Teave URL-i parameetrite kohta

URL-i parameeter on viis, kuidas edastada selle URL-i kaudu kliki kohta teavet.

Saate lisada URL-idesse URL-i parameetreid, et URL-id jälgiksid teavet kliki kohta. URL-i parameetrid koosnevad võtmest ja väärtusest, mida eraldab võrdusmärk (=) ja ühendab ampersand (&). Esimene parameeter järgneb URL-is alati küsimärgile. Näiteks http://example.com?product=1234&utm_source=google

Kuidas URL-i parameetrid töötavad?

Reklaami jälgimismallis või kohandatud parameetris saab kasutada kahte tüüpi URL-i parameetreid.

  1. Sisu kohandavad parameetrid edastavad teabe sihtlehele ja need tuleb määrata ainult lõplikus URL-is. Näiteks http://example.com?productid=1234 suunaks isiku otse toote 1234 lehele, mis asub teie veebisaidil.
  2. Jälgimisparameetrid edastavad teabe konto, kampaania või reklaamirühma kliki kohta jälgimismallile. Jälgimisparameetreid on kahte tüüpi.

Ankrute ja AJAX-fragmentidega URL-i parameetrid

Sõltumata sellest, kas kasutate jälgimiseks lõplikku URL-i, jälgimismalli või muud URL-i parameetrit, on oluline tähele panna, milline mõju on ankrutel (#) ja AJAX-fragmentidel (#!) teie URL-idele. Kui kasutate lõplikus URL-is ankrut või AJAX-fragmenti ja teie jälgmismall lisab lõpliku URL-i lõppu veel parameetreid, siis tuleb teil panna kõik jälgimisparameetrid lõplikku URL-i. Kõige parem oleks, kui need parameetrid oleksid lõplikus URL-is märgendi {ignore} järel. Iga kord, kui kasutate lõplikus URL-is parameetrit {ignore} , mis sisaldab roomamiste ajal # või #!, loeb Google Ads jälgimisteabeks kõike, mis on parameetri {ignore} ja # või #! vahel.

Näide

Lõplik URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Jälgimismall: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse