oppmerksom på følgende når du bruker {ignore}:

 • {ignore} kan ikke bygges inn i andre verdisporingsparametere (f.eks. er {ifmobile:{ignore}} ikke tillatt).
 • Du må bruke {ignore} i den endelige nettadressen hvis noe i den endelige nettadressen kan endres av tredjeparter når noen klikker på annonsen din. Finn ut mer

Eksempel

Endelig nettadresse: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Sporingsinformasjon: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Hvis sporingsinformasjonen etter spørsmålstegnet i nettadressen ikke endrer landingssiden, kan du sette inn {ignore} før sporingsinformasjonen for å angi at alt som kommer etter, bare er sporingsinformasjon.

Endelig nettadresse med {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Bare Shopping-kampanjer

Du kan bruke følgende parametre i Shopping-annonser for produkter.

Parameter Hva som returneres
{adtype}

For Shopping-annonser for produkter returneres ett av følgende:

 • «pla» hvis klikket stammer fra en Shopping-annonse
 • «pla_multichannel» hvis Shopping-annonsen det ble klikket på, inneholdt alternativer for Shopping-kanalene «På nettet» og «Lokal»

 • «pla_with_promotion» hvis Shopping-annonsen det ble klikket på, inneholdt et tilbud fra selgeren

 • «pla_with_POG» hvis klikket stammer fra en Shopping-annonse som er aktivert for kjøp på Google

{merchant_id} ID-en til Google Merchant Center-kontoen som er direkte eier av Shopping-annonsen det ble klikket på.
{product_channel} Shopping-kanaltypen («På nettet» eller «Lokal») som produktet i den klikkede Shopping-annonsen selges gjennom. Hvis en annonse inneholder alternativer for begge Shopping-kanalene, viser {product_channel} hvilken type kanal det ble klikket på («På nettet» eller «Lokal») og {adtype} viser «pla_multichannel».
{product_id} ID-en til produktet som var oppført i annonsen dsom ble klikket på, slik dette er angitt i Merchant Center-datastrømmen din.
{product_country} Salgslandet for produktet i annonsen det ble klikket på.
{product_language} Språket for produktinformasjonen din slik det er angitt i Merchant Center-datastrømmen din.
{product_partition_id} Den unike ID-en for produktgruppen som inneholder produktannonsen det ble klikket på.
{store_code} For lokale produkter i Shopping-kampanjer ser du den unike ID-en for den lokale butikken. Denne parameteren har en tegngrense på 60 tegn.

Du kan bruke følgende parametre med fremhevede Shopping-annonser.

Fremhevede Shopping-annonser er tilgjengelige i disse landene:

 • Australia
 • Brasil
 • Canada
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Hongkong
 • Irland
 • India
 • Indonesia
 • Malaysia
 • Nederland
 • New Zealand
 • Filippinene
 • Singapore
 • Sør-Afrika
 • Sverige
 • Taiwan
 • De forente arabiske emirater
 • Storbritannia
 • USA

Du kan opprette fremhevede Shopping-annonser ved å bruke Google Ads og Google Ads API (AdWords API). Hvis du vil markedsføre enkeltprodukter, kan du lese om Shopping-produktannonser

Parameter Hva som returneres
{adtype} For fremhevede Shopping-annonser returneres ett av følgende (se tabellen ovenfor for Shopping-annonser for produkter):
 • showcase_category: klikk på kategorilinken
  • {product_country} returnerer salgslandet for kampanjen.
  • Disse parametrene returnerer tomme verdier:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: tilbring 10 sekunder i en annonse
 • showcase_product: klikk på et produkt for én kanal
 • showcase_product_with_POG: klikk på et produkt med Kjøp på Google
 • showcase_product_with_promotion: klikk på et produkt med et spesialtilbud
 • showcase_product_multichannel: klikk på et produkt for flere kanaler
  • {product_channel} vises kanalen (på nettet eller lokalt)
 • showcase_local_store: klikk på en link til en Lokalt-butikkfront
  • {product_country} returnerer salgslandet for kampanjen.
  • {channel} returnerer lokalt.
  • Disse parametrene returnerer tomme verdier:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Hvis noen klikker på et enkeltprodukt, enten fra en Shopping-annonse for produkter eller en fremhevet Shopping-annonse, returneres det du har angitt for [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Hvis klikket ikke er på et enkeltprodukt, men for eksempel et generelt klikk på en fremhevet annonse, returneres det du har angitt for [value].

Bare videokampanjer

Parameter Hva som returneres

{adgroupid}

Annonsegruppe-ID-en. (Bruk denne parameteren når du har konfigurert sporingsinformasjonen på konto- eller kampanjenivå og ønsker å vite hvilken annonsegruppe annonsen din ble vist i.)

{campaignid}

Kampanje-ID-en. (Bruk denne parameteren når du har konfigurert sporingsinformasjonen på kontonivå og ønsker å vite hvilken kampanje annonsen din ble vist i.)

{creative}

En unik ID for annonsen din.

{device}

Hva slags enhet klikket kom fra: «m» for mobil (innbefattet WAP), «t» for nettbrett (tablet) og «c» for datamaskin (computer).

{loc_interest_ms}

ID-en for interessestedet som bidro til å utløse annonsen. Se steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk som søker etter stedene du målretter mot.

{loc_physical_ms}

ID-en for den geografiske plasseringen et klikk ble utført på. Se steds-ID-er på utviklernettstedet. Kun rapportert for kampanjer som viser annonser til folk på stedene du målretter mot.

{network}

 

{placement}

Dette er innholdsnettstedet der noen klikket på annonsen din (for søkeordmålrettede kampanjer), eller de tilsvarende kriteriene for plasseringsmålretting for nettstedet der noen klikket på annonsen din (for plasseringsmålrettede kampanjer).
{sourceid}  
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt