Всичко за импортирането на реализациите от обаждане

Проследяването на реализации от телефонни обаждания Ви помага да проследявате кога рекламите Ви водят до различни видове телефонни обаждания. Като импортирате информация за реализациите от обаждания в Google Ads, можете да проследявате кога телефонните обаждания водят до продажби или други ценни действия от страна на клиентите. За да научите как да импортирате реализации от телефонни обаждания, вижте Импортиране на реализации от телефонни обаждания.

Как обработваме данните Ви

Импортираните от Вас файлове с данни ще се използват единствено за измерване на реализациите в съответствие с правилата ни за сигурност на данните. Запазваме поверителността и сигурността на данните Ви с помощта на водещи в отрасъла стандарти.

По-специално, ето как обработване данните, които импортирате:

 • Ограничено задържане на данните. Няма да задържаме файловете Ви с данни по-дълго от необходимото, като същевременно осигуряваме съответствие с правилата ни.
 • Ограничено използване на данните. Няма да използваме файловете Ви с данни за цел, различна от измерване на реализациите, като осигуряваме съответствие с правилата ни.
 • Ограничен достъп до данните. Данните за отстраняване на грешки, включително телефонни номера, се предоставят само на потребители на профила в Google Ads, чрез който файлът е качен, както и на група упълномощени служители на Google. Данните са налични в продължение на 90 дни след качването единствено с цел определяне и коригиране на грешки, възникнали в процеса на качване и намиране на съответствие. Използваме средства за контрол на достъпа на служителите, за да предпазваме файловете Ви с данни от неупълномощен достъп.
 • Ограничено споделяне на данните. Няма да споделяме файловете Ви с данни с трета страна, включително рекламодатели. Възможно е да споделяме тези данни с цел спазване на приложимо законодателство, наредба, законова процедура или подлежащо на изпълнение правителствено искане.

Освен това сме поели ангажимент да поддържаме сигурността и надеждността на използваните от нас системи за съхраняване на файловете Ви с данни. Разполагаме със специализирани инженерни екипи по сигурността, които да защитават системите ни срещу външни заплахи, и съхраняваме всичките Ви файлове с данни в шифрован формат за предпазване от неупълномощен достъп.

Преди да започнете

За импортирането на реализации от обаждания са необходими пренасочващи номера от Google, които понастоящем са налични само в определени държави. Този вид проследяване на реализациите измерва обажданията, инициирани от докосване върху мобилни реклами, както и обаждания през уебсайта Ви, след като съответният потребител е кликнал върху реклама. Това проследяване обаче не отчита обаждания с ръчно набиране, извършени като следствие от реклами за настолни компютри.

Предимства

 • Измервайте конкретна информация за обажданията си, като типа на всяко обаждане и стойността му за бизнеса Ви, и свържете тези данни със съответната реклама и ключова дума, довели до обаждането.
 • Разграничавайте обажданията за продажби от тези за поддръжка и разберете каква е стойността за бизнеса Ви на всеки вид обаждане. Например когато обаждане за поддръжка предоставя и възможност за продажба на допълнителни или на по-скъпи продукти.
 • Определете кои реклами и ключови думи са най-ефективни и използвайте тази информация, за да оптимизирате кампаниите си, така че да осигуряват най-ценните за Вас обаждания и най-добрата възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Начин на работа

За да разберете кои Ваши реклами и ключови думи осигуряват най-много обаждания за продажби за бизнеса Ви:

 1. Настройте в Google Ads действие, водещо до реализация, което проследява кога обажданията от клиенти произхождат от рекламите Ви или от клиент, който е кликнал върху рекламата Ви и след това се е обадил от номер на уебсайта Ви.
 2. Отделно от това проследявайте обажданията за продажби и данни, като например телефонния номер на обаждащия се и кога обажданията водят до продажба (или друго действие, водещо до реализация, което искате да проследявате). Може вече да проследявате тази информация чрез система за управление на връзките с клиенти.
 3. Качете файл, който съдържа тази информация за реализациите Ви от обаждания, в Google Ads.
 4. След това Google Ads отнася информацията за обажданията във файла Ви към обажданията, които проследявате чрез действията си, водещи до реализация, в Google Ads. Сега вече можете да видите кои Ваши кампании, рекламни групи, реклами и ключови думи водят до обаждания, включващи продажби или други реализации.

След като разберете кои реклами и ключови думи водят до най-ценните обаждания за Вас, можете да внесете корекции в профила си, за да се опитате да получавате повече от тези обаждания. Можете например да увеличите офертите си за ключовите думи, които водят до най-много обаждания за продажби, или да използвате стратегия за автоматично офериране, като целева CPA, за да оптимизирате за повече такива реализации. Имайте предвид, че стратегиите за автоматично офериране ще работят най-добре, ако импортирате редовно най-актуалните си данни за реализациите.

Типове обаждания, които можете да проследявате

С импортирането на реализации от обаждания можете да проследявате обаждания от рекламите Ви по два различни начина:

 • Обаждания, които произхождат направо от рекламите Ви: Проследявайте кога някой се обажда на телефонния номер в разширението Ви за обаждания или от рекламата Ви, генерираща само обаждане. Трябва да имате поне едно разширение за обаждания или една реклама, генерираща само обаждане, които използват пренасочващи номера от Google. Имайте предвид, че тези обаждания могат да се проследяват, когато идват от мобилни телефони, а не от настолни компютри или таблети.
 • Обаждания, които произхождат от номер на уебсайта Ви: Някой може да кликне върху рекламата Ви и да отиде на уебсайта Ви и да се обади от посочен там номер. За да проследявате тези обаждания, ще трябва да инсталирате маркер за проследяване на реализациите на уебсайта си, както и втори фрагмент от код, за да показвате пренасочващ номер от Google вместо обичайния си телефонен номер.

Можете да включите и двата вида обаждания в импортирането си и да ги проследявате, за да разберете как рекламите Ви водят до реализации от обаждания. Всеки тип обаждане се настройва различно, затова се уверете, че сте изпълнили правилните стъпки. Научете как да импортирате реализации от телефонни обаждания

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false