Tinantyang bid sa unang posisyon: Kahulugan

Ang bid na malamang na kailangan mong itakda para maipakita ang iyong ad sa unang posisyon ng ad.

  • Tinataya ng pagtatantyang ito kung anong cost-per-click (CPC) na bid ang kailangan upang maipakita ang iyong ad sa unang posisyon ng ad sa itaas ng mga resulta ng paghahanap kapag may query sa paghahanap na eksaktong tumutugma sa keyword mo. Puwede pa ring ipakita ang iyong ad kung hindi umabot sa pagtatantyang ito ang bid mo, pero mas malamang na hindi ito ipakita sa unang posisyon ng ad ng mga resulta ng paghahanap.
  • Nakabatay ang pagtatantya sa Marka ng Kalidad ng bawat keyword at kumpetisyon mula sa iba pang advertiser. Kung napakataas ng iyong tinantyang bid sa unang posisyon, maaari itong mangahulugan na mababa ang Marka ng Kalidad ng iyong keyword at maaari itong mapahusay.
  • Upang makita ang mga pagtatantya sa pag-bid sa unang posisyon para sa iyong mga keyword, hanapin ang column na "Tinantyang bid sa unang posisyon" sa talahanayan ng Mga Keyword.
  • Hindi garantiya ang pagtatantya -- paminsan-minsan, baka hindi lumabas ang iyong ad sa unang posisyon, kahit na naabot mo ang tinantyang bid sa unang posisyon.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu