Om import av samtalekonverteringer

Med sporing av samtalekonverteringer kan du finne ut når annonsene dine fører til ulike typer telefonsamtaler. Ved å importere informasjon om anropsrelaterte konverteringer i Google Ads kan du spore når samtaler fører til salg eller andre verdifulle handlinger kundene foretar. Hvis du vil vite hvordan du importerer samtalekonverteringer, kan du lese artikkelen Importér samtalekonverteringer.

Slik behandler vi dataene dine

Vi bruker datafilene du importerer, utelukkende for å måle konverteringer i forhold til samsvar med retningslinjene våre for datasikkerhet. Vi holder dataene dine konfidensielle og lagrer dem trygt ved hjelp av bransjeledende standarder.

Mer spesifikt gjør vi følgende med datafilene du importerer:

 • Begrenset lagring av dataene: Vi beholder ikke datafilene dine lenger enn det som er nødvendig, og sikrer at retningslinjene overholdes.
 • Begrenset bruk av dataene: Vi bruker ikke datafilene dine til noe annet enn å måle konverteringer, og vi sikrer at retningslinjene overholdes.
 • Begrenset tilgang til dataene: Feilsøkingsdata, deriblant telefonnumre, blir gjort tilgjengelige bare for brukerne av Google Ads-kontoen som filen er lastet opp fra, samt en gruppe autoriserte Google-ansatte. Dataene er tilgjengelige i 90 dager etter opplastingen med det formål å kunne finne og løse eventuelle feil som har oppstått i løpet av opplastings- og samsvarsprosessen. Vi beskytter datafilene dine mot uautorisert tilgang ved hjelp av tilgangskontroller for de ansatte.
 • Begrenset deling av dataene: Vi deler ikke datafilene dine med noen tredjeparter, heller ikke andre annonsører. Det kan hende vi dele dataene for å overholde gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller håndhevbare forespørsler fra myndighetene.

Vi forplikter oss også til å sørge for at systemene vi bruker til å lagre datafilene dine, forblir sikre og pålitelige. Vi har våre egne sikkerhetsteam som beskytter systemene våre mot eksterne trusler, og vi lagrer alle datafilene dine i et kryptert format for å beskytte dem mot uautorisert tilgang.

Før du begynner

Samtalekonvertering krever at du bruker Google-viderekoblingsnumre, som for øyeblikket bare er tilgjengelige i visse land. Denne typen konverteringssporing måler samtaler som er initiert av trykk på mobilannonser, samt samtaler som kommer gjennom nettstedet ditt når noen klikker på en annonse på en datamaskin. Det sporer imidlertid ikke manuelt oppringte samtaler som kommer fra annonser på en datamaskin.

Fordeler

 • Du kan spore spesifikk informasjon om samtalene dine, som for eksempel anropstypen og verdien for bedriften din for hver enkelt samtale. Denne informasjonen kan også knyttes til den spesifikke annonsen og det spesifikke søkeordet som genererte anropet.
 • Du kan skille mellom salgssamtaler og støttesamtaler og finne ut hvilken verdi de ulike samtalekategoriene tilfører bedriften din. Dette kan for eksempel være når en støttesamtale også gir muligheter for oppsalg eller kryssalg.
 • Finn ut hvilke annonser og søkeord du får de beste resultatene med. Deretter kan du bruke denne informasjonen til å optimalisere kampanjene dine slik at bedriften din mottar telefonsamtalene som er mest verdifulle og gir høyest avkastning.

Slik fungerer det

Slik kan du finne ut hvilke av annonsene og søkeordene dine som genererer flest salgssamtaler for bedriften:

 1. Konfigurer en konverteringshandling i Google Ads som sporer når kundesamtaler kommer fra annonsene dine, eller fra en kunde som klikket på annonsen din og deretter ringte fra et nummer på nettstedet ditt.
 2. Hold oversikt over salgssamtalene dine, ved å registrere detaljer som oppringerens nummer og når disse anropene fører til salg (eller andre konverteringshandlinger du vil spore). Du sporer kanskje allerede denne informasjonen gjennom et system for kunderelasjonshåndtering.
 3. Last opp en fil til Google Ads med denne informasjonen om konverteringssamtalene dine.
 4. Deretter kobles samtaleinformasjonen i filen med anropene som spores gjennom konverteringshandlingen du har angitt i Google Ads. Nå kan du se hvilke kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord som genererer samtaler som fører til salg eller andre konverteringer.

Når du får oversikt over hvilke annonser og søkeord som genererer de mest verdifulle samtalene, kan du tilpasse kontoen slik at du tiltrekker flere slike samtaler. Du kan for eksempel øke budene dine for søkeordene du oppnår flest salgssamtaler med, eller du kan bruke en strategi for automatisk budgivning, som for eksempel mål-CPA, for å optimalisere for flere slike konverteringer. Vær oppmerksom på at strategier for automatisk budgivning fungerer best når du importerer oppdaterte konverteringsdata regelmessig.

Samtaletyper du kan spore

Med import av samtalekonverteringer kan du spore samtaler som stammer fra annonsene dine, på to forskjellige måter:

 • Samtaler som kommer direkte fra annonsene: Du kan spore når noen ringer telefonnummeret i en anropsutvidelse eller oppringningsannonse. Du må ha minst én anropsutvidelse eller oppringningsannonse med et Google-viderekoblingsnummer. Vær oppmerksom på at du bare kan spore samtaler som stammer fra annonser på mobiltelefoner, ikke stasjonære enheter eller nettbrett.
 • Samtaler som kommer fra et nummer på nettstedet ditt: Noen kan klikke på annonsen din og gå til nettstedet ditt, og deretter ringe fra et nummer som er oppført der. For å kunne spore slike samtaler må du installere en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt. I tillegg må du installere en kodebit for å kunne vise et Google-viderekoblingsnummer i stedet for bedriftens vanlige telefonnummer.

Du kan inkludere begge typer anrop i importen, og deretter kan du spore dem for å forstå hvordan annonsene dine bidrar til samtalekonverteringer. Hver type anrop har forskjellige oppsettprosesser, så du må sørge for at du fullfører de riktige trinnene for hver av dem. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer konverteringshandlingen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt