Tungkol sa mga parameter ng URL

Ang parameter ng URL ay isang paraan para magpasa ng impormasyon tungkol sa isang pag-click sa pamamagitan ng URL nito.

Puwede kang maglagay ng mga parameter ng URL sa iyong mga URL para masubaybayan ng mga URL mo ang impormasyon tungkol sa isang pag-click. Ang mga parameter ng URL ay binubuo ng key at value na pinaghihiwalay ng equals sign (=) at pinagsasama ng ampersand (&). Ang unang parameter ay palaging kasunod ng tandang pananong sa URL. Halimbawa, http://example.com?product=1234&utm_source=google

Paano gumagana ang mga parameter ng URL

May dalawang uri ng mga parameter ng URL na magagamit mo sa template ng pagsubaybay o custom parameter ng iyong ad:

  1. Ang mga parameter sa pagbago ng content ay nagpapasa ng impormasyon sa landing page at kinakailangang maitakda sa final URL nang eksklusibo. Halimbawa, direktang dadalhin ng http://example.com?productid=1234 ang isang tao sa page ng produktong 1234 sa iyong website.
  2. Ang mga parameter sa pagsubaybay ay nagpapasa ng impormasyon tungkol sa pag-click para sa iyong account, campaign, o ad group sa template ng pagsubaybay. May dalawang uri ng parameter sa pagsubaybay:

Mga parameter ng URL na may mga anchor at AJAX fragment

Ang ginagamit mo man para sa pagsubaybay ay ang final URL, template ng pagsubaybay, o iba pang parameter ng URL, mahalagang tandaan ang epekto ng mga anchor (#) at AJAX fragment (#!) sa iyong mga URL. Kung gumagamit ka ng anchor o AJAX fragment sa final URL mo at naglalagay ang iyong template ng pagsubaybay ng mga dagdag na parameter sa dulo ng final URL, dapat mong ilagay ang lahat ng parameter sa pagsubaybay sa iyong final URL. Pinakamainam kung nasa likod ng tag na {ignore} sa iyong final URL ang mga parameter na ito. Anumang oras na gagamitin mo ang parameter na {ignore} sa isang final URL na may # o #! habang nagko-crawl, ituturing ng Google Ads ang lahat ng nasa pagitan ng parameter na {ignore} at ng # o #! bilang impormasyon sa pagsubaybay.

Halimbawa

Final URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Template ng Pagsubaybay: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu