Biểu ngữ đi kèm

Hình ảnh thu nhỏ có thể nhấp được đi kèm quảng cáo TrueView trong luồng hoặc quảng cáo đệm. Trên trang YouTube, hình ảnh này xuất hiện bên cạnh quảng cáo, ở góc trên cùng bên phải (trên máy tính để bàn).

Biểu ngữ đi kèm giúp thương hiệu tiếp tục hiện diện sau khi video kết thúc và người xem có thể nhấp vào đó bất cứ lúc nào.

Có hai loại biểu ngữ đi kèm: hình ảnh và hộp hiển thị video.

Biểu ngữ đi kèm là tùy chọn. Biểu ngữ đi kèm cũng chỉ được hiển thị trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như trong ngữ cảnh của một trang xem YouTube. Biểu ngữ đi kèm không hiển thị trên các trình phát được nhúng, TV kết nối mạng hoặc bảng điều khiển trò chơi.

Một lượt nhấp vào biểu ngữ đi kèm:

  • có thể chuyển hướng đến URL bên ngoài hoặc một kênh YouTube
  • được tính là một lượt xem ngay cả khi người xem chưa xem hết 30 giây quảng cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố