Всичко за активите за структурирани описания

Структурираните описания са активи, чрез които се открояват определени характеристики на продуктите и услугите Ви. Структурираните описания се показват под текстовата Ви реклама под формата на заглавка (например „Дестинации“) и списък на стойности (например „Хаваи, Коста Рика, Южна Африка“). В тази статия ще намерите общ преглед на структурираните описания.

Преди да започнете

Прегледайте правилата ни за структурираните описания.

Имайте предвид следното:

 • Структурираните описания се показват с рекламите в мрежата за търсене.
 • Структурираните описания, дефинирани на всички нива в конкретен „клон“ от йерархията профил > кампания > рекламна група, могат да се показват заедно. Например структурираните описания в една кампания няма да се показват в друга.
 • Активите за структурирани описания трябва да се създават на ниво, което има смисъл за следващите части от йерархията на профила.
 • Ако например структурирано описание се отнася за всички рекламни групи в целия профил, то трябва да бъде добавено на ниво профил.
 • Ако структурирано описание се отнася само за поднабор от кампании, то трябва да бъде добавено само към съответните кампании.
 • Google ще избере от отговарящите на условията структурирани описания най-добрите, които ще увеличат максимално ефективността на рекламите Ви.

Как се показват

Когато на компютър се показва реклама с актив за структурирано описание, в нея може да има до 2 заглавки наведнъж, докато при рекламите на мобилни устройства и таблети се показва само една заглавка. Google Ads алгоритмично определя най-добрите заглавки или комбинации от заглавки, които да се показват, затова препоръчваме да добавите възможно най-много такива според особеностите на бизнеса си.

Следва пример как може да се показва реклама със структурирани описания на компютър:

Ad · https://www.example.com

ACME Electronics - Full Service Tech Shop

Shop ACME Electronics For Laptops, Smartphones, Video Games, And More.

Services: Tech Support, E-Waste Recycling, Computer Repair

 

 

Предимства

 • Помагат на хората веднага да разберат повече за продуктите и услугите Ви: Структурираните описания дават на посетителите предварителна визуална представа за естеството и гамата от продукти и услуги, които предлагате, преди да са кликнали върху рекламата Ви.
 • Подобряват възвръщаемостта на инвестициите: Допълнителната информация, която се показва с рекламите Ви, може да увеличи тяхната уместност и честота на кликване. Това може да Ви помогне да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си, като привличате кликвания от посетители, които е по-вероятно да проявяват интерес към предлаганото от Вас.
 • Възможност за персонализиране: Можете да добавяте структурирани описания на ниво профил, кампания или рекламна група. Посочвате датите, дните от седмицата или часовете от денонощието, в които структурираните Ви описания отговарят на условията за показване.

Как функционират структурираните описания

Забележка: Елементите „Предпочитания за устройство“, „Начална дата“, „Крайна дата“ и „Рекламни графици“ се оттеглят за надстроените активи за структурирани описания, за да бъдат въведени нови функции. Научете повече за надстройването на активите

Можете да добавяте структурирани описания на ниво профил, кампания или рекламна група. Вие избирате къде да ги добавите, решавате какъв тип информация ще бъде най-ценна за потенциалните клиенти и насрочвате показването им. Разгледайте продуктите и услугите си, изберете от списък с предварително зададени заглавки (напр. „Продукти“ или „Категория услуги“), след което добавете стойности с конкретни подкрепящи подробности.

Следва списък с наличните заглавки:

 • Дестинации
 • Застрахователно покритие
 • Каталог с услуги
 • Квартали
 • Културна програма
 • Курсове
 • Марки
 • Модели
 • Представени хотели
 • Специалности
 • Стилове
 • Типове
 • Удобства

Важно е да се уверите, че заглавките и стойностите Ви съвпадат, тъй като разминаването е най-вероятната причина, поради която описанията Ви няма да бъдат одобрени. Можете да приемете стойностите като примери за съответните заглавки. Например „Коста Рика“ е дестинация, „Wi-Fi“ е удобство, а „Център“ е квартал. Стойностите за заглавката „Стилове“ трябва да бъдат вариант на сравнително конкретна категория, като например „сандали“ или „висок ток“, а тези за заглавката „Типове“ могат да бъдат варианти на по-широки категории, като например „осветителни тела“ или „обувки“.

Добавянето на активи за структурирани описания е безплатно, но ще Ви таксуваме както обикновено за кликванията върху рекламата Ви.

Най-добри практики

Имайте предвид следните най-добри практики, когато създавате или оптимизирате структурирани описания:

 • Първо създайте структурирани описания на ниво профил: Като добавите първо структурирани описания на ниво профил, може по-бързо да постигнете оптимално покритие за тях, но те трябва да са уместни за всичките Ви кампании и рекламни групи.
 • Включете достатъчно информация. Стремете се да включите поне 4 стойности във всяка заглавка.
 • Увеличете предлаганите опции. Добавете повече от една комбинация заглавка – стойност. Наличието на няколко набора със структурирани описания дава повече опции и увеличава вероятността с рекламата Ви да се покаже уместен актив.
 • Изберете подходящия формат. За разлика от активите за допълнителни описания, с които може да се откроява само един уникален аспект на бизнеса Ви, структурираните описания трябва да посочват цяла група предлагани от бизнеса Ви продукти или услуги.
 • Уверете се, че са активирани динамичните структурирани описания. Активирането на динамичните структурирани описания ще даде на системата повече възможности да показва активи с рекламите Ви. Можете да поставите на пауза или да премахнете отделен актив, който е създаден автоматично, ако не искате повече да се показва с рекламите Ви.

Инструкции

Добавяне на структурирани описания

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Активи в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Активи.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс и след това – върху Структурирано описание.
 5. От падащото меню „Добавяне към“ изберете нивото, към което искате да добавите описанието.
 6. За да създадете ново описание:
  • От падащите менюта изберете език и заглавка. Тази заглавка ще се показва пред стойностите (описанията), които въведете.
  • Въведете поне 3 стойности.
  • За да насрочите показването на актива си само през определен период от време, кликнете върху падащото меню Разширени опции и въведете данните за графика.
 7. За да добавите съществуващо описание:
  • Кликнете върху Използване на съществуващите.
  • Поставете отметка в квадратчетата до описанията, които искате да добавите.
 8. Кликнете върху Запазване.

Редактиране на структурирани описания

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Активи в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Активи.
 4. Сега виждате таблица с всичките си активи. От падащото меню „Табличен изглед“ изберете Свързване.
 5. Изберете Структурирано описание от списъка над лентата с инструменти в таблицата.
 6. Кликнете върху иконата на молив Редактиране до актива, който искате да редактирате, и изберете Редактиране.
 7. Кликнете върху Запазване.

Ефективност и отчети

Можете да преглеждате отделни данни за ефективността на динамичните връзки към сайта в Google Ads, като следвате инструкциите по-долу:
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Активи в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Активи.
 4. Кликнете върху заглавката на картата с обобщение Структурирано описание за съответния тип актив.
 5. Филтрирайте по „Източник“ за „Автоматично създаден“.

Поставяне на пауза или премахване на активи за структурирани описания

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Активи в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Активи.
 4. Кликнете върху заглавката на картата с обобщение Структурирано описание за съответния тип актив.
  1. За да поставите на пауза или премахнете няколко актива за връзки към сайта:
   1. Изберете активите, като кликнете върху квадратчето за отметка.
   2. Кликнете върху Поставяне на пауза или Премахване в синята лента в горната част.
  2. За да поставите на пауза или премахнете отделен актив:
   1. Изберете отделния актив, като кликнете върху падащото меню до цветния индикатор.
   2. Изберете Поставяне на пауза или Премахване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067
false