Anslag for førsteposisjonsbud: definisjon

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Budet du sannsynligvis må angi for at annonsen din, skal vises på den første annonseplasseringen.

  • Dette anslaget viser det omtrentlige budet for kostnad per klikk (CPC-budet) som er nødvendig for at annonsen din skal bli vist i den første annonseplasseringen ovenfor søkeresultatene når et søk samsvarer nøyaktig med søkeordet ditt. Annonsen kan bli vist selv om budet ikke er like høyt som dette anslaget, men det er mindre sannsynlig at den vises i den første annonseplasseringen i søkeresultatene.
  • Anslaget er basert på kvalitetspoengene for hvert søkeord og konkurransen fra andre annonsører. Hvis anslaget for førsteposisjonsbud er svært høyt, kan dette bety at søkeordet har få kvalitetspoeng, og at det er rom for forbedring.
  • Hvis du vil se anslag for topplasseringsbud for søkeordene dine, åpner du Søkeord-fanen og ser på kolonnen «Ansl. bud for førsteposisjon».
  • Anslaget er ikke en garanti. Av og til vises ikke annonsen din i den første plasseringen selv om du oppfyller anslaget for førsteposisjonsbud.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt