Konfigurowanie śledzenia z wykorzystaniem parametrów ValueTrack

Parametry ValueTrack są stosowane do śledzenia informacji o źródle kliknięcia reklamy. Dzięki nim możesz dowiedzieć się, czy osoby klikające Twoje reklamy używały urządzeń mobilnych, gdzie znajdowały się w momencie kliknięcia reklamy, a także uzyskać wiele innych informacji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać parametry ValueTrack do „Opcji adresów URL”. Zalecamy stosowanie parametrów ValueTrack w szablonie śledzenia, ale możesz je też dodawać do końcowego adresu URL i do parametrów niestandardowych.

Zanim zaczniesz

Jeśli jeszcze nie znasz parametrów ValueTrack lub nie wiesz, jak działa śledzenie, przeczytaj najpierw artykuły Parametry ValueTrack oraz Zarządzanie śledzeniem i przekierowaniami w „opcjach adresów URL”.

Jak to działa

Szablony śledzenia na poziomie konta, kampanii i grupy reklam muszą zawierać parametr ValueTrack, który wstawia końcowy adres URL, np. {lpurl}. Gdy użytkownik kliknie reklamę, te parametry wstawią końcowy URL. Jeśli nie umieścisz parametru wstawiania w szablonie śledzenia, URL strony docelowej nie będzie działać.

Chcesz dodać więcej parametrów ValueTrack do pojedynczego adresu URL? Po prostu dołącz je razem do adresu URL za pomocą symbolu „&”: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Pamiętaj

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i automatyczne miejsca docelowe wymagają parametrów ValueTrack, które wstawiają końcowy URL (np. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) na wszystkich poziomach.

Instrukcje

Zanim zaczniesz, być może trzeba będzie dodać do tabeli kolumnę „Szablon śledzenia”:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę kolumn Kolumny nad tabelą statystyk, a potem kliknij Modyfikuj kolumny.
 3. Rozwiń opcję Atrybuty i kliknij „Szablon śledzenia”.
 4. Kliknij Zastosuj.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie kampanii
 1. Kliknij menu Ustawienia.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie grupy reklam
 1. Kliknij menu Grupy reklam.
 2. Najedź na dowolną pozycję w kolumnie „Szablon śledzenia”.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie reklamy
 1. Kliknij menu Reklamy i rozszerzenia.
 2. Najedź kursorem na reklamę.
 3. Gdy pojawi się ikona ołówka, kliknij ją.
 4. Rozwiń Opcje adresu URL reklamy.
 5. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 6. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie linku do podstrony
 1. Kliknij menu Reklamy i rozszerzenia.
 2. Kliknij kartę Rozszerzenia.
 3. Kliknij link „Typ rozszerzenia” i wybierz Link do podstrony.
 4. Najedź kursorem na dowolne rozszerzenie i kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 5. Rozwiń Opcje URL linku do podstrony (zaawansowane).
 6. Zmodyfikuj szablon śledzenia lub wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 7. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie słowa kluczowego
 1. Kliknij menu Słowa kluczowe.
 2. Najedź kursorem myszy na dowolną pozycję w nowej kolumnie „Szablon śledzenia”, a potem kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 3. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {matchtype}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 4. Kliknij Zapisz.
Konfigurowanie lub edytowanie szablonu śledzenia z parametrami ValueTrack na poziomie dynamicznego celu reklamy
 1. Kliknij menu Dynamiczne cele reklamy.
 2. Najedź kursorem myszy na dowolną pozycję w nowej kolumnie „Szablon śledzenia”, a potem kliknij ikonę ołówka, gdy się pojawi.
 3. Wpisz {lpurl}, znak zapytania, a potem dowolne parametry ValueTrack, których chcesz użyć. Oddzielaj je symbolem „&”. Jeśli chcesz np. użyć parametru {targetid}, szablon śledzenia będzie wyglądać tak: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Kliknij Zapisz.

Wskazówka

Unikaj używania spacji w URL-ach, ponieważ powoduje ona „urywanie” URL-i, przez co śledzenie nie będzie działać.

W zarejestrowanych danych w miejscu odstępu między słowami może pojawić się ciąg znaków %20, np. gdy słowo kluczowe składa się z dwóch wyrazów. %20 zastępuje spację w sposób zapewniający prawidłowe działanie adresu URL.

Dostępne parametry ValueTrack

Końcowy URL, szablon śledzenia lub parametr niestandardowy
Parametr Wyświetlane dane
{campaignid} Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).
{adgroupid} Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).
{feeditemid} Identyfikator rozszerzenia, które zostało kliknięte.
{targetid}

Identyfikator słowa kluczowego (oznaczenie: „kwd”), celu dynamicznej reklamy w wyszukiwarce („dsa”), celu listy remarketingowej („aud”), podziału produktu („pla”) lub podziału grupy hoteli („hpi”) będącego przyczyną wyświetlenia reklamy.

Jeśli element docelowy ma kilka identyfikatorów, dane są wyświetlane w takiej kolejności: „aud, dsa, kwd, pla, hpi”. Jeśli np. dodasz listę remarketingową do grupy reklam (identyfikator kryterium „456”) i skierujesz reklamy na identyfikator słowa kluczowego „123”, identyfikator {targetid} zostanie zastąpiony wartością „aud-456:kwd-123”.

{loc_interest_ms} Identyfikator interesującej lokalizacji, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym wybrane przez Ciebie lokalizacje.
{loc_physical_ms} Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach.
{matchtype} Typ dopasowania słowa kluczowego, które wywołało reklamę: ścisłe (oznaczone literą „e”), do wyrażenia („p”) lub przybliżone („b”).
{network} Pochodzenie kliknięcia: wyszukiwarka Google (oznaczona literą „g”), partner w sieci wyszukiwania („s”) lub sieć reklamowa („d”).
{device} Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).
{devicemodel} Model telefonu lub tabletu, na którym odnotowano kliknięcie (np. „Apple+iPhone”). Uwaga: ten parametr jest dostępny tylko w kampaniach w sieci reklamowej.
{gclid} Stosowany przez Google identyfikator kliknięcia Twojej reklamy
{ifmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komórce.
{ifnotmobile:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na komputerze lub tablecie.
{ifsearch:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci wyszukiwania Google.
{ifcontent:[value]} Dowolny ciąg znaków wpisany w miejsce fragmentu „[value]”, jeśli reklama została kliknięta na stronie należącej do sieci reklamowej Google.
{creative} Niepowtarzalny identyfikator reklamy.
{keyword} W sieci wyszukiwania: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do wyszukiwanych słów; jeśli używasz dynamicznej reklamy w wyszukiwarce, wyświetli się pusta wartość. W sieci reklamowej: słowo kluczowe z Twojego konta, które pasuje do treści.
{placement} Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe) lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{target} Kategoria miejsca docelowego (dotyczy wyłącznie kampanii kierowanych na miejsca docelowe).
{param1} Parametr 1 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{param2} Parametr 2 kreacji, jeśli używasz usługi AdParamService i interfejsu Google Ads API (AdWords API).
{random} Liczba wygenerowana losowo przez Google (nieujemna, 64-bitowa liczba całkowita), często używana do wymuszenia ponownego wczytania strony.
{adposition} Pozycja na stronie, na której pojawiła się reklama; przykładowa wartość: „1t2” – strona 1, góra, pozycja 2.
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Może być używany wyłącznie w końcowym adresie URL lub końcowym adresie URL dla urządzeń mobilnych.
Tylko szablon śledzenia

Zalecane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl}

Końcowy URL zmieni znaczenie, o ile nie umieścisz na początku szablonu śledzenia parametru {lpurl}. Jeśli parametr {lpurl} nie znajduje się na początku szablonu śledzenia, zmienia znaczenie znaków ?, =, ", #, \t, ' i [spacji].

Przykład
Końcowy URL: http://example.com
Szablon śledzenia: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL strony docelowej: http://example.com?matchtype={matchtype}

Zaawansowane

Parametr Wyświetlane dane
{lpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{lpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{unescapedlpurl} Końcowy URL bez zmiany znaczenia.
{escapedlpurl} Końcowy URL ze zmianą znaczenia. Zmienia znaczenie znaków :, /, ?, = i %.
{escapedlpurl+2} Końcowy URL z dwukrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.
{escapedlpurl+3} Końcowy URL z trzykrotną zmianą znaczenia. Przydatny, jeśli masz łańcuch przekierowań.

Ważne

Aby korzystać z tych parametrów ValueTrack razem z innymi parametrami adresu URL w szablonie śledzenia, dodaj poniższe znaki po parametrze ValueTrack. W przeciwnym razie witryna lub system innej firmy nie może prawidłowo zapisać informacji z parametrów adresu URL.

Parametr Lokalizacja w szablonie śledzenia Kolejny znak Przykład
{lpurl} Początek ? {lpurl}?
{lpurl} Nie na początku %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Nie na początku %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Nie na początku %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Wszędzie ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Wszędzie %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Wszędzie %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Wszędzie %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Jeśli końcowy URL już zawiera znak zapytania, Google Ads zastąpi znak zapytania w szablonie śledzenia znakiem & lub jego odpowiednio zmodyfikowaną wersją.

Tylko końcowy URL
Parametr Zastosowanie
{ignore} Ignoruje elementy śledzenia końcowego URL, aby pomóc zredukować obciążenie indeksowaniem w witrynie. Może być używany wyłącznie w końcowym adresie URL lub końcowym adresie URL dla urządzeń mobilnych. Na przykład jeśli końcowy adres URL to http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, a informacje o śledzeniu po znaku zapytania w URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wpisać {ignore} przed informacjami o śledzeniu, by pokazać, że wszystko, co następuje po nich, to informacje o śledzeniu. Przykład: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d.

Jeśli używasz parametru {ignore}, pamiętaj, że:

 • nie można umieszczać parametru {ignore} w innych parametrach ValueTrack (np. niedozwolone jest: {ifmobile:{ignore}}).
 • musisz użyć parametru {ignore} w końcowym adresie URL, jeśli którakolwiek część tego adresu może się zmienić w wyniku kliknięcia reklamy. Więcej informacji

Przykład

Końcowy URL: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Informacje o śledzeniu: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d.

Jeśli informacje o śledzeniu po znaku zapytania w adresie URL nie powodują zmiany strony docelowej, możesz wstawić przed nimi parametr {ignore}, by zasygnalizować, że wszystko, co następuje po tym parametrze, to tylko informacje o śledzeniu.

Końcowy URL z parametrem {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Tylko kampanie produktowe

Poniższych parametrów możesz używać w reklamach produktowych.

Parametr Wyświetlane dane
{adtype}

W przypadku reklam produktowych wyświetlana jest jedna z poniższych wartości:

 • „pla”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej;
 • „pla_multichannel”, jeśli kliknięta reklama produktowa zawiera opcje dla kanałów zakupów „online” oraz „local”;

 • „pla_with_promotion”, jeśli kliknięta reklama produktowa wyświetlała promocję;

 • „pla_with_POG”, jeśli kliknięcie pochodzi z reklamy produktowej w Zakupach Google.

{merchant_id} Identyfikator konta Google Merchant Center, z którego pochodzi kliknięta reklama produktowa.
{product_channel} Typ kanału zakupów („online” lub „local”), w którym sprzedawany jest produkt z klikniętej reklamy produktowej. Jeśli reklama zawiera opcje dla obu kanałów zakupów, parametr {product_channel} pokaże typ klikniętego kanału („online” lub „local”), a parametr {adtype} pokaże „pla_multichannel”.
{product_id} Identyfikator produktu widocznego w klikniętej reklamie (podany w pliku danych Merchant Center).
{product_country} Kraj sprzedaży produktu w klikniętej reklamie.
{product_language} Język informacji o produkcie podany w pliku danych Merchant Center.
{product_partition_id} Niepowtarzalny identyfikator grupy produktów, do której należy produkt z klikniętej reklamy.
{store_code} W przypadku produktów dostępnych lokalnie w kampaniach produktowych zobaczysz tu unikalny identyfikator lokalnego sklepu. Ten parametr ma limit 60 znaków.

Poniższych parametrów możesz używać w reklamach produktowych z funkcją prezentacji.

Reklamy produktowe z funkcją prezentacji są dostępne w tych krajach:

 • Australia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Niemcy
 • Francja
 • Hongkong
 • Irlandia
 • Indie
 • Indonezja
 • Malezja
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Filipiny
 • Singapur
 • Republika Południowej Afryki
 • Szwecja
 • Tajwan
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Możesz tworzyć reklamy produktowe z funkcją prezentacji za pomocą Google Ads i Interfejsu Google Ads API (AdWords API). Jeśli chcesz reklamować pojedyncze produkty, użyj reklam produktowych

Parametr Wyświetlane dane
{adtype} W przypadku reklam produktowych z funkcją prezentacji wyświetlana jest jedna z poniższych wartości (informacje o reklamach produktowych znajdziesz w tabeli powyżej):
 • showcase_category: kliknięcie linku do kategorii
  • {product_country} wyświetli kraj sprzedaży kampanii
  • Poniższe parametry zostaną wyświetlone bez danych:These parameters will be returned empty:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: wyświetlanie reklamy przez 10 sekund
 • showcase_product: kliknięcie produktu oferowanego w jednym kanale
 • showcase_product_with_POG: kliknięcie produktu z funkcją zakupów w Google
 • showcase_product_with_promotion: kliknięcie produktu objętego promocją
 • showcase_product_multichannel: kliknięcie produktu oferowanego w wielu kanałach
  • {product_channel} wyświetli kanał (online lub local)
 • showcase_local_store: kliknięcie linku do lokalnej witryny sklepowej
  • {product_country} wyświetli kraj sprzedaży kampanii
  • {channel} wyświetli local
  • Poniższe parametry zostaną wyświetlone bez danych:These parameters will be returned empty:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Jeśli ktoś kliknie pojedynczy produkt w reklamie produktowej lub w reklamie produktowej z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Jeśli kliknięcie nie dotyczy pojedynczego produktu, a całej reklamy z funkcją prezentacji, wyświetli się tekst wpisany w miejsce fragmentu [value].

Tylko kampanie wideo

Parametr Wyświetlane dane

{adgroupid}

Identyfikator grupy reklam (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta lub kampanii i chcesz wiedzieć, która grupa reklam wyświetliła Twoją reklamę).

{campaignid}

Identyfikator kampanii (użyj go, gdy skonfigurujesz informacje śledzenia na poziomie konta i chcesz wiedzieć, która kampania wyświetliła Twoją reklamę).

{creative}

Niepowtarzalny identyfikator reklamy.

{device}

Urządzenie, na jakim odnotowano kliknięcie: urządzenie mobilne, włączając w to sieć WAP (oznaczone literą „m”), tablet („t”) lub komputer („c”).

{loc_interest_ms}

Identyfikator interesującej lokalizacji, która pomogła wyświetlić reklamę. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom wyszukującym wybrane przez Ciebie lokalizacje.

{loc_physical_ms}

Identyfikator geograficznej lokalizacji kliknięcia. Identyfikatory lokalizacji znajdziesz w witrynie dla deweloperów. Ten parametr jest uwzględniany w raportach tylko w przypadku kampanii, które wyświetlają reklamy użytkownikom znajdującym się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach.

{network}

{placement}

Witryna w sieci reklamowej, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na słowa kluczowe), lub pasujące kryteria kierowania na miejsce docelowe w witrynie, w której reklama została kliknięta (kampanie kierowane na miejsca docelowe).
{sourceid}

Tylko kampanie reklam hoteli

Parametr Wyświetlane dane

{hotelcenter_id}

Identyfikator konta Hotel Center powiązanego z kampanią, która wygenerowała klikniętą reklamę

{hotel_id}

Identyfikator hotelu z pliku danych o hotelach pochodzącego z powiązanego konta

{hotel_partition_id}

Unikalny identyfikator grupy hoteli, do której należy kliknięta reklama hotelu

{hotel_adtype}

 • Wartość „hotel”, jeśli została kliknięta reklama hotelu
 • Wartość „room”, jeśli została kliknięta reklama zestawu pokoi

Kampanie reklam Discovery

Ważne: w przypadku reklam Discovery nie są dostępne poniższe parametry ValueTrack:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Sprawdź Dostępne parametry ValueTrack, by poznać obsługiwane wartości.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem