Всичко за дела на кликванията

Делът на кликванията представлява прогнозния дял от всички постижими кликвания, които бихте могли да получите, и е налице само за кампании в Търсене и за Пазаруване.

Можете да използвате показателя за дела на кликванията, за да разберете къде имате потенциал за привличане на още повече кликвания.

Ако например сте получили 60 кликвания и делът на кликванията Ви е 60%, се прогнозира, че сте можели да получите още 40 кликвания, ако сте имали повече разширения, по-високи оферти или по-голям бюджет или ако сте показвали повече продукти при заявките за търсене за кампаниите за Пазаруване.

Начин на работа

Подобно на дела на импресиите Google Ads анализира рекламните търгове през съответния ден, като включва всички търгове, в които рекламата Ви се е показвала, и търговете, в които рекламата Ви се е конкурирала, но не се е показала.

В случаите, когато няма достатъчно кликвания за прогнозиране на дела на кликванията, ще виждате посочено „--“.  Във всички останали случаи е показан дял в проценти.

Имайте предвид следното

 • Делът на кликванията включва всички търгове, при които рекламата Ви се е показала или е била конкурентна. Може например да се вземат предвид търгове, при които рекламата Ви би могла да се покаже при двойно по-висока оферта от настоящата.
 • Тъй като делът на кликванията е прогнозен, малките колебания с течение на времето не означават непременно, че трябва да извършите промени. Промените в офертите Ви, в качеството и уместността на рекламите Ви като цяло или в системите на Google за рекламиране може да променят набора от търгове, за които системата ни прогнозира, че сте били конкурентни.
 • Броят кликвания, отговарящи на условията, може да нарасне. Дори да забелязвате увеличение в кликванията, имайте предвид, че общият брой търгове, при които рекламата Ви е конкурентна, (или потребители, търсещи продуктите Ви) също може да се увеличи през годината. Ако общият брой налични кликвания нараства по-бързо от кликванията, които получавате, делът на кликванията ще намалее. За да го увеличите, може да се наложи да повишите офертите си, да подобрите качеството на рекламите си или да добавите още разширения на рекламите.

Достъпност на данните

Можете да преглеждате данни за дела на кликванията само за кампании в Търсене и за Пазаруване. Информацията за дела на кликванията е налице на следните нива:

 • Кампании в мрежата за търсене
  • Кампания
  • Рекламна група
  • Ключова дума
 • Кампании в Пазаруване
  • Група продукти
  • Кампания
  • Рекламна група
  • Идентификационен номер на артикул, марка, категория, тип продукт, персонализиран етикет, канал и всички останали атрибути на Пазаруване

Научете повече за честотата на актуализиране на дела на кликванията.

 

Показателите за дела на кликванията за Пазаруване се получават от трафика от мрежата за търсене, не от този от дисплейната мрежа или от партньорската мрежа за търсене.

Как да увеличите дела си на кликванията

 • Не забравяйте, че преди да можете да получавате кликвания, трябва да имате импресии. Всички мерки за увеличаване на дела на импресиите и дела на най-челните импресии са полезни и за увеличаване на дела на кликванията. Научете как да увеличите дела на импресиите.
 • Дори ако имате по-висок дял на импресиите, делът на кликванията Ви може да остане нисък. Като увеличите офертата си, подобрите качеството и уместността на рекламите си и добавите разширения, можете да помогнете за получаването на повече кликвания.
 • Ако управлявате реклами в Пазаруване, не забравяйте, че е възможно едновременно да се показват няколко реклами от един и същ рекламодател. Когато се показват няколко Ваши реклами едновременно, се увеличава шансът да се кликне върху някоя от тях. Така че можете да увеличите общия дял на кликванията върху реклами в Пазаруване, като осигурите показване на няколко от продуктите си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си