Nastavení měření s parametry ValueTrack

Parametry ValueTrack slouží k měření údajů o zdroji kliknutí na reklamu. Přidáte-li je do reklamních kampaní, dozvíte se, zda lidé klikající na vaše reklamy přicházejí z mobilních zařízení, kde se při kliknutí nacházejí a mnoho dalších informací.

Tento článek popisuje postup přidání parametrů ValueTrack do možností adresy URL. Doporučujeme používat tyto parametry v měřicí šabloně, můžete je však vložit i do cílové URL a mezi vlastní parametry.

Než začnete

Pokud nemáte s parametry ValueTrack nebo s měřením zkušenosti, doporučujeme si nejdříve přečíst články o parametrech ValueTracko správě měření a přesměrování v možnostech adresy URL.

Jak to funguje

Měřicí šablony na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy musí obsahovat parametr ValueTrack, který zajistí vložení cílové URL, například {lpurl}. Když někdo klikne na vaši reklamu, tyto parametry vloží vaši cílovou URL. Pokud do měřicí šablony parametr vložení URL nezadáte, URL vstupní stránky nebude fungovat.

Potřebujete do jedné adresy URL přidat více parametrů ValueTrack? Stačí je do ní postupně přidat a oddělovat znakem &, například takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Důležité upozornění

Dynamické reklamy ve vyhledávání a automatické cíle vyžadují parametry ValueTrack, které vkládají cílovou URL (např. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}), na všech úrovních.

Pokyny

 

Než začnete, bude možná nutné přidat do tabulky sloupec Měřicí šablona:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte nejprve na ikonu sloupce Sloupce nad tabulkou statistik a pak na Upravit sloupce.
 3. Rozbalte Atributy a klikněte na Měřicí šablona.
 4. Klikněte na Použít.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni kampaně
 1. Klikněte na nabídku stránek Nastavení.
 2. Umístěte ukazatel na libovolnou položku ve sloupci Měřicí šablona.
 3. Až se zobrazí ikona tužky, klikněte na ni.
 4. Upravte měřicí šablonu nebo zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {matchtype}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Klikněte na Uložit.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni reklamní sestavy
 1. Klikněte na nabídku stránek Reklamní sestavy.
 2. Umístěte ukazatel na libovolnou položku ve sloupci Měřicí šablona.
 3. Až se zobrazí ikona tužky, klikněte na ni.
 4. Upravte měřicí šablonu nebo zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {matchtype}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Klikněte na Uložit.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni reklamy
 1. Klikněte na nabídku stránek Reklamy a rozšíření.
 2. Umístěte na reklamu ukazatel.
 3. Až se zobrazí ikona tužky, klikněte na ni.
 4. Rozbalte Možnosti adresy URL reklamy.
 5. Upravte měřicí šablonu nebo zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {matchtype}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 6. Klikněte na Uložit.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni odkazu na podstránku
 1. Klikněte na nabídku stránek Reklama a rozšíření.
 2. Klikněte na kartu Rozšíření.
 3. Klikněte na odkaz Typ rozšíření a vyberte Odkaz na podstránku.
 4. Umístěte ukazatel na některé z rozšíření a klikněte na ikonu tužky, která se objeví.
 5. Rozbalte Možnosti adresy URL odkazu na podstránku (pokročilé).
 6. Upravte měřicí šablonu nebo zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {matchtype}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 7. Klikněte na Uložit.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni klíčového slova
 1. Klikněte na nabídku stránek Klíčová slova.
 2. Umístěte ukazatel na libovolnou položku ve sloupci Měřicí šablona. Až se objeví ikona tužky, klikněte na ni.
 3. Zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {matchtype}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 4. Klikněte na Uložit.
Nastavení nebo úprava měřicí šablony s parametry ValueTrack na úrovni dynamického cíle reklamy
 1. Klikněte na nabídku stránek Dynamické cíle reklamy.
 2. Umístěte ukazatel na libovolnou položku ve sloupci Měřicí šablona. Až se objeví ikona tužky, klikněte na ni.
 3. Zadejte parametr {lpurl}, otazník a všechny další parametry ValueTrack, které chcete použít, oddělené znakem &. Chcete-li například použít parametr {targetid}, vaše měřicí šablona bude vypadat takto: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Klikněte na Uložit.

 

Tip

Dejte pozor, aby adresy URL neobsahovaly mezery. Ty totiž adresy URL rozdělí a měření nebude fungovat.

V údajích se namísto mezery mezi slovy (např. pokud je klíčové slovo složeno ze dvou výrazů), může zobrazit řetězec %20. Řetězec %20 nahrazuje mezeru, aby adresa URL i nadále fungovala správně.

Dostupné parametry ValueTrack

Cílová adresa URL, měřicí šablona nebo vlastní parametr
Parametr Co se zobrazí
{campaignid} ID kampaně. (Tento parametr použijte, pokud jste měření nastavili na úrovni účtu a chcete zjistit, v rámci které kampaně se reklama zobrazila.)
{adgroupid} ID reklamní sestavy. (Tento parametr použijte, pokud jste měření nastavili na úrovni účtu nebo kampaně a chcete zjistit, v rámci které reklamní sestavy se reklama zobrazila.)
{feeditemid} ID rozšíření, na které uživatel klikl.
{targetid}

ID klíčového slova (s označením „kwd“), cíl dynamické reklamy ve vyhledávání („dsa“), cíl remarketingového seznamu („aud“) nebo oddíl skupiny hotelů („hpi“), který spustil zobrazení reklamy.

Pokud je k dispozici více cílových ID, výstup se zobrazí v následujícím pořadí: „aud, dsa, kwd, pla, hpi“ Například pokud přidáte do reklamní sestavy remarketingový seznam (ID kritéria „456“) a zacílíte na ID klíčového slova „123“, bude {targetid} nahrazeno „aud-456:kwd-123.“

{loc_interest_ms} ID zájmového místa, díky které byla reklama spuštěna. ID míst jsou uvedena na webu pro vývojáře. Zaznamenávají se pouze u kampaní, které zobrazují reklamy lidem vyhledávajícím vaše cílové lokality.
{loc_physical_ms} ID geografického místa, kde ke kliknutí došlo. ID míst jsou uvedena na webu pro vývojáře. Zaznamenávají se pouze u kampaní, které zobrazují reklamy lidem ve vašich cílových lokalitách.
{matchtype} Typ shody klíčového slova, které reklamu spustilo: „e“ (přesná), „p“ (frázová) nebo „b“ (volná)
{network} Původ kliknutí: „g“ (Vyhledávání Google), „s“ (partner ve Vyhledávací síti) nebo „d“ (Obsahová síť)
{device} Z jakého zařízení kliknutí pochází: „m“ (mobilní telefon včetně WAP), „t“ (tablet) nebo „c“ (počítač)
{devicemodel} Model telefonu nebo tabletu, ze kterého kliknutí pochází (například „Apple+iPhone“). Poznámka: Parametr je k dispozici jen v kampaních v Obsahové síti.
{gclid} Identifikátor kliknutí Google pro kliknutí z vaší reklamy
{ifmobile:[value]} Cokoli, co dosadíte za [value], pokud kliknutí na reklamu pochází z mobilního telefonu.
{ifnotmobile:[value]} Cokoli, co dosadíte za [value], pokud kliknutí na reklamu pochází z počítače nebo tabletu.
{ifsearch:[value]} Cokoli, co dosadíte za [value], pokud kliknutí na reklamu pochází z webových stránek ve Vyhledávací síti Google.
{ifcontent:[value]} Cokoli, co dosadíte za [value], pokud kliknutí na reklamu pochází z webových stránek v Obsahové síti Google.
{creative} Unikátní ID reklamy.
{keyword} V případě Vyhledávací sítě: klíčové slovo z vašeho účtu, které se shoduje s vyhledávacím dotazem, pokud nepoužíváte dynamickou reklamu ve vyhledávání, která předá prázdnou hodnotu. V případě Obsahové sítě: klíčové slovo z vašeho účtu, které se shoduje s obsahem.
{placement} Web v Obsahové síti, kde ke kliknutí na reklamu došlo (u kampaní s cílením na klíčová slova), nebo odpovídající kritéria cílení na umístění pro web, kde ke kliknutí na reklamu došlo (u kampaní s cílením na umístění).
{target} Kategorie umístění (funguje pouze u kampaní s cílením na umístění)
{param1} První parametr kreativy (pokud používáte službu AdParamService s rozhraním API Google Ads (rozhraní API AdWords)
{param2} Druhý parametr kreativy (pokud používáte službu AdParamService s rozhraním API Google Ads (rozhraní API AdWords)
{random} Náhodné číslo vygenerované systémem Google (nepodepsané 64bitové celé číslo), které obvykle slouží k vynucení opětovného načtení stránky.
{adposition} Pozice na stránce, kde se reklama zobrazila, vyjádřená například hodnotou „1t2“ (1. stránka, horní část, 2. pozice).
{ignore} Ignoruje měřicí prvky v cílové URL a pomáhá tak snížit zátěž webu spojenou s jeho procházením prohledávačem. Lze jej použít pouze v cílové URL a v cílové URL pro mobilní telefony.
Pouze sloupec Měřicí šablona

Doporučeno

Parametr Co se zobrazí
{lpurl}

Cílová adresa URL. Pokud na začátek měřicí šablony nevložíte parametr {lpurl}, bude adresa escapována. Pokud {lpurl} na začátku měřicí šablony není, jsou escapovány znaky ?, =, ", #, \t, ' a [mezera].

Příklad
Cílová URL: http://example.com
Měřicí šablona: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL vstupní stránky: http://example.com?matchtype={matchtype}

Pokročilé

Parametr Co se zobrazí
{lpurl+2} Dvojnásobně escapovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
{lpurl+3} Trojnásobně escapovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
{unescapedlpurl} Neescapovaná cílová URL.
{escapedlpurl} Escapovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %.
{escapedlpurl+2} Dvojnásobně escapovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
{escapedlpurl+3} Trojnásobně escapovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Důležité

Pokud chcete v měřicí šabloně používat tyto parametry ValueTrack spolu s dalšími parametry adresy URL, přidejte za parametr ValueTrack následující znaky. Jinak váš web nebo systém třetí strany nemusí údaje z parametrů adresy URL správně uložit.

Parametr Umístění v měřicí šabloně Následuje Příklad
{lpurl} Na začátku ? {lpurl}?
{lpurl} Nikoli na začátku %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Nikoli na začátku %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Nikoli na začátku %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Kdekoli ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Kdekoli %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Kdekoli %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Kdekoli %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Pokud cílová adresa URL znak otazník již obsahuje, nahradí jej služba Google Ads v měřicí šabloně ampersandem (&) nebo náležitě escapovanou verzí ampersandu.

Pouze cílová adresa URL
Parametr Co dělá
{ignore} Ignoruje měřicí prvky v cílové URL a pomáhá tak snížit zátěž webu spojenou s jeho procházením prohledávačem. Lze jej použít pouze v cílové URL a v cílové URL pro mobilní telefony. Pokud má například vaše cílová adresa URL podobu http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d a měřicí informace uvedené za otazníkem v adrese URL nijak nemění vstupní stránku, můžete před ně vložit parametr {ignore} Naznačíte tím, že vše, co následuje za ním, jsou pouze měřicí informace. Příklad: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Na co je třeba při užívání parametru {ignore} pamatovat:

 • Parametr {ignore} nelze vložit do jiných parametrů ValueTrack (např. konstrukce {ifmobile:{ignore}} není povolena).
 • Parametr {ignore} je v cílové URL nutno použít v případě, že po kliknutí na reklamu mohou být některé části cílové URL změněny třetí stranou. Další informace

Příklad

Cílová URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Údaje o měření: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Pokud měřicí informace uvedené v adrese URL za otazníkem nijak nemění vstupní stránku, můžete před ně vložit parametr {ignore}. Naznačíte tím, že vše, co následuje za ním, jsou pouze měřicí informace.

Cílová URL s parametrem {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Pouze kampaně v Nákupech Google

U produktových reklam v Nákupech můžete používat následující parametry.

Parametr Co se zobrazí
{adtype}

U produktových reklam v Nákupech se zobrazí jeden z těchto řetězců:

 • „pla“, pokud kliknutí pochází z reklamy v Nákupech Google.
 • „pla_multichannel“, pokud reklama v Nákupech Google, na kterou uživatel klikl, zahrnovala nákupní kanály „online“ i „local“.

 • „pla_with_promotion“, pokud reklama v Nákupech Google, na kterou uživatel klikl, zobrazovala propagační akci obchodníka.

 • „pla_with_POG“, pokud kliknutí pochází z reklamy v Nákupech Google s aktivovanými nákupy na Googlu.

{merchant_id} ID účtu Google Merchant Center vlastníka reklamy v Nákupech Google, na kterou uživatel klikl.
{product_channel} Typ nákupního kanálu („online“ nebo „local“), jehož prostřednictvím se prodává produkt uvedený v reklamě s produktovými informacemi, na kterou uživatel klikl. Pokud reklama obsahuje možnosti pro oba nákupní kanály, parametr {product_channel} bude obsahovat typ kanálu, na který uživatel klikl („online“ nebo „local“), a parametr {adtype} bude mít hodnotu „pla_multichannel“.
{product_id} ID produktu obsaženého v reklamě, na kterou uživatel klikl, jak je uvedeno ve zdroji dat služby Merchant Center.
{product_country} Země, v níž se prodává produkt z reklamy, na kterou zákazník klikl.
{product_language} Jazyk produktových informací, jak je uveden ve zdroji dat služby Merchant Center.
{product_partition_id} Unikátní ID skupiny produktů, do které patří reklama na produkt, na kterou zákazník klikl.
{store_code} U místních produktů v kampaních v Nákupech uvidíte jedinečné ID místního obchodu. Tento parametr má povolených 60 znaků.

U výlohových reklam v Nákupech můžete používat následující parametry.

Výlohové reklamy v Nákupech jsou k dispozici v těchto zemích:

 • Austrálie
 • Brazílie
 • Kanada
 • Německo
 • Francie
 • Hongkong
 • Irsko
 • Indie
 • Indonésie
 • Malajsie
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Filipíny
 • Singapur
 • Jižní Afrika
 • Švédsko
 • Tchaj-wan
 • Spojené arabské emiráty
 • Velká Británie
 • USA

Výlohové reklamy v Nákupech můžete vytvářet pomocí služby Google Ads a rozhraní Google Ads API (AdWords API). Pokud chcete inzerovat jednotlivé produkty, přečtěte si článek Produktová reklama v Nákupech.

Parametr Co se zobrazí
{adtype} U výlohových reklam v Nákupech se zobrazí jeden z těchto řetězců (pokud jde o produktové reklamy v Nákupech, podívejte se do výše uvedené tabulky):
 • showcase_category: kliknutí na odkaz na kategorii
  • Parametr {product_country} předá zemi prodeje kampaně
  • Tyto parametry zůstanou prázdné:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: prohlížení reklamy po dobu 10 sekund
 • showcase_product: kliknutí na produkt prodávaný jen v jednom kanálu
 • showcase_product_with_POG: kliknutí na produkt s Nákupy na Googlu
 • showcase_product_with_promotion: kliknutí na produkt s propagační akcí obchodníka
 • showcase_product_multichannel: kliknutí na produkt prodávaný ve více kanálech
  • Parametr {product_channel} zobrazí kanál (online nebo local)
 • showcase_local_store: kliknutí na odkaz na výlohu místního obchodu
  • Parametr {product_country} předá zemi prodeje kampaně
  • Parametr {channel} vrátí hodnotu local
  • Tyto parametry zůstanou prázdné:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Pokud někdo klikne na jednotlivý produkt (buď v produktové, nebo ve výlohové reklamě v Nákupech), předá se řetězec definovaný jako [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Pokud se nejedná o kliknutí na jednotlivý produkt (ale například na obecnou vitrínovou reklamu), předá se řetězec definovaný jako [value].

Pouze videokampaně

Parametr Co se zobrazí

{adgroupid}

ID reklamní sestavy. (Tento parametr použijte, pokud jste měření nastavili na úrovni účtu nebo kampaně a chcete zjistit, v rámci které reklamní sestavy se reklama zobrazila.)

{campaignid}

ID kampaně. (Tento parametr použijte, pokud jste měření nastavili na úrovni účtu a chcete zjistit, v rámci které kampaně se reklama zobrazila.)

{creative}

Unikátní ID reklamy.

{device}

Z jakého zařízení kliknutí pochází: „m“ (mobilní telefon včetně WAP), „t“ (tablet) nebo „c“ (počítač)

{loc_interest_ms}

ID zájmového místa, díky které byla reklama spuštěna. ID míst jsou uvedena na webu pro vývojáře. Zaznamenávají se pouze u kampaní, které zobrazují reklamy lidem vyhledávajícím vaše cílové lokality.

{loc_physical_ms}

ID geografického místa, kde ke kliknutí došlo. ID míst jsou uvedena na webu pro vývojáře. Zaznamenávají se pouze u kampaní, které zobrazují reklamy lidem ve vašich cílových lokalitách.

{network}

 

{placement}

Web v Obsahové síti, kde ke kliknutí na reklamu došlo (u kampaní s cílením na klíčová slova), nebo odpovídající kritéria cílení na umístění pro web, kde ke kliknutí na reklamu došlo (u kampaní s cílením na umístění).
{sourceid}  

Pouze kampaně na hotely

Parametr Co se zobrazí

{hotelcenter_id}

ID účtu Hotel Center propojeného s kampaní, která po kliknutí vygenerovala reklamu

{hotel_id}

ID hotelu z informačního kanálu pro hotely přidruženého účtu

{hotel_partition_id}

Jedinečné ID skupiny hotelů, ke které patří reklama na hotely, na kterou uživatel klikl

{hotel_adtype}

 • hotel, pokud uživatel klikl na reklamu na hotel
 • pokoj, pokud uživatel klikl na reklamu na balíček pokojů
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory