Ρύθμιση παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack

Οι παράμετροι ValueTrack χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την πηγή ενός κλικ σε διαφήμιση. Προσθέτοντας αυτές τις παραμέτρους στις διαφημίσεις και τις καμπάνιες σας, μπορείτε να μάθετε αν οι χρήστες που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις σας χρησιμοποιούσαν κινητές συσκευές, πού βρίσκονταν όταν έκαναν κλικ στις διαφημίσεις και πολλά άλλα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, για να προσθέσετε παραμέτρους ValueTrack στις Επιλογές URL. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους ValueTrack στο πρότυπο παρακολούθησης, αλλά μπορείτε να τις εισαγάγετε και στο τελικό URL και στις προσαρμοσμένες παραμέτρους.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις παραμέτρους ValueTrack ή τον τρόπο λειτουργίας της παρακολούθησης, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στα άρθρα Σχετικά με τις παραμέτρους ValueTrack και Διαχείριση παρακολούθησης και ανακατευθύνσεων στις Επιλογές URL, προτού ξεκινήσετε.

Πώς λειτουργεί

Τα πρότυπα παρακολούθησης σε επίπεδο λογαριασμού, καμπάνιας ή ομάδας διαφημίσεων πρέπει να περιλαμβάνουν μια παράμετρο ValueTrack που εισάγει το τελικό URL, όπως {lpurl}. Μόλις γίνει κλικ στη διαφήμισή σας, αυτές οι παράμετροι θα εισάγουν το τελικό URL. Αν δεν συμπεριλάβετε μια παράμετρο εισαγωγής URL στο πρότυπο παρακολούθησης, το URL σελίδας προορισμού δεν θα εμφανίζεται σωστά.

Θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία παραμέτρους ValueTrack σε ένα μεμονωμένο URL; Απλώς προσαρτήστε τις παραμέτρους μαζί στο URL, χρησιμοποιώντας το συμπλεκτικό σύμβολο (&), ως εξής: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης και τους αυτόματους στόχους απαιτείται η χρήση παραμέτρων ValueTrack που εισάγουν το τελικό URL, όπως οι παράμετροι {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}, σε κάθε επίπεδο.

Οδηγίες

Πριν ξεκινήσετε, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε στον πίνακα τη στήλη Πρότυπο παρακολούθησης:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες πάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών.
 3. Αναπτύξτε την επιλογή Χαρακτηριστικά και κάντε κλικ στο στοιχείο Πρότυπο παρακολούθησης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο καμπάνιας
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Ρυθμίσεις.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε καταχώριση στη στήλη "Πρότυπο παρακολούθησης".
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όταν εμφανιστεί.
 4. Επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης ή καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήστε την παράμετρο {matchtype}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Ομάδες διαφημίσεων.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε καταχώριση στη στήλη "Πρότυπο παρακολούθησης".
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όταν εμφανιστεί.
 4. Επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης ή καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήστε την παράμετρο {matchtype}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο διαφήμισης
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στη διαφήμιση.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όταν εμφανιστεί.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Επιλογές URL διαφήμισης.
 5. Επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης ή καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήστε την παράμετρο {matchtype}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο συνδέσμου ιστοτόπου
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επεκτάσεις.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Τύπος επέκτασης" και επιλέξτε Σύνδεσμος ιστοτόπου.
 4. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε απο τις επεκτάσεις και κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού, όταν εμφανιστεί.
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Επιλογές URL συνδέσμου ιστοτόπου (σύνθετες).
 6. Επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης ή καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήστε την παράμετρο {matchtype}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο λέξης-κλειδιού
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Λέξεις-κλειδιά.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε καταχώριση στη νέα στήλη "Πρότυπο παρακολούθησης" και κάντε κλικ όταν εμφανιστεί το μολύβι.
 3. Καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήστε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο {matchtype}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση ή επεξεργασία ενός προτύπου παρακολούθησης με παραμέτρους ValueTrack σε επίπεδο στόχων δυναμικής διαφήμισης
 1. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Στόχοι δυναμικής διαφήμισης.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε καταχώριση στη νέα στήλη "Πρότυπο παρακολούθησης" και κάντε κλικ όταν εμφανιστεί το μολύβι.
 3. Καταχωρίστε {lpurl}, ένα αγγλικό ερωτηματικό και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε παραμέτρους ValueTrack θέλετε να χρησιμοποιήστε, διαχωρίζοντάς τες με συμπλεκτικά σύμβολα (&). Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο {targetid}, το πρότυπο παρακολούθησης θα ήταν: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή

Φροντίστε να μην προσθέτετε κενά διαστήματα στα URL. Τα κενά διαστήματα θα διακόψουν τη λειτουργία των URL και η παρακολούθηση δεν θα λειτουργήσει.

Αντί για κενό διάστημα ανάμεσα στις λέξεις των δεδομένων σας ενδέχεται να δείτε το σύμβολο %20, όπως όταν έχετε μια λέξη-κλειδί που αποτελείται από δύο λέξεις. Το σύμβολο %20 χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει το κενό διάστημα, ώστε η διεύθυνση URL να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Διαθέσιμες παράμετροι ValueTrack

Τελικό URL, πρότυπο παρακολούθησης ή προσαρμοσμένη παράμετρος
Παράμετρος Τι εμφανίζεται
{campaignid} Το αναγνωριστικό της καμπάνιας. (Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε ρυθμίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης σε επίπεδο λογαριασμού και θέλετε να μάθετε με ποια καμπάνια προβλήθηκε η διαφήμισή σας.)
{adgroupid} Το αναγνωριστικό της ομάδας διαφημίσεων. (Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε ρυθμίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης σε επίπεδο λογαριασμού ή καμπάνιας και θέλετε να μάθετε με ποια ομάδα διαφημίσεων προβλήθηκε η διαφήμισή σας.)
{feeditemid} Το αναγνωριστικό της επέκτασης όπου έγινε κλικ.
{targetid}

Το αναγνωριστικό της λέξης-κλειδιού (με την επισήμανση "kwd"), του στόχου δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης ("dsa"), του στόχου λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ ("aud"), του διαμερίσματος προϊόντος ("pla") ή του διαμερίσματος ομάδας ξενοδοχείων ("hpi") που ενεργοποίησε μια διαφήμιση.

Όταν υπάρχουν πολλά αναγνωριστικά στόχου, εμφανίζονται στην έξοδο με την ακόλουθη σειρά: "aud, dsa, kwd, pla, hpi". Για παράδειγμα, αν προσθέσετε μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ σε μια ομάδα διαφημίσεων (αναγνωριστικό κριτηρίου "456") και στοχεύσετε το αναγνωριστικό λέξης-κλειδιού "123", το {targetid} θα αντικατασταθεί από το απόσπασμα "aud-456:kwd-123".

{loc_interest_ms} Το αναγνωριστικό της τοποθεσίας ενδιαφέροντος που συνέβαλε στην ενεργοποίηση της διαφήμισης. Για τα αναγνωριστικά τοποθεσίας, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών. Αναφέρεται μόνο για καμπάνιες που προβάλλουν διαφημίσεις σε άτομα που αναζητούν τις στοχευμένες τοποθεσίες σας
{loc_physical_ms} Το αναγνωριστικό της γεωγραφικής τοποθεσίας του κλικ. Για τα αναγνωριστικά τοποθεσίας, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών. Αναφέρεται μόνο για καμπάνιες που προβάλλουν διαφημίσεις σε άτομα στις στοχευμένες τοποθεσίες σας
{matchtype} Ο τύπος αντιστοίχισης της λέξης-κλειδιού που ενεργοποίησε τη διαφήμισή σας: το γράμμα "e" για ακριβή αντιστοίχιση, το γράμμα "p" για αντιστοίχιση φράσης ή το γράμμα "b" για ευρεία αντιστοίχιση
{network} Από πού προήλθε το κλικ: το γράμμα "g" για μια αναζήτηση στο Google, το γράμμα "s" για κάποιον συνεργάτη αναζήτησης ή το γράμμα "d" για το Δίκτυο εμφάνισης
{device} Η συσκευή από την οποία προήλθε το κλικ: "m" για κινητές συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του WAP), "t" για tablet και "c" για υπολογιστές
{devicemodel} Το μοντέλο τηλεφώνου ή tablet από το οποίο προήλθε το κλικ (για παράδειγμα, "Apple+iPhone"). Σημείωση: Διατίθεται μόνο σε καμπάνιες του Δικτύου προβολής
{gclid} Το αναγνωριστικό κλικ της Google για ένα κλικ που προέρχεται από τη διαφήμισή σας
{ifmobile:[value]} Ό,τι ορίζετε στην τιμή "[value]", αν γίνει κλικ στη διαφήμισή σας από κινητό τηλέφωνο
{ifnotmobile:[value]} Ό,τι ορίζετε στην τιμή "[value]", αν γίνει κλικ στη διαφήμισή σας από υπολογιστή ή tablet
{ifsearch:[value]} Ό,τι ορίζετε στην τιμή "[value]", αν γίνει κλικ στη διαφήμισή σας από ιστότοπο του Δικτύου Αναζήτησης Google
{ifcontent:[value]} Ό,τι ορίζετε στην τιμή "[value]", αν γίνει κλικ στη διαφήμισή σας από ιστότοπο του Δικτύου εμφάνισης Google
{creative} Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη διαφήμισή σας
{keyword} Για το Δίκτυο αναζήτησης: Η λέξη-κλειδί από τον λογαριασμό σας που αντιστοιχεί στο ερώτημα αναζήτησης, εκτός και αν χρησιμοποιείτε μια δυναμική διαφήμιση αναζήτησης, η οποία εμφανίζει μια κενή τιμή. Για το Δίκτυο προβολής: Η λέξη-κλειδί από τον λογαριασμό σας που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο.
{placement} Ο ιστότοπος περιεχομένου στον οποίο έγινε κλικ στη διαφήμισή σας (για καμπάνιες στόχευσης λέξεων-κλειδιών) ή τα αντίστοιχα κριτήρια στόχευσης τοποθέτησης για τον ιστότοπο στον οποίο έγινε κλικ στη διαφήμισή σας (για καμπάνιες στόχευσης τοποθέτησης)
{target} Μια κατηγορία τοποθέτησης (λειτουργεί μόνο με καμπάνιες στόχευσης τοποθέτησης)
{param1} Παράμετρος δημιουργικού #1, αν χρησιμοποιείτε το AdParamService με το API Google Ads (API AdWords)
{param2} Παράμετρος δημιουργικού #2, αν χρησιμοποιείτε το AdParamService με το API Google Ads (API AdWords)
{random} Ένας τυχαίος αριθμός που δημιουργείται από την Google. Πρόκειται για έναν ακέραιο 64 bit χωρίς πρόσημο, που χρησιμοποιείται συνήθως για να επιβληθεί η επανάληψη φόρτωσης της σελίδας.
{adposition} Η θέση στη σελίδα όπου εμφανίστηκε η διαφήμισή σας, με μια τιμή όπως "1t2" (η οποία σημαίνει σελίδα 1, επάνω μέρος, θέση 2)
{ignore} Αγνοεί τα στοιχεία παρακολούθησης του τελικού URL, προκειμένου να μειωθεί το φορτίο ανίχνευσης στον ιστότοπό σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο τελικό URL ή στο τελικό URL για κινητά.
Μόνο πρότυπο παρακολούθησης

Προτεινόμενες

Παράμετρος Τι εμφανίζεται
{lpurl}

Το τελικό URL. Θα υπάρχει διαφυγή, αν δεν τοποθετήσετε το {lpurl} στην αρχή του προτύπου παρακολούθησης. Αν το {lpurl} δεν βρίσκεται στην αρχή του προτύπου παρακολούθησης, τότε θα υπάρχει διαφυγή στους χαρακτήρες ?, =, ", #, \t, ' και [διάστημα].

Παράδειγμα
Τελικό URL: http://example.com
Πρότυπο παρακολούθησης: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL σελίδας προορισμού: http://example.com?matchtype={matchtype}

Σύνθετες

Παράμετρος Τι εμφανίζεται
{lpurl+2} Το τελικό URL με διπλή διαφυγή. Είναι χρήσιμο όταν έχετε μια αλυσίδα ανακατευθύνσεων.
{lpurl+3} Το τελικό URL με τριπλή διαφυγή. Είναι χρήσιμο όταν έχετε μια αλυσίδα ανακατευθύνσεων.
{unescapedlpurl} Το τελικό URL χωρίς διαφυγή.
{escapedlpurl} Το τελικό URL με διαφυγή. Διαφυγή στους χαρακτήρες :, /, ?, = και %.
{escapedlpurl+2} Το τελικό URL με διπλή διαφυγή. Είναι χρήσιμο όταν έχετε μια αλυσίδα ανακατευθύνσεων.
{escapedlpurl+3} Το τελικό URL με τριπλή διαφυγή. Είναι χρήσιμο όταν έχετε μια αλυσίδα ανακατευθύνσεων.

Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις παραμέτρους ValueTrack με άλλες παραμέτρους URL στο πρότυπο παρακολούθησης, προσθέστε τους ακόλουθους χαρακτήρες μετά την παράμετρο ValueTrack. Διαφορετικά, ο ιστότοπός σας ή κάποιο τρίτο σύστημα ενδέχεται να μην μπορούν να αποθηκεύσουν σωστά τις πληροφορίες από τις παραμέτρους URL.

Παράμετρος Θέση στο πρότυπο παρακολούθησης Ακολουθείται από Παράδειγμα
{lpurl} Αρχή ? {lpurl}?
{lpurl} Όχι στην αρχή %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Όχι στην αρχή %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Όχι στην αρχή %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Οπουδήποτε ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Οπουδήποτε %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Οπουδήποτε %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Οπουδήποτε %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Αν το τελικό URL περιέχει ήδη ένα ερωτηματικό, το Google Ads θα αντικαταστήσει το ερωτηματικό στο πρότυπο παρακολούθησης με ένα συμπλεκτικό σύμβολο (&) ή μια εκδοχή του "&" με σωστή διαφυγή.

Μόνο τελικό URL
Παράμετρος Τι κάνει
{ignore} Αγνοεί τα στοιχεία παρακολούθησης του τελικού URL, προκειμένου να μειωθεί το φορτίο ανίχνευσης στον ιστότοπό σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο τελικό URL ή στο τελικό URL για κινητά. Για παράδειγμα, αν το τελικό URL είναι http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d και οι πληροφορίες παρακολούθησης που ακολουθούν το ερωτηματικό στο URL δεν μεταβάλλουν τη σελίδα προορισμού, μπορείτε να εισαγάγετε την παράμετρο {ignore} πριν από τις πληροφορίες παρακολούθησης, για να υποδείξετε ότι όλα όσα ακολουθούν αποτελούν απλώς πληροφορίες παρακολούθησης. Ορίστε ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ακολουθούν ορισμένα σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη κατά τη χρήση της παραμέτρου {ignore}

 • Η παράμετρος {ignore} δεν μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε άλλες παραμέτρους ValueTrack. Για παράδειγμα, η σύνταξη {ifmobile:{ignore}} δεν επιτρέπεται.
 • Η παράμετρος {ignore} πρέπει να χρησιμοποιείται στο τελικό URL, αν οποιοδήποτε στοιχείο του τελικού URL μπορεί να τροποποιηθεί από κάποιο τρίτο μέρος όταν γίνεται κλικ στη διαφήμισή σας. Μάθετε περισσότερα

Παράδειγμα

Τελικό URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Πληροφορίες παρακολούθησης: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Αν οι πληροφορίες παρακολούθησης που ακολουθούν το ερωτηματικό στο URL δεν μεταβάλλουν τη σελίδα προορισμού, μπορείτε να εισαγάγετε την παράμετρο {ignore} πριν από τις πληροφορίες παρακολούθησης, για να υποδείξετε ότι όλα όσα την ακολουθούν αποτελούν απλώς πληροφορίες παρακολούθησης.

Τελικό URL με παράμετρο {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Μόνο καμπάνιες Αγορών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες παραμέτρους με τις διαφημίσεις Αγορών προϊόντων.

Παράμετρος Τι εμφανίζεται
{adtype}

Για διαφημίσεις Αγορών προϊόντων, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • "pla", αν το κλικ προέρχεται από μια διαφήμιση Αγορών.
 • "pla_multichannel", αν στη διαφήμιση Αγορών στην οποία έγινε κλικ περιλαμβάνονταν επιλογές για αμφότερα τα κανάλια αγορών "στο διαδίκτυο" και "τοπικά".

 • "pla_with_promotion", αν στη διαφήμιση Αγορών στην οποία έγινε κλικ προβαλλόταν μια προώθηση εμπόρου.

 • "pla_with_pog", αν το κλικ προέρχεται από μια ενεργοποιημένη διαφήμιση Αγορών από τις Αγορές στο Google.

{merchant_id} Το αναγνωριστικό του λογαριασμού Google Merchant Center στον οποίο ανήκει απευθείας η διαφήμιση Αγορών όπου έγινε κλικ.
{product_channel} Ο τύπος του καναλιού αγορών ("στο διαδίκτυο" ή "τοπικά") μέσω του οποίου πωλείται το προϊόν που προβαλλόταν στη διαφήμιση Αγορών στην οποία έγινε κλικ. Αν σε μια διαφήμιση περιλαμβάνονται επιλογές και για τα δύο κανάλια αγορών, η παράμετρος {product_channel} θα εμφανίζει τον τύπο του καναλιού στο οποίο έγινε κλικ ("στο διαδίκτυο" ή "τοπικά") και η παράμετρος {adtype} θα εμφανίζει την τιμή "pla_multichannel".
{product_id} Το αναγνωριστικό προϊόντος που εμφανίζεται στη διαφήμιση στην οποία έγινε κλικ, όπως υποδεικνύεται στη ροή δεδομένων του Merchant Center.
{product_country} Η χώρα πώλησης του προϊόντος στη διαφήμιση στην οποία έγινε κλικ.
{product_language} Η γλώσσα των πληροφοριών για το προϊόν σας, όπως υποδεικνύεται στη ροή δεδομένων του Merchant Center.
{product_partition_id} Το μοναδικό αναγνωριστικό για την ομάδα προϊόντων στην οποία ανήκει η διαφήμιση προϊόντος στην οποία έγινε κλικ.
{store_code} Σε ό,τι αφορά τοπικά προϊόντα σε καμπάνιες Αγορών, θα δείτε το μοναδικό αναγνωριστικό του τοπικού καταστήματος. Για αυτήν την παράμετρο ισχύει όριο 60 χαρακτήρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες παραμέτρους με τις διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων.

Οι διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες χώρες:

Australia flag Αυστραλία Brazil Flag Βραζιλία Canada flag Καναδάς Germany flag Γερμανία
France Γαλλία Hong Kong Χονγκ Κονγκ Ireland Ιρλανδία India Ινδία
Indonesia Ινδονησία Malaysia Μαλαισία Netherlands flag Ολλανδία New Zealand flag Νέα Ζηλανδία
The Philippines Φιλιππίνες Singapore Σιγκαπούρη South Africa Νότια Αφρική Sweden Σουηδία
Taiwan Ταϊβάν United Arab Emirates Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο United States ΗΠΑ


Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων χρησιμοποιώντας το Google Ads και το API Google Ads (API AdWords). Εάν θέλετε να διαφημίσετε μεμονωμένα προϊόντα, ρίξτε μια ματιά στις διαφημίσεις Αγορών προϊόντων

Παράμετρος Τι εμφανίζεται
{adtype} Για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα στοιχεία (για διαφημίσεις Αγορών προϊόντων, ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα):
 • showcase_category: κλικ στον σύνδεσμο κατηγορίας
  • Η παράμετρος {product_country} θα εμφανίζει τη χώρα πώλησης της καμπάνιας
  • Οι εξής παράμετροι θα εμφανίζονται κενές:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: παραμονή 10 δευτερολέπτων σε μια διαφήμιση
 • showcase_product: κλικ σε ένα προϊόν μεμονωμένου καναλιού
 • showcase_product_with_POG: κλικ σε ένα προϊόν με Αγορές στο Google
 • showcase_product_with_promotion: κλικ σε ένα προϊόν με προσφορά εμπόρου
 • showcase_product_multichannel: κλικ σε ένα προϊόν πολλών καναλιών
  • Η παράμετρος {product_channel} θα εμφανίζει το κανάλι (online ή local).
 • showcase_local_store: κλικ σε έναν σύνδεσμο τοπικής βιτρίνας
  • Η παράμετρος {product_country} θα εμφανίζει τη χώρα πώλησης της καμπάνιας
  • Η παράμετρος {channel} θα εμφανίζει την τιμή local
  • Οι εξής παράμετροι θα εμφανίζονται κενές:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Αν κάποιος κάνει κλικ σε ένα μεμονωμένο προϊόν, είτε από μια διαφήμιση Αγορών προϊόντων είτε από μια διαφήμιση Αγορών με έκθεση προϊόντων, τότε εμφανίζεται η τιμή που καθορίζετε για τη μεταβλητή [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Αν το κλικ δεν έχει γίνει σε ένα μεμονωμένο προϊόν, όπως γενικά σε μια διαφήμιση με έκθεση προϊόντων, τότε εμφανίζεται η τιμή που καθορίζετε για τη μεταβλητή [value].

Μόνο καμπάνιες βίντεο

Παράμετρος Τι εμφανίζεται

{adgroupid}

Το αναγνωριστικό της ομάδας διαφημίσεων. (Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε ρυθμίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης σε επίπεδο λογαριασμού ή καμπάνιας και θέλετε να μάθετε με ποια ομάδα διαφημίσεων προβλήθηκε η διαφήμισή σας.)

{campaignid}

Το αναγνωριστικό της καμπάνιας. (Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε ρυθμίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης σε επίπεδο λογαριασμού και θέλετε να μάθετε με ποια καμπάνια προβλήθηκε η διαφήμισή σας.)

{creative}

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη διαφήμισή σας

{device}

Η συσκευή από την οποία προήλθε το κλικ: "m" για κινητές συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του WAP), "t" για tablet και "c" για υπολογιστές

{loc_interest_ms}

Το αναγνωριστικό της τοποθεσίας ενδιαφέροντος που συνέβαλε στην ενεργοποίηση της διαφήμισης. Για τα αναγνωριστικά τοποθεσίας, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών. Αναφέρεται μόνο για καμπάνιες που προβάλλουν διαφημίσεις σε άτομα που αναζητούν τις στοχευμένες τοποθεσίες σας

{loc_physical_ms}

Το αναγνωριστικό της γεωγραφικής τοποθεσίας του κλικ. Για τα αναγνωριστικά τοποθεσίας, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών. Αναφέρεται μόνο για καμπάνιες που προβάλλουν διαφημίσεις σε άτομα στις στοχευμένες τοποθεσίες σας

{network}

{placement}

Ο ιστότοπος περιεχομένου στον οποίο έγινε κλικ στη διαφήμισή σας (για καμπάνιες στόχευσης λέξεων-κλειδιών) ή τα αντίστοιχα κριτήρια στόχευσης τοποθέτησης για τον ιστότοπο στον οποίο έγινε κλικ στη διαφήμισή σας (για καμπάνιες στόχευσης τοποθέτησης)
{sourceid}

Μόνο Καμπάνιες ξενοδοχείου

Παράμετρος Τι εμφανίζεται

{hotelcenter_id}

Το αναγνωριστικό του λογαριασμού Hotel Center που συνδέεται με την καμπάνια που δημιουργήθηκε όταν έγινε κλικ στη διαφήμιση

{hotel_id}

Το αναγνωριστικό ξενοδοχείου του ξενοδοχείου από τη ροή ξενοδοχείου του συσχετιζόμενου λογαριασμού

{hotel_partition_id}

Το μοναδικό αναγνωριστικό της ομάδας ξενοδοχείων στο οποίο ανήκει η διαφήμιση ξενοδοχείου στην οποία έγινε κλικ

{hotel_adtype}

 • ξενοδοχείο αν έγινε κλικ σε μια διαφήμιση για ξενοδοχείο
 • δωμάτιο αν έγινε κλικ σε διαφήμιση για πακέτο δωματίων

Καμπάνιες διαφημίσεων Discovery

Σημαντικό: Οι παρακάτω παράμετροι ValueTrack δεν υποστηρίζονται για διαφημίσεις Discovery:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Ανατρέξτε στις διαθέσιμες παραμέτρους ValueTrack για τις υποστηριζόμενες τιμές

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας