กลุ่มโฆษณา: คำจำกัดความ

กลุ่มโฆษณาประกอบด้วยโฆษณาที่ใช้เป้าหมายเดียวกัน 1 รายการขึ้นไป

  • แต่ละแคมเปญประกอบด้วยกลุ่มโฆษณาอย่างน้อย 1 กลุ่ม
  • ใช้กลุ่มโฆษณาในการจัดระเบียบโฆษณาของคุณตามธีมที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ลองแยกกลุ่มโฆษณาออกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทต่างๆ ที่คุณนำเสนอ 

การจัดโครงสร้างบัญชี
วิธีทำงานของกลุ่มโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก