Giới thiệu về tỷ lệ nhấp chuột

Tỷ lệ nhấp chuột là tỷ lệ ước tính của những lượt nhấp chuột bạn đã nhận được so với tổng số lượt nhấp có thể đạt được. Chỉ số này chỉ được cung cấp cho chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Mua sắm và chiến dịch Khách sạn.

Bạn có thể sử dụng chỉ số tỷ lệ nhấp chuột để tìm ra những điểm có thể giúp bạn thu được nhiều lượt nhấp hơn nữa.

Ví dụ: Nếu bạn nhận được 60 lượt nhấp và tỷ lệ nhấp chuột của bạn là 60%, thì ước tính là có 40 lượt nhấp khác mà bạn có thể đã nhận được nếu có nhiều phần mở rộng hơn, giá thầu cao hơn, ngân sách nhiều hơn hoặc trong trường hợp sử dụng chiến dịch Mua sắm, là nếu có nhiều sản phẩm xuất hiện hơn đối với các cụm từ tìm kiếm.

Cách hoạt động

Tương tự như đối với tỷ lệ hiển thị, Google Ads phân tích các phiên đấu giá quảng cáo trong suốt cả ngày và xem xét tất cả những phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện và những phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đã cạnh tranh nhưng không xuất hiện.

Trong trường hợp không có đủ lượt nhấp để ước tính tỷ lệ nhấp chuột, bạn sẽ thấy ký hiệu "--" cho chỉ số này. Trong tất cả các trường hợp khác, một tỷ lệ phần trăm sẽ xuất hiện.

Lưu ý

 • Tỷ lệ nhấp chuột xem xét tất cả những phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện hoặc những phiên mà quảng cáo của bạn đã cạnh tranh. Ví dụ: Tỷ lệ này có thể tính đến những phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện nếu giá thầu cao gấp đôi giá thầu hiện tại.
 • Vì tỷ lệ nhấp chuột là một chỉ số ước tính, bạn không nhất thiết phải điều chỉnh khi có những biến động nhỏ theo thời gian. Những thay đổi đối với giá thầu, chất lượng tổng thể và mức độ liên quan của quảng cáo hoặc hệ thống quảng cáo của Google có thể làm thay đổi tập hợp các phiên đấu giá mà hệ thống ước tính bạn đã cạnh tranh.
 • Số lượt nhấp đủ điều kiện bạn có được có thể tăng. Tuy bạn có thể thấy số lượt nhấp tăng, nhưng tổng số phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn cạnh tranh (hay những lúc người dùng tìm sản phẩm của bạn) cũng có thể tăng trong suốt cả năm. Nếu tổng số lượt nhấp có thể nhận được đang tăng nhanh hơn số lượt nhấp bạn thực sự nhận được, thì tỷ lệ nhấp chuột sẽ giảm. Để tăng tỷ lệ nhấp chuột, bạn có thể phải tăng giá thầu, cải thiện chất lượng quảng cáo hoặc thêm nhiều phần mở rộng quảng cáo hơn.

Phạm vi cung cấp dữ liệu

Bạn chỉ có thể xem dữ liệu tỷ lệ nhấp chuột của các chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm và Khách sạn. Thông tin về tỷ lệ nhấp chuột có ở những cấp sau đây:

 • Chiến dịch Tìm kiếm
  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • Từ khóa
 • Chiến dịch Mua sắm
  • Nhóm sản phẩm
  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • Mã mặt hàng, thương hiệu, danh mục, loại sản phẩm, nhãn tuỳ chỉnh, kênh và tất cả thuộc tính khác của Mua sắm
 • Chiến dịch Khách sạn
  • Nhóm khách sạn
  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • Mã khách sạn, thời hạn đặt trước, thời gian lưu trú, gói giá và tất cả thuộc tính khác về khách sạn

Tìm hiểu thêm về tần suất cập nhật tỷ lệ nhấp chuột.

Chỉ số tỷ lệ nhấp chuột cho chiến dịch Mua sắm được lấy từ lưu lượng truy cập trên mạng Tìm kiếm, chứ không phải lưu lượng truy cập từ mạng Hiển thị hay mạng Đối tác tìm kiếm.

Cách tăng tỷ lệ nhấp chuột

 • Hãy nhớ rằng bạn cần phải có lượt hiển thị trước thì mới có thể nhận được lượt nhấp. Mọi việc bạn có thể làm để tăng tỷ lệ hiển thị và tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối cũng sẽ giúp ích trong việc tăng tỷ lệ nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về cách tăng tỷ lệ hiển thị
 • Ngay cả khi bạn có tỷ lệ hiển thị cao thì tỷ lệ nhấp chuột vẫn có thể thấp hơn. Việc tăng giá thầu cũng như chất lượng và mức độ liên quan của quảng cáo và thêm phần mở rộng có thể giúp quảng cáo nhận được nhiều lượt nhấp hơn.
 • Nếu bạn đang quản lý quảng cáo Mua sắm, hãy nhớ rằng nhiều quảng cáo Mua sắm từ cùng một nhà quảng cáo có thể hiển thị cùng một lúc. Khi nhiều quảng cáo xuất hiện cùng một lúc, xác suất có người nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ tăng lên. Do đó, bạn có thể tăng tỷ lệ nhấp chuột tổng thể trên quảng cáo Mua sắm bằng cách đăng nhiều sản phẩm.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false