Nettadresseparameter

Nettadresseparametre brukes for å overføre informasjon om klikk gjennom det aktuelle klikkets nettadresse.

Du kan sette inn nettadresseparametre i nettadressene dine slik at de sporer informasjon om klikk. Nettadresseparametre består av en nøkkel og en verdi som er atskilt med et «er lik»-tegn (=) og sammenkoblet med et «og»-tegn (&). Den første parameteren står alltid etter et spørsmålstegn i en nettadresse. Et eksempel kan være http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Det finnes to typer nettadresseparametre som du kan plassere i sporingsmalen eller i en egendefinert parameter for annonsen din:

  1. Innholdsendrende parametre overfører informasjon til landingssiden og kan bare konfigureres i den endelige nettadressen. For eksempel sender http://example.com?productid=1234 brukeren direkte til siden for produktet 1234 på nettstedet ditt.
  2. Sporingsparametre overfører informasjon om klikket som førte noen til en konto, kampanje eller annonsegruppe i sporingsmalen din. Det finnes to typer sporingsparametre:
    • Egendefinerte parametre er verdier som er definert av annonsøren selv, og som kan konfigureres i sporingsmalen. Du kan for eksempel legge inn {_campaign}=branding  eller {_campaign}=leads som egendefinerte parametre på kampanjenivå, og så konfigurere sporingsmalen for kontoen din slik: {lpurl}?source_campaign={_campaign} Finn ut mer
    • Verdisporingsparametre inneholder verdien i nettadresseparameterne (som for eksempel «{network}» i nettadresseparameteren «network={network}»). Denne {network}-parameteren registrerer hvilket nettverk klikket kom fra (Søkenettverket eller Displaynettverket) på nettadressen for annonsens landingsside. Finn ut mer

Nettadresseparametre med ankre og AJAX-fragmenter

Enten du bruker sporingsmalen for den endelige nettadressen eller andre nettadresseparametre for sporing, er det viktig at du merker deg hvilken virkning ankre (#) og AJAX-fragmenter (#!) har på nettadressene dine. Hvis du bruker et anker eller AJAX-fragment i den endelige nettadressen din, og sporingsmalen din også legger til ekstra parametre på slutten av den endelige nettadressen, må du ta med alle sporingsparameterne i den endelige nettadressen. Det beste er om disse parameterne står etter en {ignore}-tag i den endelige nettadressen. Når du bruker {ignore}-parameteren i en endelig nettadresse som inneholder # eller #! , vurderer Google Ads alt som står mellom {ignore}-parameteren og eller #! som sporingsinformasjon når nettadressen gjennomsøkes. 

Eksempel

Endelig nettadresse: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Sporingsmal: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Linker til beslektet innhold

Administrer sporing og viderekoblingsadresser i alternativene for nettadresser

Spor klikk med verdisporing

Test landingssiden din

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt