Всичко за параметрите на URL адреса

Параметърът на URL адреса е начин за предаване на информация за дадено кликване посредством неговия URL адрес.

Можете да вмъквате параметри на URL адреса в съответните си адреси, така че те да проследяват информация за дадено кликване. Тези параметри са съставени от ключ и стойност, разделени със знак за равенство (=) и съединени посредством знака „амперсанд“ (&). Първият параметър винаги следва въпросителен знак в URL адреса. Например http://example.com?product=1234&utm_source=google

Начин на работа на параметрите на URL адресите

Има два типа параметри на URL адреса, които можете да използвате в шаблона за проследяване или в персонализирания параметър на рекламата си:

  1. Променящи съдържанието параметри, които подават информация към целевата страница и е задължително да бъдат зададени само и единствено в крайния URL адрес. Например http://example.com?productid=1234 ще препраща потребителите директно към страницата на продукта 1234 на уебсайта Ви.
  2. Проследяващи параметри, които предават информация за кликванията в шаблона за проследяване за профила, кампанията или рекламната Ви група. Има два типа проследяващи параметри:
Забележка: Отразяването на промените в шаблоните за проследяване в показването на рекламите Ви след извършването на актуализации отнема от 24 до 48 часа.

Параметри на URL адреса с котвени точки и AJAX фрагменти

Когато използвате за проследяване крайния URL адрес, шаблон за проследяване или друг параметър на URL адреса, е важно да вземете предвид въздействието на котвените точки (#) и AJAX фрагментите (#!) върху URL адресите Ви. Ако използвате котвена точка или AJAX фрагмент в крайния си URL адрес и шаблонът Ви за проследяване добавя допълнителни параметри към края на крайния URL адрес, трябва да поставите всички проследяващи параметри в крайния URL адрес. В идеалния случай тези параметри са разположени зад маркер {ignore} в крайния URL адрес. Всеки път, когато използвате параметъра {ignore} в краен URL адрес, който съдържа # или #! по време на обхожданията, Google Ads ще взима предвид всичко между параметъра {ignore} и # или #! като информация за проследяване.

Пример

Краен URL адрес: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Шаблон за проследяване: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню