Om klikkandel

Klikkandel er den estimerte delen av alle oppnåelige klikk som du har mottatt, og den er bare tilgjengelig for søkekampanjer og Shopping-kampanjer.

Du kan bruke klikkandelverdien til å forstå hvor du har mulighet til å motta enda flere klikk.

Hvis du for eksempel har mottatt 60 klikk, og klikkandelen din er 60 %, anslås det at du kunne ha fått ytterligere 40 klikk hvis du hadde flere utvidelser, høyere bud, høyere budsjetter eller hvis du viste flere produkter for søkeord (aktuelt for Shopping-kampanjer).

Sånn fungerer det

Google Ads analyserer annonseauksjonene dagen gjennom og tar med alle auksjonene annonsen din ble eller kunne ha blitt vist i, i tillegg til auksjonene der annonsen deltok, men ikke ble vist i – akkurat som med visningsandel.

I tilfeller der det ikke har vært tilstrekkelig med klikk for å beregne klikkandelen, ser du «--».  I alle andre tilfeller vises det en prosentandel.

Merk følgende

 • I klikkandelen inngår alle auksjoner der annonsen din ble vist eller var konkurransedyktig. Den kan for eksempel omfatte auksjoner der annonsen din kunne ha blitt vist hvis budet hadde vært dobbelt så høyt.
 • Ettersom klikkandel er et estimat, er det slik at små svingninger over tid ikke nødvendigvis betyr at du må foreta endringer. Endringer i budene, annonsenes generelle kvalitet og relevans eller Googles annonsesystemer kan påvirke utvalget av auksjoner hvor du ble vurdert å være konkurransedyktig.
 • Antallet kvalifiserte klikk du oppnår kan øke. Selv om du ser at du oppnår et økende antall klikk, kan det hende at det samlede antallet auksjoner hvor annonsen din var konkurransedyktig (eller antall brukere som søkte etter produktet ditt) også har økt i løpet av året. Hvis det samlede antallet klikk øker raskere enn antallet klikk du faktisk mottar, går klikkandelen din ned. For å øke klikkandelen må du kanskje øke budene dine, forbedre kvaliteten på annonsene dine eller legge til flere annonseutvidelser.

Datatilgjengelighet

Data om klikkandel vises bare for søkekampanjer og Shopping-kampanjer. Informasjon om klikkandel er tilgjengelig på følgende nivåer:

 • Søkekampanjer
  • Kampanje
  • Annonsegruppe
  • Søkeord
 • Shopping-kampanjer
  • Produktgruppe
  • Kampanje
  • Annonsegruppe
  • Vare-ID, merke, kategori, produkttype, egendefinert etikett, kanal og alle andre Shopping-attributter

Finn ut mer om hvor ofte klikkandel oppdateres.

 

Beregninger for klikkandel for Shopping-kampanjer stammer fra trafikk i søkenettverket, ikke fra trafikk i Displaynettverket eller nettverket av søkepartnere.

Slik oppnår du høyere klikkandel

 • Husk at du må oppnå visninger før du kan få klikk. Alt det du kan gjøre for å øke visningsandelen og den absolutte toppvisningsandelen, er også nyttig med tanke på å øke klikkandelen. Finn ut hvordan du kan øke visningsandelen.
 • Selv om du har høy visningsandel, kan fortsatt klikkandelen være lav. Hvis du øker budet ditt og annonsenes kvalitet og relevans samt legger til utvidelser, kan annonsene dine få flere klikk.
 • Hvis du administrerer Shopping-annonser, må du huske at det kan vises flere Shopping-annonser fra samme annonsør samtidig. Når du har flere annonser som vises samtidig, øker du sjansene for at noen av annonsene dine blir klikket på. Du kan dermed øke den samlede klikkandelen din på Shopping-annonser ved å vise flere av produktene dine om gangen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt