Teave URL-i parameetrite kohta

URL-i parameeter on viis, kuidas edastada selle URL-i kaudu kliki kohta teavet.

Saate lisada URL-idesse URL-i parameetreid, et URL-id jälgiksid teavet kliki kohta. URL-i parameetrid koosnevad võtmest ja väärtusest, mida eraldab võrdusmärk (=) ja ühendab ampersand (&). Esimene parameeter järgneb URL-is alati küsimärgile. Näiteks http://example.com?product=1234&utm_source=google

Kuidas URL-i parameetrid töötavad?

Reklaami jälgimismallis või kohandatud parameetris saab kasutada kahte tüüpi URL-i parameetreid.

  1. Sisu kohandavad parameetrid edastavad teabe sihtlehele ja need tuleb määrata ainult lõplikus URL-is. Näiteks http://example.com?productid=1234 suunaks isiku otse toote 1234 lehele, mis asub teie veebisaidil.
  2. Jälgimisparameetrid edastavad teabe konto, kampaania või reklaamirühma kliki kohta jälgimismallile. Jälgimisparameetreid on kahte tüüpi.

Ankrute ja AJAX-fragmentidega URL-i parameetrid

Sõltumata sellest, kas kasutate jälgimiseks lõplikku URL-i, jälgimismalli või muud URL-i parameetrit, on oluline tähele panna, milline mõju on ankrutel (#) ja AJAX-fragmentidel (#!) teie URL-idele. Kui kasutate lõplikus URL-is ankrut või AJAX-fragmenti ja teie jälgmismall lisab lõpliku URL-i lõppu veel parameetreid, siis tuleb teil panna kõik jälgimisparameetrid lõplikku URL-i. Kõige parem oleks, kui need parameetrid oleksid lõplikus URL-is märgendi {ignore} järel. Iga kord, kui kasutate lõplikus URL-is parameetrit {ignore} , mis sisaldab roomamiste ajal # või #!, loeb Google Ads jälgimisteabeks kõike, mis on parameetri {ignore} ja # või #! vahel.

Näide

Lõplik URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Jälgimismall: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü