O parametrima URL-ova

Parametar URL-a način je prosljeđivanja podataka o kliku putem njegovog URL-a.

Možete umetnuti parametre URL-ova u svoje URL-ove kako bi URL-ovi pratili podatke o kliku. Parametri URL-ova sastoje se od ključa i vrijednosti odvojenih znakom jednakosti (=) i spojenih znakom &. Prvi parametar uvijek dolazi nakon upitnika u URL-u. Na primjer, http://example.com?product=1234&utm_source=google

Kako funkcioniraju parametri URL-ova

Postoje dvije vrste parametara URL-ova koje možete upotrebljavati u predlošku praćenja ili prilagođenom parametru oglasa:

  1. Parametri koji mijenjaju sadržaj prosljeđuju informacije odredišnoj stranici i moraju se postaviti isključivo u završnom URL-u. Na primjer, adresa http://example.com?productid=1234 poslala bi korisnika izravno na stranicu proizvoda 1234 na vašoj web-lokaciji.
  2. Parametri praćenja prosljeđuju podatke o kliku za račun, kampanju ili grupu oglasa u predlošku praćenja. Postoje dvije vrste parametara praćenja:
Napomena: nakon ažuriranja može biti potrebno od 24 do 48 sati da bi se izmjene predložaka praćenja odrazile na posluživanje oglasa.

Parametri URL-a sa sidrima i AJAX fragmentima

Bez obzira na to upotrebljavate li za praćenje završni URL, predložak praćenja ili drugi parametar URL-a, važno je znati utjecaj koji sidra (#) i AJAX fragmenti (#!) imaju na URL-ove. Ako u završnom URL-u koristite sidro ili AJAX fragment, a vaš predložak praćenja pridodaje dodatne parametre na kraj završnog URL-a, tada sve parametre praćenja morate postaviti u završni URL. U idealnom bi slučaju ti parametri bili iza oznake {ignore} u završnom URL-u. Svaki put kada u završnom URL-u tijekom pretraživanja i indeksiranja upotrijebite parametar {ignore} koji sadrži # ili #!, Google Ads će sve što se nalazi između parametra {ignore} i # ili #! kao podatke o praćenju.

Primjer

Završni URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Predložak praćenja: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik