Om import av samtalekonverteringer

Med andre typer sporing av samtalekonverteringer kan du telle tilfellene når annonsene dine genererer samtaler med en viss varighet. Men hva om du ønsker enda mer nøyaktig sporing? Ved å importere informasjon om anropsrelaterte konverteringer i Google Ads kan du spore når telefonsamtaler fører til salg eller andre verdifulle handlinger kundene foretar.

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor du kan ha glede av å importere samtalekonverteringer til Google Ads-kontoen din, og hvordan dette fungerer. Hvis du er klar for å konfigurere import av samtalekonverteringer i Google Ads-kontoen din, kan du lese denne artikkelen.

Før du begynner

Import av samtalekonverteringer krever Google-viderekoblingsnumre, som for øyeblikket er tilgjengelig i disse landene.

Med denne typen konverteringssporing kan du måle «klikk for å ringe»-anrop fra mobilannonser, men foreløpig ikke anrop som er tastet inn manuelt fra annonser på datamaskiner. Funksjonen støtter imidlertid sporing av samtaler fra nettstedet ditt etter at noen har klikket på en annonse på en datamaskin.

Fordeler

  • Du kan spore spesifikk informasjon om samtalene dine, som for eksempel anropstypen og verdien for bedriften din for hver enkelt samtale. Denne informasjonen kan også knyttes til den spesifikke annonsen og det spesifikke søkeordet som genererte anropet.
  • Du kan skille mellom salgssamtaler og støttesamtaler og finne ut hvilken verdi de ulike samtalekategoriene tilfører bedriften din. Du kan for eksempel få mer kunnskap om når støttesamtaler også gir muligheter for oppsalg eller kryssalg.
  • Finn ut hvilke annonser og søkeord som gir best resultater. Deretter kan du bruke denne informasjonen til å optimalisere kampanjene dine slik at bedriften din mottar telefonsamtalene som er mest verdifulle og gir høyest avkastning.

Slik fungerer det

Med import av samtalekonverteringer i Google Ads kan du legge inn informasjon i Google Ads om når telefonsamtaler fører til salg eller en annen konvertering. Ved å importere denne informasjonen i Google Ads kan du finne ut hvilke av annonsene og søkeordene dine som genererer flest salgssamtaler for bedriften.

Slik fungerer det:

  1. Konfigurer en konverteringshandling i Google Ads som sporer når anrop fra kundene stammer fra annonsene dine, eller fra kunder som har klikket på annonsen din og deretter ringt fra et telefonnummer på nettstedet ditt.
  2. Atskilt fra dette holder du oversikt over salgssamtalene dine og registrerer informasjon som telefonnummeret til den som ringer, tidspunktet for og lengden på samtalen og når disse samtalene fører til salg (eller en annen konverteringshandling du ønsker å spore). Sannsynligvis sporer du allerede denne informasjonen gjennom et CRM-system.
  3. Last opp en fil til Google Ads med denne informasjonen om konverteringssamtalene dine.
  4. Deretter kobles samtaleinformasjonen i filen med anropene som spores gjennom konverteringshandlingen du har angitt i Google Ads. Nå kan du se hvilke kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord som genererer samtaler som fører til salg eller andre konverteringer.

Ved å importere samtalekonverteringer kan du se sammenhenger mellom Google Ads-kontoen din og samtalene du sporer i et annet system. Når du får oversikt over hvilke annonser og søkeord som genererer de mest verdifulle samtalene, kan du tilpasse kontoen slik at du tiltrekker flere slike samtaler. Du kan for eksempel øke budene dine for søkeordene som gir flest salgssamtaler, eller du kan bruke en strategi for automatisk budgivning, som for eksempel mål-CPA, for å optimalisere for flere slike konverteringer. Vær oppmerksom på at strategier for automatisk budgivning fungerer best når du importerer oppdaterte konverteringsdata regelmessig.

Typer samtaler du kan spore

Med import av samtalekonverteringer kan du spore samtaler som stammer fra Google Ads-annonsene dine, på to forskjellige måter:

  • Samtaler direkte fra annonsene: Du kan spore når noen ringer telefonnummeret i en anropsutvidelse eller oppringningsannonse. I så fall må du ha minst én anropsutvidelse eller oppringningsannonse der du bruker Google-viderekoblingsnumre. Vær oppmerksom på at du bare kan spore samtaler som stammer fra annonser på mobiltelefoner, ikke stasjonære enheter eller nettbrett.
  • Samtaler fra et telefonnummer på nettstedet ditt: Noen ganger kan folk klikke på annonsen din, besøke nettstedet ditt og deretter ringe et telefonnummer som står oppført på nettstedet. For å kunne spore slike samtaler må du installere en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt. I tillegg må du installere en kodebit for å kunne vise et Google-viderekoblingsnummer i stedet for bedriftens vanlige telefonnummer.

Begge disse typene samtaler kan inkluderes i importen, og du bør sannsynligvis spore begge to for å få fullstendig oversikt over hvordan annonsene dine bidrar til samtalekonverteringer. Ettersom fremgangsmåten for å konfigurere de to typene er forskjellig, må du passe på at du går gjennom alle trinnene for hver enkelt anropstype. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer konverteringshandlingen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?