Podiel kliknutí

Podiel kliknutí je odhadovaný podiel všetkých dosiahnuteľných kliknutí, ktoré ste získali. Je dostupný len pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch.

Pomocou metriky podielu kliknutí môžete zistiť, kde sa dá získať ešte viac kliknutí.

Ak ste napríklad získali 60 kliknutí a váš podiel kliknutí je 60 %, potom bolo odhadom k dispozícii ďalších 40 kliknutí, ktoré ste mohli získať, ak by ste mali viac rozšírení, vyššie ponuky, vyššie rozpočty alebo zobrazili viac výrobkov pre vyhľadávacie dopyty v prípade kampaní v Nákupoch.

Ako to funguje

Google Ads podobne ako v prípade podielu zobrazení analyzuje reklamné aukcie v priebehu dňa a zohľadňuje všetky aukcie, v ktorých sa zobrazila vaša reklama, a tiež aukcie, v ktorých vaša reklama súťažila, no nezobrazila sa.

Ak na odhad podielu kliknutí nie je k dispozícii dostatok kliknutí, uvidíte pomlčku –.  V ostatných prípadoch sa zobrazí percentuálny podiel.

Na čo treba pamätať

 • Podiel kliknutí zohľadňuje všetky aukcie, v ktorých sa zobrazila vaša reklama alebo v ktorých bola vaša reklama konkurencieschopná. Mohol by napríklad zohľadniť aukcie, v ktorých by sa vaša reklama mohla zobraziť pri dvojnásobku súčasnej ponuky.
 • Keďže sa podiel kliknutí odhaduje, drobné výkyvy v priebehu času nemusia nevyhnutne znamenať, že musíte vykonať nejakú zmenu. Zmeny v ponukách, celkovej kvalite a relevancii vašich reklám alebo v reklamných systémoch Googlu sa môžu prejaviť zmenami v skupine aukcií, v ktorých systém považuje vaše reklamy za konkurencieschopné.
 • Platné kliknutia môžu pribúdať. Aj keď vidíte, že sa počet vašich kliknutí zvyšuje, v priebehu roka sa môže zvýšiť aj celkový počet aukcií, v ktorých je vaša reklama konkurencieschopná (alebo počet používateľov hľadajúcich vaše výrobky). Ak celkový počet dostupných kliknutí rastie rýchlejšie než počet získaných kliknutí, podiel kliknutí sa zníži. Ak chcete zvýšiť podiel kliknutí, možno budete musieť zvýšiť ponuky, zlepšiť kvalitu reklám alebo pridať viac rozšírení reklamy.

Dostupnosť údajov

Podiel kliknutí si môžete pozrieť len pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch. Informácie o podiele kliknutí sú k dispozícii na nasledujúcich úrovniach:

 • Kampane vo Vyhľadávacej sieti
  • kampaň,
  • reklamná skupina,
  • kľúčové slovo.
 • Kampane v Nákupoch
  • skupina výrobkov,
  • kampaň,
  • reklamná skupina,
  • identifikátor položky, značka, kategória, typ výrobku, vlastný štítok, kanál a všetky ostatné atribúty nákupov.

Ako často sa aktualizuje podiel kliknutí

 

Metriky podielu kliknutí pre nákupy sa získavajú z návštevnosti Vyhľadávacej siete, nie z návštevnosti Obsahovej siete ani siete partnerov vo Vyhľadávacej sieti.

Ako zvýšiť podiel kliknutí

 • Nezabúdajte, že kliknutia môžete získať až po získaní zobrazení. Všetko, čo môžete urobiť pre zvýšenie podielu zobrazení a podielu zobrazení na úplnom vrchu stránky, je užitočné aj pre zvýšenie podielu kliknutí. Prečítajte si informácie o možnostiach zvýšenia podielu zobrazení.
 • Aj keď máte vysoký podiel zobrazení, váš podiel kliknutí môže byť naďalej nižší. Zvýšenie ponuky, kvality a relevancie vašich reklám a pridanie rozšírení pomôže vašim reklamám získať viac kliknutí.
 • Ak spravujete reklamy v Nákupoch, nezabudnite, že v rovnakom čase sa od toho istého inzerenta môže zobraziť viacero reklám v Nákupoch. Keď zobrazíte viacero reklám v rovnakom čase, je pravdepodobnejšie, že na vaše reklamy niekto klikne. To znamená, že celkový podiel kliknutí reklám v Nákupoch môžete zvýšiť zobrazením viacerých výrobkov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory