URL-parametri

URL-parametrin avulla saat tietoa klikkauksesta sen URL-osoitteen kautta.

Voit lisätä URL-osoitteisiisi URL-parametreja, niin URL-osoitteet seuraavat klikkaukseen liittyviä tietoja. URL-parametrit koostuvat avaimesta ja arvosta, jotka erotetaan yhtä kuin -merkillä (=) ja yhdistetään et-merkillä (&). URL-osoitteen ensimmäinen parametri sijaitsee aina kysymysmerkin perässä. Esimerkki: http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Voit käyttää kahta eri URL-parametrityyppiä mainoksesi seurantamallissa tai muokatussa parametrissa:

  1. Sisältöä muokkaavat parametrit välittävät tiedon aloitussivulle, ja ne on määritettävä erikseen lopulliseen URL-osoitteeseen. Esimerkiksi osoite http://example.com?productid=1234 ohjaa käyttäjän suoraan tuotteen 1234 sivulle verkkosivustollasi.
  2. Seurantaparametrit välittävät tiedot tilisi, kampanjasi tai mainosryhmäsi klikkauksista seurantamalliin. Seurantaparametreja on kahdenlaisia:
    • Muokatut parametrit edustavat mainostajan määrittämää arvoa, joka voidaan asettaa seurantamalliin. Voit esimerkiksi määrittää arvot {_campaign}=branding tai {_campaign}=leads kampanjasi muokattuihin parametreihin ja asettaa sitten tilisi seurantamallin arvoksi {lpurl}?source_campaign={_campaign} Lisätietoja
    • ValueTrack-parametrit kuvaavat URL-parametrin arvoa (esim. arvo {network} URL-parametrissa network={network}). Parametri {network} tallentaa tiedon siitä, mistä verkostosta klikkaus on peräisin (hakuverkostosta vai Display-verkostosta) mainoksesi aloitussivun URL-osoitteessa. Lisätietoja

Ankkuri- ja AJAX-tunnisteita sisältävät URL-parametrit

Riippumatta siitä, käytätkö seurantaan lopullista URL-osoitetta, seurantamallia tai toista URL-parametria, ankkureiden (#) ja AJAX-tunnisteiden (#!) vaikutus URL-osoitteisiin on syytä huomioida. Jos käytät lopullisessa URL-osoitteessasi ankkuria tai AJAX-tunnistetta ja seurantamallisi liittää ylimääräisiä parametreja lopullisen URL-osoitteen perään, sinun on lisättävä kaikki seurantaparametrit lopulliseen URL-osoitteeseen. Ihannetilanteessa nämä parametrit tulisivat lopullisen URL-osoitteen {ignore}-tagin taakse. Kun sitten käytät {ignore}-parametria merkkijonot # tai #! sisältävässä lopullisessa URL-osoitteessa indeksointien aikana, Google Ads tulkitsee {ignore}-parametrin ja merkkien tai #! välissä olevat tiedot seurantatiedoiksi. 

Esimerkki

Lopullinen URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Seurantamalli: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Seurannan ja uudelleenohjauksien hallinta URL-valinnoilla

Klikkausten seuraaminen ValueTrackin avulla

Aloitussivun testaaminen

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun