Tietoja URL‑parametreista

URL‑parametrin avulla voit välittää klikkausta koskevia tietoja URL‑osoitteen kautta.

Voit lisätä URL‑osoitteisiisi URL‑parametreja, joiden avulla URL‑osoitteet keräävät klikkaukseen liittyviä tietoja. URL‑parametrit koostuvat avaimesta ja arvosta, jotka erotetaan yhtä kuin ‑merkillä (=) ja yhdistetään et‑merkillä (&). URL‑osoitteen ensimmäinen parametri sijaitsee aina kysymysmerkin perässä. Esimerkki: http://example.com?product=1234&utm_source=google

URL‑parametrien toiminta

Voit käyttää kahta eri URL‑parametrityyppiä mainoksesi seurantamallissa tai muokatussa parametrissa:

  1. Sisältöä muokkaavat parametrit välittävät tiedon laskeutumissivulle, ja ne on määritettävä vain lopulliseen URL‑osoitteeseen. Esimerkiksi osoite http://example.com?productid=1234 ohjaisi käyttäjän verkkosivustollasi suoraan tuotteen 1234 sivulle.
  2. Seurantaparametrit välittävät tietoa klikkauksesta tilin, kampanjan tai mainosryhmän seurantamallissa. Seurantaparametreja on kahdenlaisia:
Huom. Seurantamalleihin tehdyt muutokset päivittyvät mainoksiin 24–48 tunnin kuluessa muutosten tekemisestä.

Ankkuri‑ ja AJAX‑tunnisteita sisältävät URL‑parametrit

Riippumatta siitä, käytätkö seurantaan lopullista URL‑osoitetta, seurantamallia tai toista URL‑parametria, ankkureiden (#) ja AJAX‑tunnisteiden (#!) vaikutus URL‑osoitteisiin on syytä huomioida. Jos käytät lopullisessa URL‑osoitteessasi ankkuria tai AJAX‑tunnistetta ja seurantamallisi liittää ylimääräisiä parametreja lopullisen URL‑osoitteen perään, sinun on lisättävä kaikki seurantaparametrit lopulliseen URL‑osoitteeseen. Ihannetilanteessa nämä parametrit tulisivat lopullisen URL‑osoitteen {ignore}‑tagin taakse. Kun {ignore}‑parametria käytetään merkkijonon # tai #! sisältävässä lopullisessa URL‑osoitteessa indeksointien aikana, Google Ads tulkitsee {ignore}‑parametrin ja merkkien # tai #! välissä olevat tiedot seurantatiedoiksi.

Esimerkki

Lopullinen URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Seurantamalli: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko