Параметър на URL адреса

Начин за предаване на информация за кликване чрез URL адреса му.

Можете да вмъквате параметри на URL адреса в съответните си адреси, така че те да проследяват информация за дадено кликване. Тези параметри са съставени от ключ и стойност, разделени със знак за равенство (=) и съединени със символа &. Първият параметър винаги следва въпросителен знак в URL адреса. Например http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Има два типа параметри на URL адреса, които можете да използвате в шаблона си за проследяване или в персонализирания си параметър:

  1. Променящи съдържанието параметри, които подават информация към целевата страница и е задължително да бъдат зададени само и единствено в крайния URL адрес. Например http://example.com?productid=1234 ще препраща потребителите директно към страницата на продукта 1234 в уебсайта Ви.
  2. Параметри за проследяване, които подават информация в шаблона за проследяване относно кликванията за профила, кампанията или рекламната Ви група. Има два типа параметри за проследяване:
    • Персонализирани параметри, които представляват определена от рекламодателя стойност, която може да се настройва в шаблона за проследяване. Например бихте могли да определите {_campaign}=branding или {_campaign}=leads в персонализираните параметри на кампанията си и да зададете шаблона за проследяване на профила си на {lpurl}?source_campaign={_campaign} Научете повече
    • Параметри на ValueTrack, които представляват стойността в параметър на URL адреса (напр. „{network}“ в параметъра на URL адреса „network={network}“). Параметърът {network} ще записва мрежата, от която идва кликването (мрежата за търсене или Дисплейната мрежа), в URL адреса на целевата страница на рекламата Ви. Научете повече

Параметри на URL адреса с контролни точки и AJAX фрагменти

Когато използвате крайния URL адрес, шаблон за проследяване или друг параметър на URL адреса за проследяване, е важно да обърнете внимание на начина, по който контролните точки (#) и AJAX фрагментите (#!) се отразяват върху URL адресите Ви. Ако използвате контролна точка или AJAX фрагмент в крайния си URL адрес или шаблонът Ви за проследяване добавя допълнителни параметри в края на крайния URL адрес, трябва да поставите всичките си параметри за проследяване в крайния URL адрес. В идеалния вариант те следва да са зад маркер {ignore} в крайния Ви URL адрес. Винаги, когато използвате параметъра {ignore} в краен URL адрес, който съдържа # или #! по време на обхождания, Google Ads ще възприеме всичко, намиращо се между параметъра {ignore} и # или #! като информация за проследяване. 

Пример

Краен URL адрес: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Шаблон за проследяване: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Сродни връзки

Управление на проследяването и пренасочванията в опциите за URL адреси

Проследяване на кликванията с ValueTrack

Тестване на целевата Ви страница

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си