Informacje o udziale w kliknięciach

Z tego artykułu dowiesz się, kiedy korzystać z udziału w kliknięciach, jak działa ten wskaźnik oraz jak można go zwiększyć. 

Udział w kliknięciach to liczba kliknięć otrzymanych w sieci wyszukiwania podzielona przez szacowaną maksymalną liczbę kliknięć możliwych do uzyskania.

Kiedy używać

Udział w kliknięciach możesz porównać do udziału w wyświetleniach. Udział w wyświetleniach pokazuje, ile możesz uzyskać zakwalifikowanych wyświetleń, a udział w kliknięciach pokazuje, ile możesz z tych wyświetleń uzyskać kliknięć. Jednak nawet wysoki czy stuprocentowy udział w wyświetleniach nie gwarantuje dużej liczby kliknięć. Udział w kliknięciach pozwoli zrozumieć, ile brakuje Ci do osiągnięcia maksymalnej liczby możliwych kliknięć.

Jak to działa

Podobnie jak w przypadku udziału w wyświetleniach Google Ads analizuje aukcje reklam w ciągu dnia i uwzględnia wszystkie aukcje, w wyniku których Twoja reklama się wyświetliła lub mogła się wyświetlić, bo była wystarczająco konkurencyjna.

Aby oszacować udział w kliknięciach, Google Ads porównuje liczbę rzeczywiście uzyskanych kliknięć z maksymalną liczbą kliknięć możliwych do uzyskania. Maksymalna liczba kliknięć możliwych do uzyskania zależy od widoczności Twoich reklam oraz tego, ile reklam wyświetlasz w wynikach wyszukiwania dla danego zapytania. Oba te czynniki zależą od różnych okoliczności, w tym od wysokości Twojej stawki i trafności reklam.

Pamiętaj

  • Udział w kliknięciach obejmuje wszystkie aukcje, które zakończyły się wyświetleniem Twojej reklamy lub w których reklama stanowiła poważną konkurencję. System może np. uwzględniać aukcje, w których Twoja reklama mogłaby zwyciężyć, gdyby jej stawka była dwukrotnie wyższa od obecnej. Wykluczy natomiast te, w których wyświetlenie Twojej reklamy wymagałoby zwiększenia jej obecnej stawki o 1000%.
  • Dane udziału w wyświetleniach są wyliczane na podstawie oszacowania, kiedy reklama była konkurencyjna w aukcji, więc małe wahania w czasie nie muszą oznaczać, że konieczne są zmiany. Zmiany stawek reklam, ogólnej jakości czy systemów reklamowych Google mogą powodować odmienny dobór przez system zestawu aukcji, z którymi według szacunków Twoja reklama ma szansę skutecznie konkurować.
  • Liczba odpowiednich kliknięć może wzrosnąć. Mimo że możesz zauważyć wzrost liczby kliknięć, łączna liczba aukcji, w których bierze udział Twoja reklama (lub liczba użytkowników szukających Twoich produktów), również może wzrosnąć w ciągu roku. Jeśli łączna liczba dostępnych kliknięć rośnie szybciej niż liczba uzyskiwanych kliknięć, być może tracisz udział w kliknięciach na rzecz swoich konkurentów. 

Uwagi o danych

  • Dane o udziale w kliknięciach możesz wyświetlać tylko w przypadku kampanii produktowych. Informacje dotyczące udziału w kliknięciach są dostępne na poziomie grupy produktów, grupy reklam i na poziomie kampanii.
  • Wszystkie wskaźniki udziału w kliknięciach są aktualizowane raz dziennie około godziny 14:00 czasu pacyficznego (GMT-8). Dlatego nie odzwierciedlają one udziału w kliknięciach w bieżącym dniu i mogą nie zawierać danych z dnia poprzedniego (jeśli generujesz raport przed godz. 22:00). Na przykład dane udziału w kliknięciach za poniedziałek będą dostępne we wtorek po godz. 22:00.
  • Udział w kliknięciach w kampaniach produktowych jest dostępny od 9 września 2015 r.

Jak zwiększyć udział w kliknięciach

  • Pamiętaj, że do uzyskania kliknięć potrzebujesz wyświetleń. Wszystkie kroki służące zwiększeniu udziału w wyświetleniach i udziału w wyświetleniach u góry strony wpływają też korzystnie na udział w kliknięciach. Dowiedz się, jak zwiększyć udział w wyświetleniach.
  • Nawet jeśli masz duży udział w wyświetleniach, Twój udział w kliknięciach może być niższy. Podniesienie stawki, jakości i trafności reklam może pomóc Ci w uzyskaniu wyższych pozycji reklam i większej liczby kliknięć.
  • Pamiętaj, że jednocześnie może się wyświetlać wiele reklam produktowych tego samego reklamodawcy. Wyświetlając kilka reklam naraz, zwiększasz szanse na ich kliknięcie. Możesz więc zwiększyć ogólny udział w kliknięciach, reklamując wiele produktów. Każde dodatkowe wyświetlenie zwiększa szansę na kliknięcie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?